Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Joint Programming Initiative on Agriculture, Food Security and Climate Change

Identifikačné číslo v Registri: 27691087241-56
Dátum registrácie: 28.11.2011 10:48:06

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 5.11.2013 14:48:16
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 5.11.2013 14:48:16


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Joint Programming Initiative on Agriculture, Food Security and Climate Change
Skratka: FACCE - JPI
Právna forma: none
Internetová stránka: http://www.faccejpi.com

Oddiely

Oddiel: VI – Organizácie zastupujúce miestne, regionálne a samosprávne orgány, iné verejné alebo zmiešané subjekty atď.
Podrobnejšie informácie: Iné verejné alebo zmiešané subjekty atď.

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pani  Marion GUILLOU
Funkcia: President, CEO

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pani  Isabelle ALBOUY
Funkcia: Head of European Affairs

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: rue de l'Université  147
75338 Paris cedex 07
FRANCÚZSKO
Telefónne číslo: (+33) 1 42 75 92 78
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: The JPI “Agriculture, Food Security and Climate Change” (FACCE-JPI) seeks to address the challenge of food security in the context of demographic growth, global environmental changes, globalization of the economy and dwindling natural resources such as fossil fuels, water and arable land. In this sense, it is of particular importance to look at the intersection between research on agriculture, food security and climate change. To do so, a strong transdisciplinary research base, encompassing economic and social aspects in addition to scientific ones, is required. This implies the need for cooperative research projects in order to get the necessary expertise for performing the project and delivering maximum impact. The interrelated challenges addressed are European and global and require the effort of multiple actors and stakeholders.

For long term sustainability more is needed than just increasing efficiency and productivity. Further developments have to be driven from the demand side and include the urgent need to reduce demand on natural and fossil fuel based resources.

The expected outcomes of FACCE-JPI include:

(1) A large mobilisation of the research community across Europe to work together to meet a grand societal challenge, including innovative solutions.
(2) Knowledge to inform European decision-making
(3) Enhanced European visibility and impact in the international context
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • celoštátnej
 • európskej
 • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 60
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


RAS

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Bezpečnosť potravín
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • Transeurópske siete
 • Výskum a technológie
 • Životné prostredie

Štruktúra

Celkový počet fyzických osôb: 56
Počet členských organizácií: 37
Členské organizácie (Počet členov) :
 • University of Natural resources and Applied Life Sciences (1 Členovia)
 • Federal Ministry of Agriculture, Forestry, Environment and Water Manag (1 Členovia)
 • Flemish Government | Department of Agriculture and Fisheries (1 Členovia)
 • Departement des Programmes de Recherche Direction des programmes fédér (1 Členovia)
 • Ministry of Agriculture of the Czech Republic (1 Členovia)
 • Development, Environment and Rural Development Directorate for Food, (2 Členovia)
 • Estonian Ministry of Agriculture - Research and Development Department (1 Členovia)
 • Ministry of Agriculture and Forestry, Department of Agriculture (1 Členovia)
 • AKA - Academy of Finland (1 Členovia)
 • INRA (4 Členovia)
 • ANR (1 Členovia)
 • Federal Ministry of Education and research (BMBF) (1 Členovia)
 • Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft (1 Členovia)
 • Irish Ministry of Agriculture (1 Členovia)
 • TEAGASC (2 Členovia)
 • Isreal Ministry of Agriculture and Rural Development (1 Členovia)
 • Agricultural Research Organization from the Volcani Center (1 Členovia)
 • Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (1 Členovia)
 • Ministry of Education, University and Research - Miur (1 Členovia)
 • Ministry of Economics affairs, Agriculture and Innovatie (2 Členovia)
 • WAGENINGEN UNIVERSITY RESEARCH (3 Členovia)
 • The Research Council of Norway, Dept. Agriculture and Marine Issues (1 Členovia)
 • Norwegian Ministry of Agriculture and Food (1 Členovia)
 • Polish Ministry of Science and Higher Education (1 Členovia)
 • National Authority for Scientific Research (2 Členovia)
 • Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaría (4 Členovia)
 • Swedish Ministry for Rural affairs (1 Členovia)
 • Formas (1 Členovia)
 • Swiss National Science Foundation (1 Členovia)
 • Scientific and Technological Research Council (2 Členovia)
 • BBSRC (3 Členovia)
 • DEFRA (1 Členovia)
 • Cyprus Research Promotion Foundation (2 Členovia)
 • European Commission (2 Členovia)
 • SCAR (1 Členovia)
 • Bundesanstalt fuer Landwirtschaft und Ernährung (3 Členovia)
 • Jülich (1 Členovia)
Organizácia má členov alebo zastúpenie v týchto krajinách:
 • BELGICKO
 • ČESKÁ REPUBLIKA
 • CYPRUS
 • DÁNSKO
 • ESTÓNSKO
 • FÍNSKO
 • FRANCÚZSKO
 • HOLANDSKO
 • ÍRSKO
 • NEMECKO
 • POĽSKO
 • RAKÚSKO
 • RUMUNSKO
 • ŠPANIELSKO
 • SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO
 • ŠVÉDSKO
 • TALIANSKO

 • IZRAEL
 • NÓRSKO
 • ŠVAJČIARSKO
 • TURECKO
Doplňujúce údaje:

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2012 - 11/2012
Celkový rozpočet: 2 103 873
z toho financovanie z verejných zdrojov: 2 103 873
- z európskych zdrojov:
- Verejné obstarávanie:
- Granty: 1 998 873
- zo štátnych zdrojov: 105 000
- z miestnych a regionálnych zdrojov:
z iných zdrojov:
- dary:
- členské:
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách:
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.