Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia    Profil zarejestrowanego podmiotu

Lega Italiana Protezione Uccelli

Numer identyfikacyjny w rejestrze: 27693284220-05
Data rejestracji: 21/09/2010 17:15:27

Informacje o tym podmiocie ostatnio zmieniono w dniu: 18/03/2015 11:13:32
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 16/02/2015 11:47:05
Data następnej aktualizacji najpóźniej: 16/02/2016

    Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Lega Italiana Protezione Uccelli

LIPU-Birdlife Italia

ente morale riconosciuto

    Kategoria rejestracji

III - Organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe, platformy, sieci itp.

    Dane kontaktowe

Udine, 3/A
43122 Parma
WŁOCHY

(+39) 0521273043

    Osoba prawnie odpowiedzialna

Pan  Fulvio Mamone Capria

presidente

    Osoba odpowiedzialna za stosunki z UE

Pan  Camillo Danilo Selvaggi

Direttore

    Cele i zakres obowiązków

Nata nel 1965 la LIPU è la maggiore associazione per la protezione degli uccelli in Italia. La LIPU è il partner italiano di BirdLife International.
Conservare la natura partendo proprio dalla protezione degli uccelli e dei loro habitat, educare i giovani e le nuove generazioni al rispetto del mondo in cui viviamo, sensibilizzare l’opinione pubblica su temi importanti come la tutela dell’ambiente e l’attenzione dalla salute, questi sono i principali obiettivi definiti dallo Statuto dell’associazione.
La LIPU persegue tali obiettivi seguendo numerosi canali, integrati tra loro: la difesa degli ambienti minacciati e delle specie di uccelli in pericolo, la tutela del territorio, l’educazione dei giovani, la sensibilizzazione del pubblico, la gestione di riserve naturali.
Per realizzare la sua missione la LIPU si avvale di uno staff professionale, composto da specialisti di conservazione della natura e di comunicazione sociale. Al tempo stesso realizza numerosi progetti concreti grazie anche alla grande forza del volontariato, gestito dalle 100 Sezioni locali sparse su tutto il territorio nazionale.

 • europejskim
 • krajowym
 • regionalnym/lokalnym

    Poszczególne rodzaje działalności podlegające wpisowi do rejestru

Cooperation in providing information and evidence as part of the evaluation study to support the Fitness Check of the Birds and Habitats Directives.

Work focuses on the implementation of environmental legislation, specifically the Birds and Habitats Directive. This work also includes monitoring other EU initiatives, policies and legislative files including:
- Prioritiesed Action Frameworks
- Rural development plans

For legislation, we engage throughout the process including early preparations (Green and White papers), the Commission's preparatory work, the legislative process (for Directives and Regulations), and the final adoption of the texts by the legislative bodies. Our engagement is focused on EU public participation and giving an Italian perspective.


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

-

    Liczba osób zaangażowanych w działalność opisaną w polu powyżej

100%: 0   75%: 1   50%: 2   25%: 1

4

2

    Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

    Obszary zainteresowania

 • badania naukowe i technologia
 • edukacja
 • energia
 • komunikacja społeczna
 • młodzież
 • polityka regionalna
 • rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich
 • rybołówstwo i akwakultura
 • sieci transeuropejskie
 • sprawiedliwość i prawa podstawowe
 • sprawy ogólne i instytucjonalne
 • środowisko

    Członkostwo i przynależność do organizacji

30 000

 • WIELKA BRYTANIA
 • WŁOCHY

La LIPU è partner per l'Italia di BirdLife International.

    Dane finansowe:

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

4 642 108 €

3 129 718 €

 €

123 816 €

ENV.E-3 – Life Nature

2 480 318 €

525 584 €

1 512 390 €

713 908 €

583 954 €

106 788 €

107 740 €

    Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.