Navigācijas ceļš

Citi rīki

 • Izdrukas versija
 • Samazināt tekstu
 • Palielināt tekstu
 • Izveleties tumšu fonu
 • Izvēlieties standarta krāsu
Reģistrētās personas profils

Utopia lab - Relazioni Istituzionali, Comunicazione & Lobbying

Identitātes numurs Reģistrā: 27409307680-46
Reģistrācijas datums: 12.11.1 16:09:54

Informācija par šo organizāciju pēdējo reizi atjaunināta: 14.5.1 11:36:34
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 14.5.1 11:36:34


Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Vārds vai organizācijas nosaukums: Utopia lab - Relazioni Istituzionali, Comunicazione & Lobbying
Akronīms: Utopia
Juridiskais statuss: Società a responsabilità limitata
Tīmekļa vietne: http://www.utopialab.it/

Nodaļas

Nodaļa: I – Profesionālie konsultāciju un juridiskie biroji, pašnodarbinātie konsultanti
un precīzāk: Profesionālie konsultāciju biroji

Juridiski atbildīgā persona

Uzvārds, vārds: Godātais  Ernesto Di Giovanni
Amats Amministratore Delegato

Pastāvīgs darbinieks, kas atbild par ES jautājumiem

Uzvārds, vārds: Godātais  Giampiero Zurlo
Amats Azionista, Presidente del CdA

Kontaktinformācija

Organizācijas galvenā biroja kontaktinformācija: Barberini  36
Roma 00187
ITĀLIJA
Tālruņa numurs: (+06) 45439103
Faksa numurs: (+06) 45439008
Papildu kontaktinformācija:

Mērķi un uzdevumi

Organizācijas mērķi un uzdevumi: La nostra attività si concentra nello sviluppo di un network che consenta alle aziende ed ai gruppi di interesse di essere messi in comunicazione tra loro, con le istituzioni ed in generale con i decision makers, così da poter contribuire al processo decisionale pubblico tramite una trasparente e professionale rappresentanza degli interessi.
Attraverso una qualificata attività di consulenza professionale, Utopia assiste importanti realtà nazionali e internazionali nei rapporti con le Istituzioni, i decision e gli opinion makers, la stampa, i media e il mondo economico-imprenditoriale. Contribuisce al processo decisionale pubblico tramite una trasparente attività di rappresentanza e tutela degli interessi, svolgendo un’attività di stakeholder engagement a supporto dell’immagine, della reputazione e dello sviluppo economico delle imprese e delle associazioni di categoria.
Il background giuridico dei Partner della società consente ad Utopia di assistere i propri clienti nelle questioni legali, giudiziali e stragiudiziali, tramite una struttura di avvocati dedicata.
Intereses, ko pārstāv jūsu organizācija, ir:
 • Eiropas līmeņa

To personu skaits, kas veic darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma

Personu skaits: 6
Papildu informācija:

Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Akreditētu personu nav

Darbības

Svarīgākās ES iniciatīvas, ar kurām organizācija strādāja iepriekšējā gadā, veicot darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma:


Nell'anno di riferimento non sono state svolte attività che rientrano in questo ambito di applicazione

Interešu jomas elektroniskajiem brīdinājumiem par apspriešanām un rīcības plāniem

Paziņotās jomas, kuras interesē organizāciju:
 • Ārējie sakari
 • Attīstība
 • Audiovizuālā nozare un mediji
 • Drošība un ārpolitika
 • Eiropas komunikāciju tīkli
 • Ekonomika un finanšu lietas
 • Enerģētika
 • Iekšējais tirgus
 • Iekšlietu
 • Informācijas sabiedrība
 • Izglītība
 • Klimata pārmaiņu iegrožošana
 • Komunikācija
 • Konkurence
 • Lauksaimniecība un lauku attīstība
 • Nodarbinātība un sociālie jautājumi
 • Nodokļi
 • Paplašināšanās
 • Pārtikas nekaitīgums
 • Patērētāji
 • Pētniecība un tehnoloģija
 • Reģionālā politika
 • Sabiedrības veselība
 • Tirdzniecība
 • Transports
 • Uzņēmumi
 • Vide
 • Vispārīgi un institucionāli jautājumi
 • Zivsaimniecība un akvakultūra

Sadarbības tīkli

Informācija par organizācijas dalību vienā vai vairākās asociācijās/federācijās/konfederācijās vai, ja organizācija pieder kādam sadarbības tīklam (arī neoficiāli), informācija par šīm attiecībām.
La nostra società aderisce all'Associazione "Il Chiostro" per la trasparenza delle lobby.

Finansiālie dati

Finanšu gads: 01/2011 - 01/2012
Jūsu organizācijas apgrozījums saistībā ar lobēšanu ES institūcijās klientu vārdā:
< 50000  €

Klienti, kuru apgrozījums ir mazāks par 50000 €.
 • Meta Energia

No ES iestādēm saņemtā finansējuma apjoms un avots reģistrācijas n-1 finanšu gadā
Publiskais iepirkums. 0 €
Piešķīrumi: 0 €
Cita finansiāla informācija vai papildu dati, kuru organizācija sniegusi pārredzamības interesēs:

I punti 2-3-4- non possono essere compilati in quanto ancora non abbiamo svolto attività di rappresentanza di interessi per conto dei nostri clienti presso le Istituzioni UE.
Con l'iscrizione al registro riteniamo di poter iniziare da quest'anno a rappresentarli.

Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.

Organizācija ir arī deklarējusi, ka ievēro šādu citu kodeksu:
Codice di condotta dell'associazione per la trasparenza delle lobby "Il Chiostro"