Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali    Profil tar-reġistrant

Nederlandse Vereniging van Dierentuinen

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 27223422872-22
Data Reġistrazzjoni: 22/12/2009 11:18:12

L-informazzjoni dwar din l-entità kienet mibdula l-aħħar fi: 09/02/2015 11:15:41
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet: 09/02/2015 11:15:41
L-aġġornament li jmiss mistenni mhux aktar tard minn : 09/02/2016

    Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Nederlandse Vereniging van Dierentuinen

NVD

Vereniging

    Taqsima ta’ reġistrazzjoni

II - Lobbyists u assoċjazzjonijiet kummerċjali/ta' negozju/professjonali interni

Organizzazzjonijiet oħra

    Dettalji personali

Plantage Middenlaan, 2D
Kaxxa Postali: 15458
Amsterdam 1001ML
L-OLANDA

(+31) 207059930

    Persuna b'responsabbiltà legali

Sinjura  Marielle van Aggelen

Directeur

    Persuna li tiegħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE

Sinjura  Marielle van Aggelen

Directeur

    Għanijiet u missjonijiet

Waarborgen van vastgestelde kwaliteitsnormen voor het houden, verzorgen en beheren van de collectie dieren en planten van de leden. Toezicht op leveren van concrete bijdragen aan bescherming van wilde dieren en planten door deelname aan (inter)nationale fokprogramma's. Zorgen dat de leden via educatie de natuurbeschermingsgedachte uitdragen. Stimuleren wetenschappelijk onderzoek. Bevorderen gezamenlijke activiteiten. Aanspreekpunt nationale overheid met betrekking tot van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Vertegenwoordiger leden in internationaal verband. Indien gewenst vertegenwoordigen van de leden bij relevante internationale lichamen en organisaties.

Nazzjonali

    Attivitajiet speċifiċi koperti mir-Reġistru

Diergerelateerde wetgeving


 

Le

Le

Le

Le

Le

Aanspreekpunt voor de nationale overheid indien het wetgeving of andere regelgeving betreft, die direct of indirect het houden en beheren van de collectie van haar leden raakt,alsmede het in deze namens de leden optreden in internationaal verband.
De leden vertegenwoordigen bij bijeenkomsten en besprekingen van relevante internationale lichamen en organisaties zoals IUCN, EC, Cites, EAZA en EAZVW

    Numru ta' persuni involuti fl-attivitajiet deskritti fil-kaxxa t'hawn fuq

50%: 3  

3

1.5

1,45

    Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

L-ebda persuna akkreditata

    Oqsma ta’ interess

  • Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji
  • Agrikoltura u Żvilupp Rurali
  • Azzjoni għall-Klima
  • Dwana
  • Komunikazzjoni

    Sħubija u affiljazzjoni

De NVD is lid van de Europese Vereniging van Dierentuinen en zit in de Raad van Participanten van IUCN-NL.

    Dejta finanzjarja

01/2014  -  12/2014

< 9,999 €

Ebda finanzjament riċevut mill-istituzzjonijiet tal-UE fl-aħħar sena finanzjarja magħluqa.

    Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.