Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač
  • Zmenšiť písmo
  • Zväčšiť písmo
  • Zobraziť s maximálnym kontrastom
  • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

The Scottish Tourist Guide Association Limited

Identifikačné číslo v Registri: 27137546712-41
Dátum registrácie: 16.9.2011 19:25:29

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 6.10.2013 16:46:57
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 6.10.2013 16:46:57


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: The Scottish Tourist Guide Association Limited
Skratka: STGA
Právna forma: private company limited by guarantee
Internetová stránka: http://www.stga.co.uk

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Obchodné, podnikové a profesijné združenia

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pani  Norma Clarkson
Funkcia: STGA Representative to FEG

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pani  Norma Clarkson
Funkcia: STGA Representative to FEG

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Broad Street  18b
FK8 1EF Stirling
SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO
Telefónne číslo: (+01786) 447784
Fax: (+01786) 451953
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: To establish, co-ordinate, service and help to sustain a national association of tourist guides in Scotland;
To provide assistance to tourist guides in Scotland who become members of the STGA by way of financial technical and managerial support and by the collation and dissemination of information relating to tourism and associated activirties for the benefit of such members;
To promote the widespread recognition of the STGA and of the services available from the STGA and its members within the tourism industry in the UK and elsewhere and amongst the general public;
To advance the reputation of tourist guides in Scotland who are members of the STGA with a view to raising the standards of tourist guiding in Scotland; and
To promote the employment of members of the STGA as tourist guides in Scotland.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
  • celoštátnej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 500
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Green Paper on the proposed revised Directive on the Mutual Recognition of Professional Qualifications

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
  • Podniky
  • Vnútorný trh
  • Životné prostredie

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
European Federation of Tourist Guides Associations
World Federation of Tourist Guides Associations
Scottish Tourism Forum
Scottish Council for Development and Industry
Glasgow City Marketing Bureau

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2012 - 09/2012
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: < 50000  €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.

The minimum amount able to be selected for "estimation of costs related to the direct representation of interests to EU institutions by our organisation in the current year" is well over what we spend. Realistic estimate would be £1,000

Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.

Subjekt takisto uviedol, že sa zaviazal dodržiavať uvedený kódex:
The Law Society of Scotland