Navigācijas ceļš

Citi rīki    Reģistrētās personas profils

Utopia lab - Relazioni Istituzionali, Comunicazione, Affari Legali & Lobbying

Identitātes numurs Reģistrā: 27409307680-46
Reģistrācijas datums: 11/01/2012 16:09:54

Kad pēdējoreiz labota informācija par šo struktūru: 12/06/2015 13:11:23
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 11/05/2015 21:26:06
Nākamajai atjaunošanas reizei jābūt ne vēlāk kā: 11/05/2016

    Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Utopia lab - Relazioni Istituzionali, Comunicazione, Affari Legali & Lobbying

UTOPIA

Società a responsabilità limitata

    Reģistra nodaļa

I - Profesionālie konsultāciju un juridiskie biroji, pašnodarbinātie konsultanti

Profesionālie konsultāciju biroji

    Kontaktinformācija

Santa Maria in Via, 12
Roma 00187
ITĀLIJA

(+06) 45439103

    Juridiski atbildīgā persona

Godātais  Giampiero  Zurlo

Azionista, Presidente del Consiglio di Amministrazione

    Persona, kas atbild par ES jautājumiem

Godātais  Giampiero Zurlo

Azionista, Presidente del CdA

    Mērķi un uzdevumi

La nostra attività si concentra nello sviluppo di un network che consenta alle aziende ed ai gruppi di interesse di essere messi in comunicazione tra loro, con le istituzioni ed in generale con i decision makers, così da poter contribuire al processo decisionale pubblico tramite una trasparente e professionale rappresentanza degli interessi.
Attraverso una qualificata attività di consulenza professionale, Utopia assiste importanti realtà nazionali e internazionali nei rapporti con le Istituzioni, i decision e gli opinion makers, la stampa, i media e il mondo economico-imprenditoriale. Contribuisce al processo decisionale pubblico tramite una trasparente attività di rappresentanza e tutela degli interessi, svolgendo un’attività di stakeholder engagement a supporto dell’immagine, della reputazione e dello sviluppo economico delle imprese e delle associazioni di categoria.
Il background giuridico dei Partner della società consente ad Utopia di assistere i propri clienti nelle questioni legali, giudiziali e stragiudiziali, tramite una struttura di avvocati dedicata.

 • Eiropas līmeņa
 • valsts līmeņa

    Īpašas darbības, uz kurām attiecas reģistra izmantošanas joma

Mercato unico dell'energia; Mercato unico delle TLC; Internet; Mobilità e Trasporti; Sviluppo sostenibile; Agricoltura


 

Nell'anno di riferimento non sono state svolte attività che rientrano in questo ambito di applicazione

    Cik personu iesaistītas augstāk redzamajā ailē aprakstītajās darbībās

25%: 2

2

0,5

    Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Akreditētu personu nav

    Interešu jomas

 • Ārējie sakari
 • Attīstība
 • Audiovizuālā nozare un mediji
 • Drošība un ārpolitika
 • Eiropas komunikāciju tīkli
 • Ekonomika un finanšu lietas
 • Enerģētika
 • Iekšējais tirgus
 • Iekšlietu
 • Informācijas sabiedrība
 • Izglītība
 • Klimata pārmaiņu iegrožošana
 • Komunikācija
 • Konkurence
 • Lauksaimniecība un lauku attīstība
 • Nodarbinātība un sociālie jautājumi
 • Nodokļi
 • Paplašināšanās
 • Pārtikas nekaitīgums
 • Patērētāji
 • Pētniecība un tehnoloģija
 • Reģionālā politika
 • Sabiedrības veselība
 • Tirdzniecība
 • Transports
 • Uzņēmumi
 • Vide
 • Vispārīgi un institucionāli jautājumi
 • Zivsaimniecība un akvakultūra

    Dalība organizācijās

- American Chamber of Commerce in Italy;
- Camera di Commercio Spagnola in Italia;
- Associazione "Il Chiostro" per la trasparenza delle lobby.

    Finansiālie dati

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

< 99 999 €

 • Energetic Source
 • Associazione Nazionale Industria e Servizi dell'Autonoleggio
 • Birra Peroni

Pēdējā noslēgtajā finanšu gadā finansējums no ES iestādēm nav saņemts.

    Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.

Organizācija ir arī deklarējusi, ka ievēro šādu citu kodeksu:
Codice di condotta dell'associazione per la trasparenza delle lobby "Il Chiostro"