Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Tobaksindustrien, (Tobacco Manufactures Association of Denmark)

Tunnusnumber registris: 27567784437-46
Registreerimise kuupäev: 29.10.10 15:06:16

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 7.10.13 17:15:01
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 7.10.13 17:15:01


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Tobaksindustrien, (Tobacco Manufactures Association of Denmark)
Akronüüm: TI
Õiguslik vorm: Forening
Veebisait:

Jaod

Jagu: II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud
Täpsemalt: Äri- ja kutseliidud

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Georg Gundersen
Ametikoht: Formand

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Hennild Jens
Ametikoht: Direktør

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 1 E .3.tv. Vesterbrogade 
1620 V København
TAANI
Telefoninumber: (+45) 39626899
Faks: (+45) 39624321
Muud kontaktandmed:

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: Foreningens formål er at varetage de enkelte medlemmers såvel som medlemmernes fælles erhvervsmæssige interesser
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • riiklikud
 • üleeuroopalised
 • ülemaailmsed

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 1
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


At varetage medlemmernes erhvervspoltiske interesser

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Konkurents
 • Maksustamine
 • Rahvatervis
 • Siseturg
 • Toll
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
Dansk Industri
Estoc
Esta
Ecma
Ceccm
ICC

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2012 - 12/2012
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: 30 000 €
ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.