Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Realkreditraadet (Association of Danish Mortgage Banks)

Tunnistenumero rekisterissä: 27545731905-17
Rekisteröintipäivä: 25.6.2009 16:09:59

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 12.6.2014 17:47:41
Edellinen vuotuinen päivitys: 12.6.2014 17:47:41


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Realkreditraadet (Association of Danish Mortgage Banks)
Lyhenne: RKR
Organisaation oikeudellinen muoto: Association
Internet-osoite: http://www.rkr.dk

Ryhmät

Ryhmä: II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt
tarkemmin: Ammatilliset ryhmittymät ja järjestöt sekä elinkeinoyhdistykset

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Ane Arnth Jensen
Tehtävä organisaatiossa: Director general

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Jens Valdemar Krenchel
Tehtävä organisaatiossa: Head of the Brussels Office

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Nybrogade  12
1203 Copenhagen
TANSKA
Puhelinnumero: (+45) 33124811
Faksinumero: (+) 
Muita yhteystietoja: Brussels office:
Avenue Michel-Ange 13
1000 Bruxelles
Tel 0032 (0)4 735 73127

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: -
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • kansallisia
 • euroopanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 9
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Etunimi Sukunimi Alkupvm Loppupvm
Jens Valdemar Krenchel 5.9.2013 3.9.2014

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


Mortgage credit
Covered bonds
Finansial Services Policy
Capital Requirements
Crisis management
Banking Union

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Kuluttaja-asiat
 • Sisämarkkinat
 • Talous- ja raha-asiat
 • Tietoyhteiskunta
 • Yritystoiminta

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
European Mortgage Federation
European Covered Bonds Counsil

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2013 - 12/2013
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: >= 350000  € - < 400000  €
EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.