Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

Realkreditraadet (Association of Danish Mortgage Banks)

Id-nummer i registret: 27545731905-17
Registreringsdag: 25/06/2009 16:09:59

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 24/03/2015 11:48:16
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 24/03/2015 11:48:16
Sista dag för nästa uppdatering är den: 24/03/2016

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

Realkreditraadet (Association of Danish Mortgage Banks)

RKR

Association

    Val av sektion

II - Företagsegna lobbyister samt bransch-, näringslivs- och yrkesorganisationer

Bransch- och yrkesorganisationer

    Adressuppgifter

Nybrogade, 12
1203 Copenhagen
DANMARK

(+45)33124811

Avenue Palmerston 26
1000 Brussels
BELGIEN

(+32)027337069

    Juridiskt ansvarig

Ane Arnth Jensen

Director general

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Jens Valdemar Krenchel

Director, Head of the Brussels Office

    Mål och uppdrag

Providing information relevant to European institutions and authorities regarding the Danish system of mortgage credit and covered bonds.

 • Europeiska
 • Nationella

    specifika verksamheter som registret omfattar

The Banking Union
The Capital Markets Union
Long Term Finance
CRD IV / CRR (incl. LCR & NSFR)
Macropudential tools
ESA review


 

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Mortgage credit
Covered bonds

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

100%: 2   25%: 5

7

3,2

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Förnamn Efternamn Startdatum Slutdatum
Katalin DOBRANSKY-BARTUS 16/04/2015 14/04/2016
Jens Valdemar KRENCHEL 16/04/2015 14/04/2016

    Intresseområden

 • Allmänna och institutionella frågor
 • Ekonomi och finans
 • Informationssamhället
 • Inre marknaden
 • Jordbruk och landsbygdsutveckling
 • Konkurrens
 • Konsumentfrågor
 • Näringsliv
 • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter

    Medlemskap

European Mortgage Federation
European Covered Bonds Council

    Ekonomiska uppgifter

01/2014  -  12/2014

>= 400 000 € och < 499 999 €

Ingen finansiering från EU-institutionerna det senast avslutade räkenskapsåret.

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.