Sti

Flere værktøjer

 • Printversion
 • Mindre tekst
 • Større tekst
 • Vælg høj kontrast
 • Vælg version i standardfarver
Registreredes profil

Lega Italiana Protezione Uccelli

Identifikationsnummer i registret: 27693284220-05
Registreringsdato: 21-09-10 17:15:27

Seneste ændring af oplysningerne om denne organisation 15-09-14 13:05:54
Seneste årlige opdatering 15-09-14 11:42:41


Registrerede: Organisation eller selvstændig

Organisationens navn: Lega Italiana Protezione Uccelli
Forkortelse: LIPU-Birdlife Italia
Retlig form: ente morale riconosciuto
Websted: http://www.lipu.it/

Kategorier

Kategori III –Ikke-statslige organisationer
og mere præcist: Ikke-statslige organisationer, platforme og netværk og lignende

Juridisk ansvarlig

Efternavn, Fornavn: Fulvio Mamone Capria
Stilling: presidente

Fast ansvarlig for forbindelser med EU

Efternavn, Fornavn: Camillo Danilo Selvaggi
Stilling: Direttore

Kontaktoplysninger:

Organisationens hovedadresse: Udine  3/A
43122 Parma
ITALIEN
Telefonnr.: (+39) 0521273043
Faxnummer: (+39) 0521273419
Andre kontaktoplysninger:

Mål og opgaver

Organisationens mål og opgaver: Nata nel 1965 la LIPU è la maggiore associazione per la protezione degli uccelli in Italia. La LIPU è il partner italiano di BirdLife International.
Conservare la natura partendo proprio dalla protezione degli uccelli e dei loro habitat, educare i giovani e le nuove generazioni al rispetto del mondo in cui viviamo, sensibilizzare l’opinione pubblica su temi importanti come la tutela dell’ambiente e l’attenzione dalla salute, questi sono i principali obiettivi definiti dallo Statuto dell’associazione.
La LIPU persegue tali obiettivi seguendo numerosi canali, integrati tra loro: la difesa degli ambienti minacciati e delle specie di uccelli in pericolo, la tutela del territorio, l’educazione dei giovani, la sensibilizzazione del pubblico, la gestione di riserve naturali.
Per realizzare la sua missione la LIPU si avvale di uno staff professionale, composto da specialisti di conservazione della natura e di comunicazione sociale. Al tempo stesso realizza numerosi progetti concreti grazie anche alla grande forza del volontariato, gestito dalle 100 Sezioni locali sparse su tutto il territorio nazionale.
Organisationen har interesser på:
 • lokalt/regionalt plan
 • nationalt plan
 • europæisk plan

Antal personer, der udfører aktiviteter, der falder ind under åbenhedsregistrets anvendelsesområde

Antal personer: 5
Supplerende oplysninger:

Personer akkrediteret ved Europa-Parlamentet

Ingen akkrediterede

Aktiviteter

De vigtigste EU-initiativer, der blev dækket af aktiviteter, der falder ind under registrets anvendelsesområde, foregående år:


-

Interesseområder for e-mails med underretning om høringer og køreplaner;

Organisationens interesseområder:
 • Energi
 • Fiskeri og akvakultur
 • Forskning og teknologi
 • Generelle og institutionelle spørgsmål
 • Kommunikation
 • Landbrug og udvikling af landdistrikter
 • Miljø
 • Regionalpolitik
 • Retlige Anliggender og grundlæggende rettigheder
 • Transeuropæiske net  
 • Uddannelse
 • Unge

Struktur

"Fysiske personer" i alt: 30.000
Antal medlemsorganisationer
Medlemsorganisationer (Antal personer) :
Organisationen har medlemmer eller er repræsenteret i følgende land(e):
 • FORENEDE KONGERIGE, DET
 • ITALIEN

Supplerende oplysninger:

Netværk

Information om foreninger eller sammenslutninger, organisationen er medlem af, og/eller netværk, den indgår i .
La LIPU è partner per l'Italia di BirdLife International.

Finansielle oplysninger

Regnskabsår: 01/2013 - 12/2013
Samlet budget: 4.642.108
heraf offentlig finansiering: 3.129.718
- fra europæiske kilder:
- Offentlige kontrakter:
- Tilskud: 123.816
- fra nationale kilder: 2.480.318
- fra lokale/regionale kilder: 525.584
anden finansiering: 1.512.390
- tilskud: 713.908
- medlemsbidrag: 583.954
oasi e centri : 106.788
altri proventi : 107.740
Anslåede omkostninger forbundet med organisationens direkte lobbyvirksomhed i EU-institutionerne i det pågældende regnskabsår:
Eventuelle andre finansielle oplysninger og yderligere relevant information:


Adfærdskodeks

Organisationen har ved registrering accepteret åbenhedsregistrets adfærdskodeks.