Cale de navigare

Alte instrumente

 • Versiune imprimabilă
 • Micşorare text
 • Mărire text
 • Contrast puternic
 • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

Realkreditraadet (Association of Danish Mortgage Banks)

Numărul de identificare din Registru: 27545731905-17
Data înscrierii: 25.06.2009 16:09:59

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 12.06.2014 17:47:41
Data ultimei actualizări anuale: 12.06.2014 17:47:41


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: Realkreditraadet (Association of Danish Mortgage Banks)
Acronim: RKR
Statut juridic: Association
Site internet: http://www.rkr.dk

Categorii

Categorie: II – Reprezentanţi interni şi asociaţii comerciale/profesionale
şi mai precis: Asociaţii comerciale, de afaceri şi profesionale

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Domnişoara  Ane Arnth Jensen
Funcţie: Director general

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Jens Valdemar Krenchel
Funcţie: Head of the Brussels Office

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: Nybrogade  12
1203 Copenhagen
DANEMARCA
Numărul de telefon: (+45) 33124811
Număr de fax: (+) 
Alte informaţii cu privire la datele de contact: Brussels office:
Avenue Michel-Ange 13
1000 Bruxelles
Tel 0032 (0)4 735 73127

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: -
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
 • naţional
 • european

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 9
Informații complementare:

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Prenume Nume Data de început Data de sfârșit
Jens Valdemar Krenchel 05.09.2013 03.09.2014

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


Mortgage credit
Covered bonds
Finansial Services Policy
Capital Requirements
Crisis management
Banking Union

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
 • Afaceri economice şi financiare
 • Consumatori
 • Întreprinderi
 • Piaţă internă
 • Societate informaţională

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.
European Mortgage Federation
European Covered Bonds Counsil

Date financiare

Anul exerciţiului: 01/2013 - 12/2013
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu: >= 350000  € şi < 400000  €
Suma şi sursa de finanţare primită din partea instituţiilor UE în cursul exerciţiului financiar n -1 al înregistrării
Achiziții publice: 0 €
Granturi: 0 €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:


Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.