Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia    Profil zarejestrowanego podmiotu

POLIS

Numer identyfikacyjny w rejestrze: 27284005223-47
Data rejestracji: 03/02/2011 12:26:50

Informacje o tym podmiocie ostatnio zmieniono w dniu: 21/04/2015 12:00:33
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 21/04/2015 12:00:33
Data następnej aktualizacji najpóźniej: 21/04/2016

    Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

POLIS

aisbl

    Kategoria rejestracji

VI - Organizacje reprezentujące władze lokalne, regionalne i gminne, inne podmioty publiczne lub mieszane itd.

Struktury regionalne

    Dane kontaktowe

rue du Trône, 98
1050 Brussels
BELGIA

(+32) 25005670

    Osoba prawnie odpowiedzialna

Pani  Karen Vancluysen

Executive Director

    Osoba odpowiedzialna za stosunki z UE

Pani  Karen Vancluysen

Executive Director

    Cele i zakres obowiązków

Polis is a network of leading European cities and regions working together to develop innovative technologies and policies for local transport.

Since 1989, European local and regional authorities and transport-related organisations have been working together within Polis to promote sustainable mobility through deployment of innovative transport solutions.

Our aim is to improve local transport through integrated strategies that address the economic, social and environmental dimensions of transport. To this end, Polis supports the exchange of experiences and the transfer of knowledge between European local and regional authorities and transport-related organisations.

Polis fosters cooperation and partnerships across Europe with the aim of making research and innovation in transport accessible to cities and regions. The network and its secretariat actively support the participation of Polis members in European projects and is itself a partner in several of those projects.

Decision makers are provided with the necessary information and tools for making sustainable mobility a reality.

 • europejskim
 • światowym
 • krajowym
 • regionalnym/lokalnym

    Poszczególne rodzaje działalności podlegające wpisowi do rejestru

Urban Mobility Package
Midterm Review of the White Paper on Transport
NEC Directive
Clean procurement
Clean vehicle directive
Euro 6 standards
Smart Cities


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

- transport policy
- research policy
- environment policy
- regional policy
- information society policy
- health policy
- industrial policy

in all their aspects relevant for urban, local and regional transport.

    Liczba osób zaangażowanych w działalność opisaną w polu powyżej

75%: 1  

1

0,8

    Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Imię Nazwisko Data rozpoczęcia Data zakończenia
Karen VANCLUYSEN 25/04/2015 23/04/2016
Nicolas HAUW 13/02/2015 11/02/2016
Florinda Viviana BOSCHETTI 21/02/2015 19/02/2016

    Obszary zainteresowania

 • badania naukowe i technologia
 • budżet
 • działania w dziedzinie klimatu
 • energia
 • polityka regionalna
 • rozwój
 • sieci transeuropejskie
 • społeczeństwo informacyjne
 • środowisko
 • transport  

    Członkostwo i przynależność do organizacji

70

URTP(56)

 • BELGIA
 • CZECHY (REPUBLIKA CZESKA)
 • DANIA
 • ESTONIA
 • FRANCJA
 • GRECJA
 • HISZPANIA
 • HOLANDIA (KRÓLESTWO NIDERLANDÓW)
 • IRLANDIA
 • NIEMCY
 • PORTUGALIA
 • SZWECJA
 • WĘGRY
 • WIELKA BRYTANIA
 • WŁOCHY
 • IZRAEL
 • NORWEGIA

- Member of ERTRAC, the European Road Transport Research Advisory Council.

    Dane finansowe:

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

1 444 901 €

868 878 €

 €

868 878 €

FP7, STEER, Interreg IV-C

667 929 €

576 023 €

462 624 €

113 399 €

    Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.