Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

Joint Programming Initiative on Agriculture, Food Security and Climate Change

Identifikavimo numeris Registre: 27691087241-56
Registracijos data: 28/11/2011 10:48:06

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 08/04/2015 11:18:04
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 08/04/2015 11:18:04
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 08/04/2016

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Joint Programming Initiative on Agriculture, Food Security and Climate Change

FACCE - JPI

none

    Registracijos kategorija

VI - Organizacijos, atstovaujančios vietos, regioninės ir savivaldos institucijoms, kitos viešosios įstaigos arba mišraus pobūdžio subjektai ir kt.

Tarptautinės regioninių ar kitų subnacionalinių viešųjų institucijų asociacijos ir tinklai

    Kontaktinė informacija

rue de l'Université, 147
75338 Paris cedex 07
PRANCŪZIJA

(+33) 1 42 75 92 78

    Teisiškai atsakingas asmuo

Niels GOTKE

Chairman of Governing Board

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Isabelle ALBOUY

Head of European Affairs

    Tikslai ir uždaviniai

The JPI “Agriculture, Food Security and Climate Change” (FACCE-JPI) seeks to address the challenge of food security in the context of demographic growth, global environmental changes, globalization of the economy and dwindling natural resources such as fossil fuels, water and arable land. In this sense, it is of particular importance to look at the intersection between research on agriculture, food security and climate change. To do so, a strong transdisciplinary research base, encompassing economic and social aspects in addition to scientific ones, is required. This implies the need for cooperative research projects in order to get the necessary expertise for performing the project and delivering maximum impact. The interrelated challenges addressed are European and global and require the effort of multiple actors and stakeholders.

For long term sustainability more is needed than just increasing efficiency and productivity. Further developments have to be driven from the demand side and include the urgent need to reduce demand on natural and fossil fuel based resources.

The expected outcomes of FACCE-JPI include:

(1) A large mobilisation of the research community across Europe to work together to meet a grand societal challenge, including innovative solutions.
(2) Knowledge to inform European decision-making
(3) Enhanced European visibility and impact in the international context

 • Europos
 • pasaulinio
 • valstybės

    Konkreti į registrą įtraukta veikla

Horizon 2020; PAC


 

Non

Non

Non

Non

Non

RAS

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

100%: 4   50%: 2   25%: 40

46

15

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

    Interesų sritys

 • Aplinka
 • Klimato politika
 • Maisto sauga
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Transeuropiniai tinklai
 • Žemės ūkis ir kaimo plėtra

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

56

University of Natural resources and Applied Life Sciences(1),
Federal Ministry of Agriculture, Forestry, Environment and Water Manag(1),
Flemish Government | Department of Agriculture and Fisheries(1),
Departement des Programmes de Recherche Direction des programmes fédér(1),
Ministry of Agriculture of the Czech Republic(1),
Development, Environment and Rural Development Directorate for Food,(2),
Estonian Ministry of Agriculture - Research and Development Department(1),
Ministry of Agriculture and Forestry, Department of Agriculture(1),
AKA - Academy of Finland(1),
INRA(4),
ANR(1),
Federal Ministry of Education and research (BMBF)(1),
Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft(1),
Irish Ministry of Agriculture(1),
TEAGASC(2),
Isreal Ministry of Agriculture and Rural Development(1),
Agricultural Research Organization from the Volcani Center(1),
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali(1),
Ministry of Education, University and Research - Miur(1),
Ministry of Economics affairs, Agriculture and Innovatie(2),
WAGENINGEN UNIVERSITY RESEARCH(3),
The Research Council of Norway, Dept. Agriculture and Marine Issues(1),
Norwegian Ministry of Agriculture and Food(1),
Polish Ministry of Science and Higher Education(1),
National Authority for Scientific Research(2),
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaría(4),
Swedish Ministry for Rural affairs(1),
Formas(1),
Swiss National Science Foundation(1),
Scientific and Technological Research Council(2),
BBSRC(3),
DEFRA(1),
Cyprus Research Promotion Foundation(2),
European Commission(2),
SCAR(1),
Bundesanstalt fuer Landwirtschaft und Ernährung(3),
Jülich(1)

 • AIRIJA
 • AUSTRIJA
 • BELGIJA
 • ČEKIJOS RESPUBLIKA
 • DANIJA
 • ESTIJA
 • ISPANIJA
 • ITALIJA
 • JUNGTINĖ KARALYSTĖ
 • KIPRAS
 • LENKIJA
 • NYDERLANDAI
 • PRANCŪZIJA
 • RUMUNIJA
 • SUOMIJA
 • ŠVEDIJA
 • VOKIETIJA
 • IZRAELIS
 • NORVEGIJA
 • ŠVEICARIJA
 • TURKIJA

    Finansiniai duomenys

01/2014  -  12/2014

< 9 999  

473 571 €

428 571 €

 €

428 571 €

FP7

45 000 €

45 000 €

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.