Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

Nederlandse Vereniging van Dierentuinen

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 27223422872-22
Data Reġistrazzjoni: 22/12/2009 11:18:12

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 25/11/2013 13:45:11
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 25/11/2013 13:45:11


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: Nederlandse Vereniging van Dierentuinen
Akronimu: NVD
Statut legali: Vereniging
Websajt: http://www.nvddierentuinen.nl

Taqsimiet

Taqsima: III - Organizzazzjonijiet mhux governattivi
u f'aktar dettall: Organizzazzjonijiet mhux governattivi, pjattaforom u netwerks u għaqdiet simili

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjura  Marielle van Aggelen
Kariga: Directeur

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjura  Marielle van Aggelen
Kariga: Directeur

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 38 Plantage Middenlaan 
Kaxxa Postali: 15458
Amsterdam 1001ML
L-OLANDA
Numru tat-telefon: (+31) 205246080
Numru tal-faks: (+) 
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra:

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: Waarborgen van vastgestelde kwaliteitsnormen voor het houden, verzorgen en beheren van de collectie dieren en planten van de leden. Toezicht op leveren van concrete bijdragen aan bescherming van wilde dieren en planten door deelname aan (inter)nationale fokprogramma's. Zorgen dat de leden via educatie de natuurbeschermingsgedachte uitdragen. Stimuleren wetenschappelijk onderzoek. Bevorderen gezamenlijke activiteiten. Aanspreekpunt nationale overheid met betrekking tot van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Vertegenwoordiger leden in internationaal verband. Indien gewenst vertegenwoordigen van de leden bij relevante internationale lichamen en organisaties.
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • Nazzjonali

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 2.7
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

L-ebda persuna akkreditata

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


Aanspreekpunt voor de nationale overheid indien het wetgeving of andere regelgeving betreft, die direct of indirect het houden en beheren van de collectie van haar leden raakt,alsmede het in deze namens de leden optreden in internationaal verband.
De leden vertegenwoordigen bij bijeenkomsten en besprekingen van relevante internationale lichamen en organisaties zoals IUCN, EC, Cites, EAZA en EAZVW

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji
 • Agrikoltura u Żvilupp Rurali
 • Azzjoni għall-Klima
 • Dwana
 • Komunikazzjoni

Struttura

Numru totali ta’ "persuni fiżiċi" membri: 15
Numru ta’ organizzazzjonijiet membri:
Organizzazzjonijiet membri (Għadd ta’ membri) :
L-entità għandha membri jew hi rrappreżentata fil-pajjiżi segwenti:
 • L-OLANDA

Informazzjoni Kumplimentari:

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.
De NVD is lid van de Europese Vereniging van Dierentuinen en zit in de Raad van Participanten van IUCN-NL.

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2012 - 12/2012
Baġit globali: 206,000
li l-finanzjament pubbliku tiegħu hu :
- minn sors Ewropew:
- Akkwisti:
- Għotjiet:
- minn sors nazzjonali:
- minn sors infranazzjonali:
minn sorsi oħrajn: 206,000
- donazzjonijiet:
- miżati tal-membri: 206,000
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena:
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:


Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.