Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Nederlandse Vereniging van Dierentuinen

Tunnusnumber registris: 27223422872-22
Registreerimise kuupäev: 22.12.09 11:18:12

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 25.11.13 13:45:11
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 25.11.13 13:45:11


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Nederlandse Vereniging van Dierentuinen
Akronüüm: NVD
Õiguslik vorm: Vereniging
Veebisait: http://www.nvddierentuinen.nl

Jaod

Jagu: III - Valitsusvälised organisatsioonid
Täpsemalt: Valitsusvälised organisatsioonid, platvormid ja võrgustikud ning sarnased organisatsioonid

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Marielle van Aggelen
Ametikoht: Directeur

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Marielle van Aggelen
Ametikoht: Directeur

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 38 Plantage Middenlaan 
Postkast: 15458
1001ML Amsterdam
MADALMAAD
Telefoninumber: (+31) 205246080
Faks: (+) 
Muud kontaktandmed:

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: Waarborgen van vastgestelde kwaliteitsnormen voor het houden, verzorgen en beheren van de collectie dieren en planten van de leden. Toezicht op leveren van concrete bijdragen aan bescherming van wilde dieren en planten door deelname aan (inter)nationale fokprogramma's. Zorgen dat de leden via educatie de natuurbeschermingsgedachte uitdragen. Stimuleren wetenschappelijk onderzoek. Bevorderen gezamenlijke activiteiten. Aanspreekpunt nationale overheid met betrekking tot van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Vertegenwoordiger leden in internationaal verband. Indien gewenst vertegenwoordigen van de leden bij relevante internationale lichamen en organisaties.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • riiklikud

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 2,7
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


Aanspreekpunt voor de nationale overheid indien het wetgeving of andere regelgeving betreft, die direct of indirect het houden en beheren van de collectie van haar leden raakt,alsmede het in deze namens de leden optreden in internationaal verband.
De leden vertegenwoordigen bij bijeenkomsten en besprekingen van relevante internationale lichamen en organisaties zoals IUCN, EC, Cites, EAZA en EAZVW

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Kliimaküsimused
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Põllumajandus ja maaelu areng
 • Teabevahetus
 • Toll

Struktuur

Füüsilistest isikutest liikmete koguarv: 15
Liikmesorganisatsioonide arv:
Liikmesorganisatsioonid (Liikmete arv) :
Teie organisatsiooni liikmed või esindajad asuvad järgmistes riikides:
 • MADALMAAD

Lisateave:

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
De NVD is lid van de Europese Vereniging van Dierentuinen en zit in de Raad van Participanten van IUCN-NL.

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2012 - 12/2012
Üldeelarve: 206 000
millest avalik rahastamine:
- ELi rahastust:
- Hanked:
- Toetused:
- riiklikust rahastust:
- piirkondlikust/kohalikust rahastust:
millest muud rahastusallikad: 206 000
- annetused:
- liikmemaksud: 206 000
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal:
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.