Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Federación del Comercio de Cantabria

Tunnusnumber registris: 2745235551-37
Registreerimise kuupäev: 23.10.08 16:56:31

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 24.10.13 9:56:17
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 24.10.13 9:56:17


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Federación del Comercio de Cantabria
Akronüüm: COERCAN
Õiguslik vorm: asociación sin ánimo de lucro
Veebisait: http://www.coercan.net

Jaod

Jagu: II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud
Täpsemalt: Äri- ja kutseliidud

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Miguel Angel Cuerno Estébanez
Ametikoht: Presidente

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Gonzalo Cayón Caballero
Ametikoht: Secretario General

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 47,3º Vargas 
39010 Santander (Cantabria)
HISPAANIA
Telefoninumber: (+34) 942 232464
Faks: (+) 
Muud kontaktandmed:

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: Promocionar el comercio, y defender los intereses y dar servicios a las empresas asociadas.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • piirkondlikud

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 2
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


Defensa del Comercio, Cooperación al Desarrollo, Política de Empresa en favor de Pymes y Micros,Transnacionalidad, desarrollo del sector BRS.

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Arenguküsimused
 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Infoühiskond
 • Kaubandus
 • Konkurents
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Siseturg
 • Tarbijad
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Toiduohutus
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
 • Transport

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2012 - 12/2012
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: < 50000  €
ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.