Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

 • Wersja do druku
 • Zmniejsz tekst
 • Powiększ tekst
 • Włącz duży kontrast
 • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

POLIS

Numer identyfikacyjny w rejestrze 27284005223-47
Data rejestracji: 11-02-03 12:26:50

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 14-02-04 15:19:36
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 14-01-27 15:44:47


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: POLIS
Nazwa skrócona:
Status prawny: aisbl
Strona internetowa: http://www.polisnetwork.eu

Sekcje

Sekcja: VI - Organizacje reprezentujące władze lokalne, regionalne i gminne, inne podmioty publiczne lub mieszane itd.
A dokładniej: Lokalne, regionalne i gminne organy władzy (na szczeblu niższym od krajowego)

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię: Pan  Sylvain HAON
Pełniona funkcja: secretary general

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię: Pan  Sylvain HAON
Pełniona funkcja: secretary general

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: rue du Trône  98
1050 Brussels
BELGIA
Numer telefonu: (+32) 25005670
Numer faksu: (+) 
Inne dane kontaktowe:

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: Polis is a network of leading European cities and regions working together to develop innovative technologies and policies for local transport.

Since 1989, European local and regional authorities and transport-related organisations have been working together within Polis to promote sustainable mobility through deployment of innovative transport solutions.

Our aim is to improve local transport through integrated strategies that address the economic, social and environmental dimensions of transport. To this end, Polis supports the exchange of experiences and the transfer of knowledge between European local and regional authorities and transport-related organisations.

Polis fosters cooperation and partnerships across Europe with the aim of making research and innovation in transport accessible to cities and regions. The network and its secretariat actively support the participation of Polis members in European projects and is itself a partner in several of those projects.

Decision makers are provided with the necessary information and tools for making sustainable mobility a reality.
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
 • niższym niż krajowy

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 11
Informacje uzupełniające:

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Imię Nazwisko Data rozpoczęcia Data zakończenia
Sylvain Haon 14-02-07 15-02-05
Florinda Viviana Boschetti 14-02-07 15-02-05
Cleo Davies 14-02-07 15-02-05

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


- transport policy
- research policy
- environment policy
- regional policy
- information society policy
- health policy
- industrial policy

in all their aspects relevant for urban, local and regional transport.

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
 • badania naukowe i technologia
 • budżet
 • działania w dziedzinie klimatu
 • energia
 • polityka regionalna
 • rozwój
 • sieci transeuropejskie
 • społeczeństwo informacyjne
 • środowisko
 • transport  

Struktura

Łączna liczba należących do organizacji osób fizycznych: 67
Liczba organizacji członkowskich: 1
Organizacje członkowskie (Liczba członków:) :
 • URTP (56 Członkowie)
Organizacja ma członków lub przedstawicieli w następujących krajach:
 • BELGIA
 • CZECHY (REPUBLIKA CZESKA)
 • ESTONIA
 • FRANCJA
 • HISZPANIA
 • HOLANDIA (KRÓLESTWO NIDERLANDÓW)
 • IRLANDIA
 • NIEMCY
 • PORTUGALIA
 • RUMUNIA
 • SZWECJA
 • WĘGRY
 • WIELKA BRYTANIA
 • WŁOCHY

 • NORWEGIA
Informacje uzupełniające:

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc
- membre d'ERTRAC

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 01/2010 - 12/2010
Budżet ogólny: 1 249 528
w tym środki publiczne: 667 929
- ze źródeł europejskich:
- Zamówienia:
- Dotacje:
- ze źródeł krajowych:
- ze źródeł na szczeblu niższym niż krajowy:
projets européens : 667 929
z innych źródeł: 581 599
- darowizny:
- składki członkowskie: 521 458
conference, lease : 60 141
Szacunkowe koszty bezpośrednich działań lobbingowych prowadzonych przez organizację przy instytucjach europejskich w danym roku:
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:


Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.