Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Utopia lab - Relazioni Istituzionali, Comunicazione & Lobbying

Id-nummer i registret: 27409307680-46
Registreringsdag: 2012-01-11 16:09:54

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-01-05 11:36:34
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-01-05 11:36:34


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Utopia lab - Relazioni Istituzionali, Comunicazione & Lobbying
Förkortning: Utopia
Associationsform (rättslig ställning): Società a responsabilità limitata
Webbplats: http://www.utopialab.it/

Sektioner

Sektion: I – Professionella konsulter/advokatbyråer/oberoende konsulter
och närmare bestämt: Professionella konsulter

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Ernesto Di Giovanni
Befattning: Amministratore Delegato

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Giampiero Zurlo
Befattning: Azionista, Presidente del CdA

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Barberini  36
00187 Roma
ITALIEN
Telefon: (+06) 45439103
Fax: (+06) 45439008
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: La nostra attività si concentra nello sviluppo di un network che consenta alle aziende ed ai gruppi di interesse di essere messi in comunicazione tra loro, con le istituzioni ed in generale con i decision makers, così da poter contribuire al processo decisionale pubblico tramite una trasparente e professionale rappresentanza degli interessi.
Attraverso una qualificata attività di consulenza professionale, Utopia assiste importanti realtà nazionali e internazionali nei rapporti con le Istituzioni, i decision e gli opinion makers, la stampa, i media e il mondo economico-imprenditoriale. Contribuisce al processo decisionale pubblico tramite una trasparente attività di rappresentanza e tutela degli interessi, svolgendo un’attività di stakeholder engagement a supporto dell’immagine, della reputazione e dello sviluppo economico delle imprese e delle associazioni di categoria.
Il background giuridico dei Partner della società consente ad Utopia di assistere i propri clienti nelle questioni legali, giudiziali e stragiudiziali, tramite una struttura di avvocati dedicata.
De intressen som organisationen företräder är:
 • Europeiska

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 6
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Nell'anno di riferimento non sono state svolte attività che rientrano in questo ambito di applicazione

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Allmänna och institutionella frågor
 • Audiovisuella frågor och medier
 • Ekonomi och finans
 • Energi
 • Fiske och vattenbruk
 • Folkhälsa
 • Forskning och teknik
 • Handel
 • Informationssamhället
 • Inre marknaden
 • Inrikes frågor
 • Jordbruk och landsbygdsutveckling
 • Klimatarbetet
 • Kommunikation
 • Konkurrens
 • Konsumentfrågor
 • Livsmedelssäkerhet
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Regionalpolitik
 • Skattepolitik
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
 • Transeuropeiska nät
 • Transporter 
 • Utbildning
 • Utrikes- och säkerhetspolitik
 • Utrikespolitik/Yttre förbindelser
 • Utveckling
 • Utvidgning

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
La nostra società aderisce all'Associazione "Il Chiostro" per la trasparenza delle lobby.

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2011 - 01/2012
Omsättning med koppling till lobbyverksamhet som har utförts för kunders räkning vid EU:s institutioner:
< 50000  €

Kunder som genererar en omsättning som är lägre än 50000 €.
 • Meta Energia

Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:

I punti 2-3-4- non possono essere compilati in quanto ancora non abbiamo svolto attività di rappresentanza di interessi per conto dei nostri clienti presso le Istituzioni UE.
Con l'iscrizione al registro riteniamo di poter iniziare da quest'anno a rappresentarli.

Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.

Organisationen har också uppgett att man följer följande uppförandekod eller etiska regler:
Codice di condotta dell'associazione per la trasparenza delle lobby "Il Chiostro"