Percorso di navigazione

Altri strumenti    Profilo del soggetto registrato

Vereniging VBO Makelaar

Numero di identificazione nel Registro: 27429403444-01
Data d'iscrizione: 13/04/2010 08:23:47

Le informazioni su questo soggetto sono state modificate il: 30/03/2015 10:11:02
Data dell'ultimo aggiornamento annuale: 30/03/2015 10:11:02
Prossimo aggiornamento previsto al più tardi il: 30/03/2016

    Entità registrata: organizzazione o lavoratore autonomo

Vereniging VBO Makelaar

Vereniging

    Categoria di registrazione

II - Lobbisti interni e associazioni di categoria, commerciali e professionali

Associazioni commerciali e di categoria

    Recapito

Gildeweg, 5a
Casella postale: 135
2630AC Nootdorp
PAESI BASSI

(+31) 703458703

    Responsabile legale

Signor  Hans Van der Ploeg

Directeur

    Responsabile delle relazioni con l’UE

Signor  Rogier Spoel

Manager Beleid en Communicatie

    Obiettivi e compiti

VBO Makelaar is een brancheorganisatie voor makelaars in Onroerend Goed. Met ruim 1000 leden is het de snelst groeiende en meest actieve brancheorganisatie.

De VBO-makelaars staan voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Zij stellen de consument centraal. Zij kunnen zowel een totaalpakket als afzonderlijke deeldiensten bieden.

De VBO-makelaars zijn vakbekwaam en worden permanent getoetst om hun vakkennis bij te houden. Om de kwaliteit van dienstverlening te waarborgen is de VBO-makelaar gehouden aan de Algemene Consumentenvoorwaarden. Op hun handelen wordt toegezien door een onafhankelijk Tuchtcollege, Tuchtcollege Makelaardij NL (www.tcmnl.nl). Daarnaast kent VBO Makelaar een Huishoudelijk reglement.

VBO Makelaar is dusdanig georganiseerd dat zij dicht bij haar leden staat en daarmee dicht bij de vastgoedmarkt. Dit komt onder meer tot uiting in de organisatiestructuur, waarin zowel de bestuurs- als kaderfuncties bijna uitsluitend worden vervuld door mensen die zelf nog actief zijn als makelaar en daardoor dus zelf nog midden in de dagelijkse vastgoedpraktijk staan.

Wilt u meer over de organisatie van VBO Makelaar weten, belt u dan met ons secretariaat op telefoonnummer 070 345 87 03.

  • europeo
  • nazionale
  • regionale/locale

    Attività specifiche che rientrano nell'ambito di applicazione del Registro

MCD
MLD
Energy Directives

zie o.a. www.nevacon.nl


 

No

No

No

No

No

Lobby in politiek Den Haag. Lobby via de CEPI?CEI in Europa. Als Awarding Member Associations aangesloten bij bij TeGoVa.

Borging van het kwaliteitssysteem voor makelaars en taxateurs middels de certificeringsregeling van de SCVM (www.scvm.nl). M.i.v. 1 januari 2016 zullen de kwaliteitseisen van de taxateurs worden geborgd door het NRVT. (www.nrvt.nl)

    Numero di persone coinvolte nelle attività descritte nel riquadro precedente

100%: 1   50%: 1  

2

1,5

    Persone accreditate che possono accedere ai locali del Parlamento europeo

Nessuna persona accreditata

    Settori di interesse

  • Affari economici e finanziari
  • Concorrenza
  • Energia

    Appartenenza e affiliazione

Leden van VBO Makelaar zijn te vinden via de website www.vbo.nl en/of www.vbomakelaar.nl

VBO Makelaar is lid van de CEPI/CEI en aangesloten bij VNO-NCW. Eveneens is VBO Makelaar als AMA aangesloten bij TeGoVa.

    Dati finanziari

01/2014  -  12/2014

25.000 €

Nessun finanziamento ricevuto dalle istituzioni dell’UE nel corso dell’ultimo esercizio finanziario concluso.

    Codice di condotta

Registrandosi l'organizzazione ha sottoscritto il codice di condotta del Registro per la trasparenza.