Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

 • Wersja do druku
 • Zmniejsz tekst
 • Powiększ tekst
 • Włącz duży kontrast
 • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

Lega Italiana Protezione Uccelli

Numer identyfikacyjny w rejestrze 27693284220-05
Data rejestracji: 10-09-21 17:15:27

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 14-09-15 13:05:54
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 14-09-15 11:42:41


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: Lega Italiana Protezione Uccelli
Nazwa skrócona: LIPU-Birdlife Italia
Status prawny: ente morale riconosciuto
Strona internetowa: http://www.lipu.it/

Sekcje

Sekcja: III - Organizacje pozarządowe
A dokładniej: Organizacje pozarządowe, platformy, sieci itp.

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię: Pan  Fulvio Mamone Capria
Pełniona funkcja: presidente

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię: Pan  Camillo Danilo Selvaggi
Pełniona funkcja: Direttore

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: Udine  3/A
43122 Parma
WŁOCHY
Numer telefonu: (+39) 0521273043
Numer faksu: (+39) 0521273419
Inne dane kontaktowe:

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: Nata nel 1965 la LIPU è la maggiore associazione per la protezione degli uccelli in Italia. La LIPU è il partner italiano di BirdLife International.
Conservare la natura partendo proprio dalla protezione degli uccelli e dei loro habitat, educare i giovani e le nuove generazioni al rispetto del mondo in cui viviamo, sensibilizzare l’opinione pubblica su temi importanti come la tutela dell’ambiente e l’attenzione dalla salute, questi sono i principali obiettivi definiti dallo Statuto dell’associazione.
La LIPU persegue tali obiettivi seguendo numerosi canali, integrati tra loro: la difesa degli ambienti minacciati e delle specie di uccelli in pericolo, la tutela del territorio, l’educazione dei giovani, la sensibilizzazione del pubblico, la gestione di riserve naturali.
Per realizzare la sua missione la LIPU si avvale di uno staff professionale, composto da specialisti di conservazione della natura e di comunicazione sociale. Al tempo stesso realizza numerosi progetti concreti grazie anche alla grande forza del volontariato, gestito dalle 100 Sezioni locali sparse su tutto il territorio nazionale.
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
 • niższym niż krajowy
 • krajowym
 • europejskim

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 5
Informacje uzupełniające:

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


-

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
 • badania naukowe i technologia
 • edukacja
 • energia
 • komunikacja społeczna
 • młodzież
 • polityka regionalna
 • rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich
 • rybołówstwo i akwakultura
 • sieci transeuropejskie
 • sprawiedliwość i prawa podstawowe
 • sprawy ogólne i instytucjonalne
 • środowisko

Struktura

Łączna liczba należących do organizacji osób fizycznych: 30 000
Liczba organizacji członkowskich:
Organizacje członkowskie (Liczba członków:) :
Organizacja ma członków lub przedstawicieli w następujących krajach:
 • WIELKA BRYTANIA
 • WŁOCHY

Informacje uzupełniające:

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc
La LIPU è partner per l'Italia di BirdLife International.

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 01/2013 - 12/2013
Budżet ogólny: 4 642 108
w tym środki publiczne: 3 129 718
- ze źródeł europejskich:
- Zamówienia:
- Dotacje: 123 816
- ze źródeł krajowych: 2 480 318
- ze źródeł na szczeblu niższym niż krajowy: 525 584
z innych źródeł: 1 512 390
- darowizny: 713 908
- składki członkowskie: 583 954
oasi e centri : 106 788
altri proventi : 107 740
Szacunkowe koszty bezpośrednich działań lobbingowych prowadzonych przez organizację przy instytucjach europejskich w danym roku:
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:


Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.