Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Kellen Europe

Identifikační číslo v rejstříku: 27867672607-85
Datum registrace: 12/11/2009 10:06:55

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 26/04/2015 21:40:09
Datum poslední roční aktualizace je: 26/04/2015 21:40:09
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 26/04/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Kellen Europe

Societe Anonyme S.A.

    Oddíl Registrace

I - Odborné poradenské společnosti / právnické firmy / samostatně výdělečně činní poradci

odborné poradenské společnosti

    Kontaktní údaje

Avenue Jules Bordet, 142
1140 Brussels
BELGIE

(+32) 27611600

    Osoba s právní odpovědností

pan  Alfons Westgeest

Managing Partner

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Rene Schroeder

Senior Consultant

    Cíle a úkoly

Kellen Europe's primary objective is to provide key professional services to European and Global business associations, individual membership organisations and special interest groups. We are dedicated to the concept of Association Management in Europe and worldwide.

 • evropské
 • celosvětové

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

Kellen Europe follows the full scope of the European Commission's policy areas.


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Kellen Europe follows the full scope of the European Commission's policy areas.

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

25%: 8

8

2

In total 8 persons are engaged in activities falling under the scope of the Register. But these individuals are not working full time on the assignments for their association clients. As 25% is the lowest bracket, we have chosen this one.

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Hans Craen 26/08/2014 21/08/2015
Nicolás Fuents Colomer 26/08/2014 21/08/2015

    Oblasti zájmu

 • Audiovizuální oblast a média
 • Bezpečnost potravin
 • Cla
 • Daně
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodářská soutěž
 • Hospodářské a finanční věci
 • Informační společnost
 • Komunikace
 • Obchod
 • Obecné a institucionální záležitosti
 • Ochrana spotřebitele
 • Rozšíření
 • Spravedlnost a základní práva
 • Transevropské sítě
 • Veřejné zdraví
 • Vnější vztahy
 • Vnitřní trh
 • Vnitřní věci
 • Výzkum a technologie
 • Vzdělávání
 • Zahraniční a bezpečnostní politika
 • Zaměstnanost a sociální věci
 • Zemědělství a rozvoj venkova
 • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

ESAE (European Society of Association Executives)
SEAP (Society of European Affairs Professionals)

    Finanční údaje

01/2013  -  12/2013

>= 100 000 € a < 199 999 €

>= 100 000 € a < 499 999 €

 • GAMA (Global Acetate Manufacturers Association)
 • Association of European Candle Makers (AECM)
 • International Stevia Council (ISC)
 • ERA (European Rental Association)
 • European Window Films Association (EWFA)
 • EUROBAT (Association of European Automotive and Industrial Battery Manufacturers)
 • EPBA (European Portable Battery Association)

76 000 €

Batteries 2020

0 €

None

This registration is calculated according to the SEAP guidelines

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.

Organizace dále prohlásila, že je vázána tímto dalším kodexem:
SEAP Code of Conduct