Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

Realkreditraadet (Association of Danish Mortgage Banks)

Identifikavimo numeris Registre: 27545731905-17
Registracijos data: 25/06/2009 16:09:59

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 24/03/2015 11:48:16
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 24/03/2015 11:48:16
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 24/03/2016

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Realkreditraadet (Association of Danish Mortgage Banks)

RKR

Association

    Registracijos kategorija

II - Vidaus lobistai ir prekybos, verslo bei profesinės asociacijos

Prekybos ir verslo asociacijos

    Kontaktinė informacija

Nybrogade, 12
1203 Copenhagen
DANIJA

(+45) 33124811

Avenue Palmerston 26
1000 Brussels
BELGIJA

(+32) 027337069

    Teisiškai atsakingas asmuo

Ane Arnth Jensen

Director general

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Jens Valdemar Krenchel

Director, Head of the Brussels Office

    Tikslai ir uždaviniai

Providing information relevant to European institutions and authorities regarding the Danish system of mortgage credit and covered bonds.

 • Europos
 • valstybės

    Konkreti į registrą įtraukta veikla

The Banking Union
The Capital Markets Union
Long Term Finance
CRD IV / CRR (incl. LCR & NSFR)
Macropudential tools
ESA review


 

Non

Non

Non

Non

Non

Mortgage credit
Covered bonds

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

100%: 2   25%: 5

7

3,2

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Vardas Pavardė Pradžios data Pabaigos data
Katalin DOBRANSKY-BARTUS 16/04/2015 14/04/2016
Jens Valdemar KRENCHEL 16/04/2015 14/04/2016

    Interesų sritys

 • Bendrieji ir instituciniai reikalai
 • Ekonomikos ir finansų reikalai
 • Įmonės
 • Informacinė visuomenė
 • Konkurencija
 • Teisingumo ir pagrindinių teisių
 • Vartotojai
 • Vidaus rinka
 • Žemės ūkis ir kaimo plėtra

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

European Mortgage Federation
European Covered Bonds Council

    Finansiniai duomenys

01/2014  -  12/2014

>= 400 000 € ir < 499 999 €

Per paskutinius pasibaigusius finansinius metus lėšų iš ES institucijų negauta.

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.