Kruimelpad

Extra tools

 • Printbare versie
 • Tekst kleiner
 • Tekst groter
 • Zwarte achtergrond
 • Standaardkleur
Profiel van de inschrijver

SUEZ ENVIRONNEMENT

Inschrijvingsnummer in het register 27799842497-69
Inschrijvingsdatum: 12-10-09 16:52:36

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 1-10-14 17:24:12
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 1-10-14 17:24:12


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: SUEZ ENVIRONNEMENT
Acroniem:
Rechtsvorm: French Société Anonyme (public limited company)
Website: http://www.suez-environnement.com/

Categorie

Categorie II - In-huislobbyisten en bedrijfs-/beroepsverenigingen
Meer specifiek: Ondernemingen & groepen ondernemingen

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Jean-Louis Chaussade
Functie: Chief Executive Officer

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Henry Saint-Bris
Functie: Senior VP Marketing & Institutional Relations

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor Place de l'Iris Tour CB21 16
92040 Paris La Défense Cedex
FRANKRIJK
Telefoon: (+33) 1 58 81 24 34
Faxnummer: (+) 
Overige contactgegevens:

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: With total revenues in Europe of €11 billion, and 62,993 employees as of December 31, 2013, SUEZ ENVIRONNEMENT is a reference player in the environmental market (water and waste). The Group is active at each stage of the water and waste cycles, and operates both on behalf of public authorities and private sector players.

Through its water-related activities in Europe, SUEZ ENVIRONNEMENT supplied 30,1 million people with drinking water, and provided wastewater treatment services to 30,3 million people in 2013. In the same year, the Group provided waste collection services to nearly 40 million people in Europe, treated around 35 million tons of waste leading to the recovery of 10,1 million tons of secondary raw materials. The group also supplied waste & water services to over 1.2 million non-domestic customers.

SUEZ ENVIRONNEMENT is also active outside Europe, where it achieves 31% of its total revenues worldwide.
Schaal waarop de organisatie actief is:
 • subnationaal
 • nationaal
 • Europees
 • wereldwijd

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 4
Aanvullende informatie: Within SUEZ ENVIRONNEMENT, the European Public Affairs department is responsible for monitoring legislative and policy iniatives at the EU level, for gathering expertise inside the company on issues of interest, and for delivering key messages to EU decision-makers.

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Geen accreditaties

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


The main initiatives covered in 2013 by SUEZ ENVIRONNEMENT include:

- on market issues: the review of legislation on VAT for public bodies; directives on public procurement and concessions; the protection of business and research know-how.

- on environmental / climate / sustainable consumption & production issues: SCP/SIP action plan: ecolabel, eco-design, extended producer responsibility; roadmap for a resource-efficient Europe;

- on waste management: circular economy package; targets review; plastic waste; the certification for waste treatment facilities

- on water management issues: access to water for all; reuse; Blueprint to safeguard Europe's water; water-related directives

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
 • Algemene en bestuurszaken
 • Belastingen
 • Buitenlandse betrekkingen
 • Concurrentie
 • Consumentenzaken
 • Economische en financiële zaken
 • Energie
 • Interne markt
 • Milieu
 • Ondernemingen
 • Onderzoek en technologie
 • Ontwikkeling
 • Regionaal beleid
 • Veiligheid van de voedselvoorziening
 • Volksgezondheid

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.
The list below includes our involvement in EU initiatives as well as our main institutional partnerships at European and global levels. More information on these partnerships or on institutional relations at national level are available upon request.

Involvement in the High-Level Steering Groups of the European Innovation Partnerships on Water and Raw Materials

Membership/ board member in EU scientific institutions:
- Water Supply and Sanitation Technological Platform (Wsstp)

Membership in waste organizations:
- Confederation of European Waste-to-Energy Plants (CEWEP)*
- European Federation of Waste Management and Environmental Services (FEAD)*
- European Recovered Fuel Organization (ERFO)
- European Recovered Paper Association (ERPA)
- EU Association for Co-Processing (EUCOPRO)
- International Solid Waste Association (ISWA)
- Ellen MacArthur Fondation

Membership in water organizations:
- AQUAFED
- EUREAU*
- International Water Association (IWA)
- World Water Council

Relationship with think-tanks and associations:
- Association of Cities and Regions for Recycling and sustainable Resource management (ACR+)
- CEN Strategic Advisory Body on Environment (SABE)*
- CSR Europe
- European Cooperation Council
- European Policy Center
- Globe / Bee Group
- Institut Méditerranéen de l’Eau
- Institut de Prospective Economique du monde Méditerranéen (IPEMed)
- United Cities and Local Governments (UCLG)

(* = through business federations)

Financiële gegevens

Boekjaar: 01/2013 - 12/2013
Schatting van de kosten die uw organisatie in dit boekjaar heeft gemaakt voor belangenbehartiging bij de Europese instellingen: >= 250000  € en < 300000  €
Bedrag en herkomst van EU-steun in boekjaar n-1 voor registratie
Aanbestedingen: 9.312.865 €
Subsidies: 74.579 €
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:

This estimate takes into account:
- the fees paid to the above mentioned organizations, except to those active at Global level and when these associations are themselves listed in the Transparency Register;
- direct expenses paid to consulting firms for specific lobbying purposes;
- travel expenses.
Human resources amounting to 3,5 FTE come in addition to this estimate, as well as expenditures related to standardization initiatives.

Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.

De organisatie heeft verder verklaard zich te houden aan de volgende code:
Group's ethics charter & internal code of conduct for responsible lobbying