Navigointipolku

Lisätyökalut    Rekisteröityneen profiili

Realkreditraadet (Association of Danish Mortgage Banks)

Tunnistenumero rekisterissä: 27545731905-17
Rekisteröintipäivä: 25/06/2009 16:09:59

Tietoja päivitetty viimeksi: 12/06/2014 17:47:41
Edellinen vuotuinen päivitys: 12/06/2014 17:47:41

Nämä tiedot ovat vanhan avoimuusrekisterin mukaisessa muodossa. Ne muutetaan uudessa rekisterissä käytettävään muotoon, kun organisaatio päivittää tietojaan seuraavan kerran.
Päivitettävä viimeistään: 27/04/2015

    Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Realkreditraadet (Association of Danish Mortgage Banks)

RKR

Association

    Ryhmä rekisterissä

II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt

Ammatilliset ryhmittymät ja järjestöt sekä elinkeinoyhdistykset

    Yhteystiedot

Nybrogade, 12
1203 Copenhagen
TANSKA

(+45) 33124811

(+) 

Brussels office:
Avenue Michel-Ange 13
1000 Bruxelles
Tel 0032 (0)4 735 73127

    Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Ane Arnth Jensen

Director general

    EU-suhteista vastaava henkilö

Jens Valdemar Krenchel

Head of the Brussels Office

    Tavoitteet ja tehtävät

-

  • euroopanlaajuisia
  • kansallisia

    Toimet

Mortgage credit
Covered bonds
Finansial Services Policy
Capital Requirements
Crisis management
Banking Union

    Edellisessä kohdassa mainittuihin toimintoihin osallistuvien henkilöiden määrä

9

    Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

    Intressialueet

  • Kuluttaja-asiat
  • Sisämarkkinat
  • Talous- ja raha-asiat
  • Tietoyhteiskunta
  • Yritystoiminta

    Jäsenet ja jäsenyydet

European Mortgage Federation
European Covered Bonds Counsil

    Rahoitustiedot

01/2013  -  12/2013

>= 350 000  € - < 400 000  €

0 €

0 €

    Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.