Navigācijas ceļš

Citi rīki    Reģistrētās personas profils

Lega Italiana Protezione Uccelli

Identitātes numurs Reģistrā: 27693284220-05
Reģistrācijas datums: 21/09/2010 17:15:27

Kad pēdējoreiz labota informācija par šo struktūru: 18/03/2015 11:13:32
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 16/02/2015 11:47:05
Nākamajai atjaunošanas reizei jābūt ne vēlāk kā: 16/02/2016

    Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Lega Italiana Protezione Uccelli

LIPU-Birdlife Italia

ente morale riconosciuto

    Reģistra nodaļa

III - Nevalstiskās organizācijas

Nevalstiskās organizācijas, platformas, tīkli u.tml.

    Kontaktinformācija

Udine, 3/A
Parma 43122
ITĀLIJA

(+39) 0521273043

    Juridiski atbildīgā persona

Godātais  Fulvio Mamone Capria

presidente

    Persona, kas atbild par ES jautājumiem

Godātais  Camillo Danilo Selvaggi

Direttore

    Mērķi un uzdevumi

Nata nel 1965 la LIPU è la maggiore associazione per la protezione degli uccelli in Italia. La LIPU è il partner italiano di BirdLife International.
Conservare la natura partendo proprio dalla protezione degli uccelli e dei loro habitat, educare i giovani e le nuove generazioni al rispetto del mondo in cui viviamo, sensibilizzare l’opinione pubblica su temi importanti come la tutela dell’ambiente e l’attenzione dalla salute, questi sono i principali obiettivi definiti dallo Statuto dell’associazione.
La LIPU persegue tali obiettivi seguendo numerosi canali, integrati tra loro: la difesa degli ambienti minacciati e delle specie di uccelli in pericolo, la tutela del territorio, l’educazione dei giovani, la sensibilizzazione del pubblico, la gestione di riserve naturali.
Per realizzare la sua missione la LIPU si avvale di uno staff professionale, composto da specialisti di conservazione della natura e di comunicazione sociale. Al tempo stesso realizza numerosi progetti concreti grazie anche alla grande forza del volontariato, gestito dalle 100 Sezioni locali sparse su tutto il territorio nazionale.

 • Eiropas līmeņa
 • valsts līmeņa
 • reģionāla vai vietēja līmeņa

    Īpašas darbības, uz kurām attiecas reģistra izmantošanas joma

Cooperation in providing information and evidence as part of the evaluation study to support the Fitness Check of the Birds and Habitats Directives.

Work focuses on the implementation of environmental legislation, specifically the Birds and Habitats Directive. This work also includes monitoring other EU initiatives, policies and legislative files including:
- Prioritiesed Action Frameworks
- Rural development plans

For legislation, we engage throughout the process including early preparations (Green and White papers), the Commission's preparatory work, the legislative process (for Directives and Regulations), and the final adoption of the texts by the legislative bodies. Our engagement is focused on EU public participation and giving an Italian perspective.


 

-

    Cik personu iesaistītas augstāk redzamajā ailē aprakstītajās darbībās

100%: 0   75%: 1   50%: 2   25%: 1

4

2

    Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Akreditētu personu nav

    Interešu jomas

 • Eiropas komunikāciju tīkli
 • Enerģētika
 • Izglītība
 • Jaunieši
 • Komunikācija
 • Lauksaimniecība un lauku attīstība
 • Pētniecība un tehnoloģija
 • Reģionālā politika
 • Tieslietu un pamattiesības
 • Vide
 • Vispārīgi un institucionāli jautājumi
 • Zivsaimniecība un akvakultūra

    Dalība organizācijās

30 000

 • APVIENOTĀ KARALISTE
 • ITĀLIJA

La LIPU è partner per l'Italia di BirdLife International.

    Finansiālie dati

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

4 642 108 €

3 129 718 €

 €

123 816 €

ENV.E-3 – Life Nature

2 480 318 €

525 584 €

1 512 390 €

713 908 €

583 954 €

106 788 €

107 740 €

    Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.