Navigointipolku

Lisätyökalut    Rekisteröityneen profiili

Realkreditraadet (Association of Danish Mortgage Banks)

Tunnistenumero rekisterissä: 27545731905-17
Rekisteröintipäivä: 25/06/2009 16:09:59

Tietoja päivitetty viimeksi: 24/03/2015 11:48:16
Edellinen vuotuinen päivitys: 24/03/2015 11:48:16
Päivitettävä viimeistään: 24/03/2016

    Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Realkreditraadet (Association of Danish Mortgage Banks)

RKR

Association

    Ryhmä rekisterissä

II - Yritysten omat edunvalvontayksiköt sekä ammatilliset, talous- ja elinkeinoyhdistykset

Talous- ja elinkeinoyhdistykset

    Yhteystiedot

Nybrogade, 12
1203 Copenhagen
TANSKA

(+45) 33124811

Avenue Palmerston 26
1000 Brussels
BELGIA

(+32) 027337069

    Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Ane Arnth Jensen

Director general

    EU-suhteista vastaava henkilö

Jens Valdemar Krenchel

Director, Head of the Brussels Office

    Tavoitteet ja tehtävät

Providing information relevant to European institutions and authorities regarding the Danish system of mortgage credit and covered bonds.

 • euroopanlaajuisia
 • kansallisia

    A. Rekisterin kattamat toiminnot

The Banking Union
The Capital Markets Union
Long Term Finance
CRD IV / CRR (incl. LCR & NSFR)
Macropudential tools
ESA review


 

En

En

En

En

En

Mortgage credit
Covered bonds

    Edellisessä kohdassa mainittuihin toimintoihin osallistuvien henkilöiden määrä

100%: 2   25%: 5

7

3,2

    Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Etunimi Sukunimi Alkupvm Loppupvm
Katalin Dobransky-Bartus 16/04/2015 14/04/2016
Jens Valdemar Krenchel 16/04/2015 14/04/2016

    Intressialueet

 • Kilpailu
 • Kuluttaja-asiat
 • Maatalous ja maaseudun kehittäminen
 • Oikeusasiat ja perusoikeuksien
 • Sisämarkkinat
 • Talous- ja raha-asiat
 • Tietoyhteiskunta
 • Yleiset ja institutionaaliset asiat
 • Yritystoiminta

    Jäsenet ja jäsenyydet

European Mortgage Federation
European Covered Bonds Council

    Rahoitustiedot

01/2014  -  12/2014

>= 400 000 € - < 499 999 €

Organisaatio ei saanut rahoitusta EU:n toimielimiltä viimeisimmän päättyneen tilikauden aikana.

    Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.