Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

Lega Italiana Protezione Uccelli

Identifikavimo numeris Registre: 27693284220-05
Registracijos data: 10.9.21 17.15.27

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 14.9.15 13.05.54
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 14.9.15 11.42.41


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: Lega Italiana Protezione Uccelli
Akronimas: LIPU-Birdlife Italia
Teisinis statusas: ente morale riconosciuto
Svetainė: http://www.lipu.it/

Kategorijos

Kategorija: III. Nevyriausybinės organizacijos
Tiksliau: Nevyriausybinės organizacijos, platformos ir tinklai bei panašios organizacijos

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Fulvio Mamone Capria
Pareigos: presidente

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Camillo Danilo Selvaggi
Pareigos: Direttore

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Udine  3/A
43122 Parma
ITALIJA
Telefono numeris: (+39) 0521273043
Faksas: (+39) 0521273419
Papildoma kontaktinė informacija:

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: Nata nel 1965 la LIPU è la maggiore associazione per la protezione degli uccelli in Italia. La LIPU è il partner italiano di BirdLife International.
Conservare la natura partendo proprio dalla protezione degli uccelli e dei loro habitat, educare i giovani e le nuove generazioni al rispetto del mondo in cui viviamo, sensibilizzare l’opinione pubblica su temi importanti come la tutela dell’ambiente e l’attenzione dalla salute, questi sono i principali obiettivi definiti dallo Statuto dell’associazione.
La LIPU persegue tali obiettivi seguendo numerosi canali, integrati tra loro: la difesa degli ambienti minacciati e delle specie di uccelli in pericolo, la tutela del territorio, l’educazione dei giovani, la sensibilizzazione del pubblico, la gestione di riserve naturali.
Per realizzare la sua missione la LIPU si avvale di uno staff professionale, composto da specialisti di conservazione della natura e di comunicazione sociale. Al tempo stesso realizza numerosi progetti concreti grazie anche alla grande forza del volontariato, gestito dalle 100 Sezioni locali sparse su tutto il territorio nazionale.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • regionų
 • valstybės
 • Europos

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 5
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


-

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Aplinka
 • Bendrieji ir instituciniai reikalai
 • Energetika
 • Jaunimas
 • Komunikacija
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Regioninė politika
 • Švietimas
 • Teisingumo ir pagrindinių teisių
 • Transeuropiniai tinklai
 • Žemės ūkis ir kaimo plėtra
 • Žuvininkystė ir akvakultūra

Struktūra

Bendras narių („fizinių asmenų“) skaičius 30 000
Narių organizacijų skaičius:
Organizacijų nariai (Narių skaičius) :
Organizacija turi narių arba atstovų šiose šalyse:
 • ITALIJA
 • JUNGTINĖ KARALYSTĖ

Papildoma informacija:

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).
La LIPU è partner per l'Italia di BirdLife International.

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2013 - 12/2013
Bendras biudžetas: 4 642 108
viešųjų lėšų dalis: 3 129 718
- iš Europos finansavimo šaltinių:
- Viešieji pirkimai:
- Dotacijos: 123 816
- iš nacionalinių finansavimo šaltinių: 2 480 318
- iš vietos (regioninių) finansavimo šaltinių: 525 584
iš kitų finansavimo šaltinių: 1 512 390
- dovanotos lėšos: 713 908
- narystės mokesčiai: 583 954
oasi e centri : 106 788
altri proventi : 107 740
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata:
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:


Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.