Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Lega Italiana Protezione Uccelli

Tunnusnumber registris: 27693284220-05
Registreerimise kuupäev: 21.09.10 17:15:27

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 15.09.14 13:05:54
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 15.09.14 11:42:41


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Lega Italiana Protezione Uccelli
Akronüüm: LIPU-Birdlife Italia
Õiguslik vorm: ente morale riconosciuto
Veebisait: http://www.lipu.it/

Jaod

Jagu: III - Valitsusvälised organisatsioonid
Täpsemalt: Valitsusvälised organisatsioonid, platvormid ja võrgustikud ning sarnased organisatsioonid

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Fulvio Mamone Capria
Ametikoht: presidente

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Camillo Danilo Selvaggi
Ametikoht: Direttore

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 3/A Udine 
43122 Parma
ITAALIA
Telefoninumber: (+39) 0521273043
Faks: (+39) 0521273419
Muud kontaktandmed:

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: Nata nel 1965 la LIPU è la maggiore associazione per la protezione degli uccelli in Italia. La LIPU è il partner italiano di BirdLife International.
Conservare la natura partendo proprio dalla protezione degli uccelli e dei loro habitat, educare i giovani e le nuove generazioni al rispetto del mondo in cui viviamo, sensibilizzare l’opinione pubblica su temi importanti come la tutela dell’ambiente e l’attenzione dalla salute, questi sono i principali obiettivi definiti dallo Statuto dell’associazione.
La LIPU persegue tali obiettivi seguendo numerosi canali, integrati tra loro: la difesa degli ambienti minacciati e delle specie di uccelli in pericolo, la tutela del territorio, l’educazione dei giovani, la sensibilizzazione del pubblico, la gestione di riserve naturali.
Per realizzare la sua missione la LIPU si avvale di uno staff professionale, composto da specialisti di conservazione della natura e di comunicazione sociale. Al tempo stesso realizza numerosi progetti concreti grazie anche alla grande forza del volontariato, gestito dalle 100 Sezioni locali sparse su tutto il territorio nazionale.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • piirkondlikud
 • riiklikud
 • üleeuroopalised

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 5
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


-

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Energeetika
 • Haridus
 • Kalandus ja akvakultuur
 • Keskkond
 • Noored
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Põllumajandus ja maaelu areng
 • Regionaalpoliitika
 • Teabevahetus
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused
 • Üleeuroopalised koostöövõrgud

Struktuur

Füüsilistest isikutest liikmete koguarv: 30 000
Liikmesorganisatsioonide arv:
Liikmesorganisatsioonid (Liikmete arv) :
Teie organisatsiooni liikmed või esindajad asuvad järgmistes riikides:
 • ITAALIA
 • ÜHENDKUNINGRIIK

Lisateave:

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
La LIPU è partner per l'Italia di BirdLife International.

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2013 - 12/2013
Üldeelarve: 4 642 108
millest avalik rahastamine: 3 129 718
- ELi rahastust:
- Hanked:
- Toetused: 123 816
- riiklikust rahastust: 2 480 318
- piirkondlikust/kohalikust rahastust: 525 584
millest muud rahastusallikad: 1 512 390
- annetused: 713 908
- liikmemaksud: 583 954
oasi e centri : 106 788
altri proventi : 107 740
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal:
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.