Navigācijas ceļš

Citi rīki    Reģistrētās personas profils

Utopia lab - Relazioni Istituzionali, Comunicazione & Lobbying

Identitātes numurs Reģistrā: 27409307680-46
Reģistrācijas datums: 11/01/2012 16:09:54

Kad pēdējoreiz labota informācija par šo struktūru: 12/01/2015 08:04:50
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 12/01/2015 08:04:50

Šis ieraksts atbilst iepriekšējam reģistra formātam. Tas tiks mainīts uz jauno formātu, kad šī reģistrētā persona nākamreiz atjauninās datus.
Nākamajai atjaunošanas reizei jābūt ne vēlāk kā: 27/04/2015

    Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Utopia lab - Relazioni Istituzionali, Comunicazione & Lobbying

Utopia

Società a responsabilità limitata

    Reģistra nodaļa

I – Profesionālie konsultāciju un juridiskie biroji, pašnodarbinātie konsultanti

Profesionālie konsultāciju biroji

    Kontaktinformācija

Santa Maria in Via, 12
Roma 00187
ITĀLIJA

(+06) 45439103

(+06) 45439008

    Juridiski atbildīgā persona

Godātais  Giampiero  Zurlo

Presidente del Consiglio di Amministrazione

    Persona, kas atbild par ES jautājumiem

Godātais  Giampiero Zurlo

Azionista, Presidente del CdA

    Mērķi un uzdevumi

La nostra attività si concentra nello sviluppo di un network che consenta alle aziende ed ai gruppi di interesse di essere messi in comunicazione tra loro, con le istituzioni ed in generale con i decision makers, così da poter contribuire al processo decisionale pubblico tramite una trasparente e professionale rappresentanza degli interessi.
Attraverso una qualificata attività di consulenza professionale, Utopia assiste importanti realtà nazionali e internazionali nei rapporti con le Istituzioni, i decision e gli opinion makers, la stampa, i media e il mondo economico-imprenditoriale. Contribuisce al processo decisionale pubblico tramite una trasparente attività di rappresentanza e tutela degli interessi, svolgendo un’attività di stakeholder engagement a supporto dell’immagine, della reputazione e dello sviluppo economico delle imprese e delle associazioni di categoria.
Il background giuridico dei Partner della società consente ad Utopia di assistere i propri clienti nelle questioni legali, giudiziali e stragiudiziali, tramite una struttura di avvocati dedicata.

 • Eiropas līmeņa
 • pasaules līmeņa

    Darbības

Nell'anno di riferimento non sono state svolte attività che rientrano in questo ambito di applicazione

    Cik personu iesaistītas augstāk redzamajā ailē aprakstītajās darbībās

6

    Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Akreditētu personu nav

    Interešu jomas

 • Ārējie sakari
 • Attīstība
 • Audiovizuālā nozare un mediji
 • Drošība un ārpolitika
 • Eiropas komunikāciju tīkli
 • Ekonomika un finanšu lietas
 • Enerģētika
 • Iekšējais tirgus
 • Iekšlietu
 • Informācijas sabiedrība
 • Izglītība
 • Klimata pārmaiņu iegrožošana
 • Komunikācija
 • Konkurence
 • Lauksaimniecība un lauku attīstība
 • Nodarbinātība un sociālie jautājumi
 • Nodokļi
 • Paplašināšanās
 • Pārtikas nekaitīgums
 • Patērētāji
 • Pētniecība un tehnoloģija
 • Reģionālā politika
 • Sabiedrības veselība
 • Tirdzniecība
 • Transports
 • Uzņēmumi
 • Vide
 • Vispārīgi un institucionāli jautājumi
 • Zivsaimniecība un akvakultūra

    Dalība organizācijās

La nostra società aderisce all'Associazione "Il Chiostro" per la trasparenza delle lobby.

    Finansiālie dati

01/2011  -  01/2012

>= 50 000  € un < 100 000  €

 • Meta Energia

0 €

0 €

I punti 2-3-4- non possono essere compilati in quanto ancora non abbiamo svolto attività di rappresentanza di interessi per conto dei nostri clienti presso le Istituzioni UE.
Con l'iscrizione al registro riteniamo di poter iniziare da quest'anno a rappresentarli.

    Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.

Organizācija ir arī deklarējusi, ka ievēro šādu citu kodeksu:
Codice di condotta dell'associazione per la trasparenza delle lobby "Il Chiostro"