Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

Utopia lab - Relazioni Istituzionali, Comunicazione & Lobbying

Id-nummer i registret: 27409307680-46
Registreringsdag: 11/01/2012 16:09:54

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 12/01/2015 08:04:50
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 12/01/2015 08:04:50

Den här posten följer formatet i det föregående registret. Den kommer att ändras till det nya formatet när den registrerade organisationen gör sin nästa uppdatering.
Sista dag för nästa uppdatering är den: 27/04/2015

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

Utopia lab - Relazioni Istituzionali, Comunicazione & Lobbying

Utopia

Società a responsabilità limitata

    Val av sektion

I – Professionella konsulter/advokatbyråer/oberoende konsulter

Professionella konsulter

    Adressuppgifter

Santa Maria in Via, 12
00187 Roma
ITALIEN

(+06) 45439103

(+06) 45439008

    Juridiskt ansvarig

Giampiero  Zurlo

Presidente del Consiglio di Amministrazione

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Giampiero Zurlo

Azionista, Presidente del CdA

    Mål och uppdrag

La nostra attività si concentra nello sviluppo di un network che consenta alle aziende ed ai gruppi di interesse di essere messi in comunicazione tra loro, con le istituzioni ed in generale con i decision makers, così da poter contribuire al processo decisionale pubblico tramite una trasparente e professionale rappresentanza degli interessi.
Attraverso una qualificata attività di consulenza professionale, Utopia assiste importanti realtà nazionali e internazionali nei rapporti con le Istituzioni, i decision e gli opinion makers, la stampa, i media e il mondo economico-imprenditoriale. Contribuisce al processo decisionale pubblico tramite una trasparente attività di rappresentanza e tutela degli interessi, svolgendo un’attività di stakeholder engagement a supporto dell’immagine, della reputazione e dello sviluppo economico delle imprese e delle associazioni di categoria.
Il background giuridico dei Partner della società consente ad Utopia di assistere i propri clienti nelle questioni legali, giudiziali e stragiudiziali, tramite una struttura di avvocati dedicata.

 • Europeiska
 • Globala

    Verksamhet

Nell'anno di riferimento non sono state svolte attività che rientrano in questo ambito di applicazione

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

6

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

    Intresseområden

 • Allmänna och institutionella frågor
 • Audiovisuella frågor och medier
 • Ekonomi och finans
 • Energi
 • Fiske och vattenbruk
 • Folkhälsa
 • Forskning och teknik
 • Handel
 • Informationssamhället
 • Inre marknaden
 • Inrikes frågor
 • Jordbruk och landsbygdsutveckling
 • Klimatarbetet
 • Kommunikation
 • Konkurrens
 • Konsumentfrågor
 • Livsmedelssäkerhet
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Regionalpolitik
 • Skattepolitik
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
 • Transeuropeiska nät
 • Transporter 
 • Utbildning
 • Utrikes- och säkerhetspolitik
 • Utrikespolitik/Yttre förbindelser
 • Utveckling
 • Utvidgning

    Medlemskap

La nostra società aderisce all'Associazione "Il Chiostro" per la trasparenza delle lobby.

    Ekonomiska uppgifter

01/2011  -  01/2012

>= 50 000  € och < 100 000  €

 • Meta Energia

0 €

0 €

I punti 2-3-4- non possono essere compilati in quanto ancora non abbiamo svolto attività di rappresentanza di interessi per conto dei nostri clienti presso le Istituzioni UE.
Con l'iscrizione al registro riteniamo di poter iniziare da quest'anno a rappresentarli.

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.

Organisationen har också uppgett att man följer följande uppförandekod eller etiska regler:
Codice di condotta dell'associazione per la trasparenza delle lobby "Il Chiostro"