Navigācijas ceļš

Citi rīki

 • Izdrukas versija
 • Samazināt tekstu
 • Palielināt tekstu
 • Izveleties tumšu fonu
 • Izvēlieties standarta krāsu
Reģistrētās personas profils

Lega Italiana Protezione Uccelli

Identitātes numurs Reģistrā: 27693284220-05
Reģistrācijas datums: 10.21.9 17:15:27

Informācija par šo organizāciju pēdējo reizi atjaunināta: 14.15.9 13:05:54
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 14.15.9 11:42:41


Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Vārds vai organizācijas nosaukums: Lega Italiana Protezione Uccelli
Akronīms: LIPU-Birdlife Italia
Juridiskais statuss: ente morale riconosciuto
Tīmekļa vietne: http://www.lipu.it/

Nodaļas

Nodaļa: III - Nevalstiskās organizācijas
un precīzāk: Nevalstiskās organizācijas, platformas, tīkli u.tml.

Juridiski atbildīgā persona

Uzvārds, vārds: Godātais  Fulvio Mamone Capria
Amats presidente

Pastāvīgs darbinieks, kas atbild par ES jautājumiem

Uzvārds, vārds: Godātais  Camillo Danilo Selvaggi
Amats Direttore

Kontaktinformācija

Organizācijas galvenā biroja kontaktinformācija: Udine  3/A
Parma 43122
ITĀLIJA
Tālruņa numurs: (+39) 0521273043
Faksa numurs: (+39) 0521273419
Papildu kontaktinformācija:

Mērķi un uzdevumi

Organizācijas mērķi un uzdevumi: Nata nel 1965 la LIPU è la maggiore associazione per la protezione degli uccelli in Italia. La LIPU è il partner italiano di BirdLife International.
Conservare la natura partendo proprio dalla protezione degli uccelli e dei loro habitat, educare i giovani e le nuove generazioni al rispetto del mondo in cui viviamo, sensibilizzare l’opinione pubblica su temi importanti come la tutela dell’ambiente e l’attenzione dalla salute, questi sono i principali obiettivi definiti dallo Statuto dell’associazione.
La LIPU persegue tali obiettivi seguendo numerosi canali, integrati tra loro: la difesa degli ambienti minacciati e delle specie di uccelli in pericolo, la tutela del territorio, l’educazione dei giovani, la sensibilizzazione del pubblico, la gestione di riserve naturali.
Per realizzare la sua missione la LIPU si avvale di uno staff professionale, composto da specialisti di conservazione della natura e di comunicazione sociale. Al tempo stesso realizza numerosi progetti concreti grazie anche alla grande forza del volontariato, gestito dalle 100 Sezioni locali sparse su tutto il territorio nazionale.
Jūsu organizācijas norādītās interešu jomas ir:
 • vietēja/reģionāla līmeņa
 • valsts līmeņa
 • Eiropas līmeņa

To personu skaits, kas veic darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma

Personu skaits: 5
Papildu informācija:

Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Akreditētu personu nav

Darbības

Svarīgākās ES iniciatīvas, ar kurām organizācija strādāja iepriekšējā gadā, veicot darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma:


-

Interešu jomas elektroniskajiem brīdinājumiem par apspriešanām un rīcības plāniem

Paziņotās jomas, kuras interesē organizāciju:
 • Eiropas komunikāciju tīkli
 • Enerģētika
 • Izglītība
 • Jaunieši
 • Komunikācija
 • Lauksaimniecība un lauku attīstība
 • Pētniecība un tehnoloģija
 • Reģionālā politika
 • Tieslietu un pamattiesības
 • Vide
 • Vispārīgi un institucionāli jautājumi
 • Zivsaimniecība un akvakultūra

Struktūra

Kopējais to dalībnieku skaits, kuri ir fiziskās personas: 30 000
Organizāciju dalībnieču skaits:
Organizācijas dalībnieces (Dalībnieku skaits) :
Organizācijai ir dalībnieki vai pārstāvji šādā valstī (valstīs):
 • APVIENOTĀ KARALISTE
 • ITĀLIJA

Papildu informācija:

Sadarbības tīkli

Informācija par organizācijas dalību vienā vai vairākās asociācijās/federācijās/konfederācijās vai, ja organizācija pieder kādam sadarbības tīklam (arī neoficiāli), informācija par šīm attiecībām.
La LIPU è partner per l'Italia di BirdLife International.

Finansiālie dati

Finanšu gads: 01/2013 - 12/2013
Kopējais budžets: 4 642 108
tostarp publiskais finansējums: 3 129 718
- no Eiropas avotiem:
- Publiskais iepirkums.
- Piešķīrumi: 123 816
- no valsts finansējuma avotiem: 2 480 318
- no vietējiem/ reģionāliem finansējuma avotiem: 525 584
no citiem avotiem: 1 512 390
- ziedojumi: 713 908
- dalībnieku iemaksas: 583 954
oasi e centri : 106 788
altri proventi : 107 740
Aprēķins izmaksām, kas jūsu organizācijai minētajā gadā radušās, nodarbojoties ar lobēšanu ES institūcijās.
Cita finansiāla informācija vai papildu dati, kuru organizācija sniegusi pārredzamības interesēs:


Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.