Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

Realkreditraadet (Association of Danish Mortgage Banks)

Identifikavimo numeris Registre: 27545731905-17
Registracijos data: 09.6.25 16.09.59

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 14.6.12 17.47.41
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 14.6.12 17.47.41


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: Realkreditraadet (Association of Danish Mortgage Banks)
Akronimas: RKR
Teisinis statusas: Association
Svetainė: http://www.rkr.dk

Kategorijos

Kategorija: II. „Vidaus“ lobistai, prekybos, profesinės asociacijos
Tiksliau: Prekybos, verslo ir profesinės asociacijos

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Ane Arnth Jensen
Pareigos: Director general

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Jens Valdemar Krenchel
Pareigos: Head of the Brussels Office

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Nybrogade  12
1203 Copenhagen
DANIJA
Telefono numeris: (+45) 33124811
Faksas: (+) 
Papildoma kontaktinė informacija: Brussels office:
Avenue Michel-Ange 13
1000 Bruxelles
Tel 0032 (0)4 735 73127

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: -
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • valstybės
 • Europos

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 9
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


Mortgage credit
Covered bonds
Finansial Services Policy
Capital Requirements
Crisis management
Banking Union

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Ekonomikos ir finansų reikalai
 • Įmonės
 • Informacinė visuomenė
 • Vartotojai
 • Vidaus rinka

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).
European Mortgage Federation
European Covered Bonds Counsil

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2013 - 12/2013
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: >= 350000  € ir < 400000  €
Iš ES institucijų n-1 finansiniais metais nuo registracijos gauto finansavimo suma ir šaltinis
Viešieji pirkimai: 0 €
Dotacijos: 0 €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:


Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.