Sti

Flere værktøjer

 • Printversion
 • Mindre tekst
 • Større tekst
 • Vælg høj kontrast
 • Vælg version i standardfarver
Registreredes profil

Realkreditraadet (Association of Danish Mortgage Banks)

Identifikationsnummer i registret: 27545731905-17
Registreringsdato: 25-06-09 16:09:59

Seneste ændring af oplysningerne om denne organisation 12-06-14 17:47:41
Seneste årlige opdatering 12-06-14 17:47:41


Registrerede: Organisation eller selvstændig

Organisationens navn: Realkreditraadet (Association of Danish Mortgage Banks)
Forkortelse: RKR
Retlig form: Association
Websted: http://www.rkr.dk

Kategorier

Kategori II – Internt ansatte lobbyister og brancheforeninger
og mere præcist: Brancheforeninger

Juridisk ansvarlig

Efternavn, Fornavn: Ane Arnth Jensen
Stilling: Director general

Fast ansvarlig for forbindelser med EU

Efternavn, Fornavn: Jens Valdemar Krenchel
Stilling: Head of the Brussels Office

Kontaktoplysninger:

Organisationens hovedadresse: Nybrogade  12
1203 Copenhagen
DANMARK
Telefonnr.: (+45) 33124811
Faxnummer: (+) 
Andre kontaktoplysninger: Brussels office:
Avenue Michel-Ange 13
1000 Bruxelles
Tel 0032 (0)4 735 73127

Mål og opgaver

Organisationens mål og opgaver: -
Organisationen har interesser på:
 • nationalt plan
 • europæisk plan

Antal personer, der udfører aktiviteter, der falder ind under åbenhedsregistrets anvendelsesområde

Antal personer: 9
Supplerende oplysninger:

Personer akkrediteret ved Europa-Parlamentet

Fornavn Efternavn Startdato Slutdato
Jens Valdemar Krenchel 05-09-13 03-09-14

Aktiviteter

De vigtigste EU-initiativer, der blev dækket af aktiviteter, der falder ind under registrets anvendelsesområde, foregående år:


Mortgage credit
Covered bonds
Finansial Services Policy
Capital Requirements
Crisis management
Banking Union

Interesseområder for e-mails med underretning om høringer og køreplaner;

Organisationens interesseområder:
 • Det indre marked
 • Erhverv
 • Forbrugere
 • Informationssamfundet
 • Økonomi og finans

Netværk

Information om foreninger eller sammenslutninger, organisationen er medlem af, og/eller netværk, den indgår i .
European Mortgage Federation
European Covered Bonds Counsil

Finansielle oplysninger

Regnskabsår: 01/2013 - 12/2013
Anslåede omkostninger forbundet med organisationens direkte lobbyvirksomhed i EU-institutionerne i det pågældende regnskabsår: >= 350000  € og < 400000  €
Beløb og finansieringskilde ved støtte fra EU's institutioner i regnskabsåret n-1 i forhold til registreringtidspunktet
Offentlige kontrakter: 0 €
Tilskud: 0 €
Eventuelle andre finansielle oplysninger og yderligere relevant information:


Adfærdskodeks

Organisationen har ved registrering accepteret åbenhedsregistrets adfærdskodeks.