Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Realkreditraadet (Association of Danish Mortgage Banks)

Id-nummer i registret: 27545731905-17
Registreringsdag: 2009-06-25 16:09:59

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-06-12 17:47:41
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-06-12 17:47:41


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Realkreditraadet (Association of Danish Mortgage Banks)
Förkortning: RKR
Associationsform (rättslig ställning): Association
Webbplats: http://www.rkr.dk

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Bransch- och yrkesorganisationer

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Ane Arnth Jensen
Befattning: Director general

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Jens Valdemar Krenchel
Befattning: Head of the Brussels Office

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Nybrogade  12
1203 Copenhagen
DANMARK
Telefon: (+45) 33124811
Fax: (+) 
Andra adressuppgifter: Brussels office:
Avenue Michel-Ange 13
1000 Bruxelles
Tel 0032 (0)4 735 73127

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: -
Organisationens intressen är:
 • Nationella
 • Europeiska

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 9
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Mortgage credit
Covered bonds
Finansial Services Policy
Capital Requirements
Crisis management
Banking Union

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Ekonomi och finans
 • Informationssamhället
 • Inre marknaden
 • Konsumentfrågor
 • Näringsliv

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
European Mortgage Federation
European Covered Bonds Counsil

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2013 - 12/2013
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: >= 350000  € och < 400000  €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.