Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

Lega Italiana Protezione Uccelli

Tunnusnumber registris: 27693284220-05
Registreerimise kuupäev: 21/09/2010 17:15:27

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 18/03/2015 11:13:32
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 16/02/2015 11:47:05
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 16/02/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Lega Italiana Protezione Uccelli

LIPU-Birdlife Italia

ente morale riconosciuto

    Jagu registris

III - Valitsusvälised organisatsioonid

Valitsusvälised organisatsioonid, platvormid ja võrgustikud ning sarnased organisatsioonid

    Kontaktandmed

Udine, 3/A
43122 Parma
ITAALIA

(+39) 0521273043

    Juriidiliselt vastutav isik

Fulvio Mamone Capria

presidente

    ELi asjade eest vastutav isik

Camillo Danilo Selvaggi

Direttore

    Eesmärgid ja ülesanded

Nata nel 1965 la LIPU è la maggiore associazione per la protezione degli uccelli in Italia. La LIPU è il partner italiano di BirdLife International.
Conservare la natura partendo proprio dalla protezione degli uccelli e dei loro habitat, educare i giovani e le nuove generazioni al rispetto del mondo in cui viviamo, sensibilizzare l’opinione pubblica su temi importanti come la tutela dell’ambiente e l’attenzione dalla salute, questi sono i principali obiettivi definiti dallo Statuto dell’associazione.
La LIPU persegue tali obiettivi seguendo numerosi canali, integrati tra loro: la difesa degli ambienti minacciati e delle specie di uccelli in pericolo, la tutela del territorio, l’educazione dei giovani, la sensibilizzazione del pubblico, la gestione di riserve naturali.
Per realizzare la sua missione la LIPU si avvale di uno staff professionale, composto da specialisti di conservazione della natura e di comunicazione sociale. Al tempo stesso realizza numerosi progetti concreti grazie anche alla grande forza del volontariato, gestito dalle 100 Sezioni locali sparse su tutto il territorio nazionale.

 • üleeuroopalised
 • riiklikud
 • piirkondlik/kohalik

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

Cooperation in providing information and evidence as part of the evaluation study to support the Fitness Check of the Birds and Habitats Directives.

Work focuses on the implementation of environmental legislation, specifically the Birds and Habitats Directive. This work also includes monitoring other EU initiatives, policies and legislative files including:
- Prioritiesed Action Frameworks
- Rural development plans

For legislation, we engage throughout the process including early preparations (Green and White papers), the Commission's preparatory work, the legislative process (for Directives and Regulations), and the final adoption of the texts by the legislative bodies. Our engagement is focused on EU public participation and giving an Italian perspective.


 

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

-

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

100%: 0   75%: 1   50%: 2   25%: 1

4

2

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

    Huvivaldkonnad

 • Energeetika
 • Haridus
 • Kalandus ja akvakultuur
 • Keskkond
 • Noored
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Põllumajandus ja maaelu areng
 • Regionaalpoliitika
 • Teabevahetus
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused
 • Üleeuroopalised koostöövõrgud

    Liikmed ja liikmesus

30 000

 • ITAALIA
 • ÜHENDKUNINGRIIK

La LIPU è partner per l'Italia di BirdLife International.

    Finantsandmed

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

4 642 108 €

3 129 718 €

 €

123 816 €

ENV.E-3 – Life Nature

2 480 318 €

525 584 €

1 512 390 €

713 908 €

583 954 €

106 788 €

107 740 €

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.