Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Joint Programming Initiative on Agriculture, Food Security and Climate Change

Identifikačné číslo v Registri: 27691087241-56
Dátum registrácie: 28/11/2011 10:48:06

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 08/04/2015 11:18:04
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 08/04/2015 11:18:04
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 08/04/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Joint Programming Initiative on Agriculture, Food Security and Climate Change

FACCE - JPI

none

    Oddiel registrácie

VI - Organizácie zastupujúce miestne, regionálne a samosprávne orgány, iné verejné alebo zmiešané subjekty atď.

Nadnárodné združenia a siete verejných regionálnych orgánov alebo iných orgánov na nižšej než vnútroštátnej úrovni

    Kontaktné údaje

rue de l'Université, 147
75338 Paris cedex 07
FRANCÚZSKO

(+33) 1 42 75 92 78

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Niels GOTKE

Chairman of Governing Board

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pani  Isabelle ALBOUY

Head of European Affairs

    Ciele a poslanie

The JPI “Agriculture, Food Security and Climate Change” (FACCE-JPI) seeks to address the challenge of food security in the context of demographic growth, global environmental changes, globalization of the economy and dwindling natural resources such as fossil fuels, water and arable land. In this sense, it is of particular importance to look at the intersection between research on agriculture, food security and climate change. To do so, a strong transdisciplinary research base, encompassing economic and social aspects in addition to scientific ones, is required. This implies the need for cooperative research projects in order to get the necessary expertise for performing the project and delivering maximum impact. The interrelated challenges addressed are European and global and require the effort of multiple actors and stakeholders.

For long term sustainability more is needed than just increasing efficiency and productivity. Further developments have to be driven from the demand side and include the urgent need to reduce demand on natural and fossil fuel based resources.

The expected outcomes of FACCE-JPI include:

(1) A large mobilisation of the research community across Europe to work together to meet a grand societal challenge, including innovative solutions.
(2) Knowledge to inform European decision-making
(3) Enhanced European visibility and impact in the international context

 • európskej
 • svetovej
 • celoštátnej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

Horizon 2020; PAC


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

RAS

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

100%: 4   50%: 2   25%: 40

46

15

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

 • Bezpečnosť potravín
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • Transeurópske siete
 • Výskum a technológie
 • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

56

University of Natural resources and Applied Life Sciences(1),
Federal Ministry of Agriculture, Forestry, Environment and Water Manag(1),
Flemish Government | Department of Agriculture and Fisheries(1),
Departement des Programmes de Recherche Direction des programmes fédér(1),
Ministry of Agriculture of the Czech Republic(1),
Development, Environment and Rural Development Directorate for Food,(2),
Estonian Ministry of Agriculture - Research and Development Department(1),
Ministry of Agriculture and Forestry, Department of Agriculture(1),
AKA - Academy of Finland(1),
INRA(4),
ANR(1),
Federal Ministry of Education and research (BMBF)(1),
Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft(1),
Irish Ministry of Agriculture(1),
TEAGASC(2),
Isreal Ministry of Agriculture and Rural Development(1),
Agricultural Research Organization from the Volcani Center(1),
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali(1),
Ministry of Education, University and Research - Miur(1),
Ministry of Economics affairs, Agriculture and Innovatie(2),
WAGENINGEN UNIVERSITY RESEARCH(3),
The Research Council of Norway, Dept. Agriculture and Marine Issues(1),
Norwegian Ministry of Agriculture and Food(1),
Polish Ministry of Science and Higher Education(1),
National Authority for Scientific Research(2),
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaría(4),
Swedish Ministry for Rural affairs(1),
Formas(1),
Swiss National Science Foundation(1),
Scientific and Technological Research Council(2),
BBSRC(3),
DEFRA(1),
Cyprus Research Promotion Foundation(2),
European Commission(2),
SCAR(1),
Bundesanstalt fuer Landwirtschaft und Ernährung(3),
Jülich(1)

 • BELGICKO
 • ČESKÁ REPUBLIKA
 • CYPRUS
 • DÁNSKO
 • ESTÓNSKO
 • FÍNSKO
 • FRANCÚZSKO
 • HOLANDSKO
 • ÍRSKO
 • NEMECKO
 • POĽSKO
 • RAKÚSKO
 • RUMUNSKO
 • ŠPANIELSKO
 • SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO
 • ŠVÉDSKO
 • TALIANSKO
 • IZRAEL
 • NÓRSKO
 • ŠVAJČIARSKO
 • TURECKO

    Finančné údaje

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

473 571 €

428 571 €

 €

428 571 €

FP7

45 000 €

45 000 €

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.