Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

  • Verżjoni stampata
  • Ċekken it-test
  • Kabbar it-test
  • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
  • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

The Scottish Tourist Guide Association Limited

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 27137546712-41
Data Reġistrazzjoni: 16/09/2011 19:25:29

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 06/10/2013 16:46:57
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 06/10/2013 16:46:57


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: The Scottish Tourist Guide Association Limited
Akronimu: STGA
Statut legali: private company limited by guarantee
Websajt: http://www.stga.co.uk

Taqsimiet

Taqsima: II - Lobbyists interni u assoċjazzjonijiet tal-kummerċ/professjonali
u f'aktar dettall: Assoċjazzjonijiet tal-kummerċ u professjonali

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjura  Norma Clarkson
Kariga: STGA Representative to FEG

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjura  Norma Clarkson
Kariga: STGA Representative to FEG

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 18b Broad Street 
Stirling FK8 1EF
IR-RENJU UNIT
Numru tat-telefon: (+01786) 447784
Numru tal-faks: (+01786) 451953
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra:

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: To establish, co-ordinate, service and help to sustain a national association of tourist guides in Scotland;
To provide assistance to tourist guides in Scotland who become members of the STGA by way of financial technical and managerial support and by the collation and dissemination of information relating to tourism and associated activirties for the benefit of such members;
To promote the widespread recognition of the STGA and of the services available from the STGA and its members within the tourism industry in the UK and elsewhere and amongst the general public;
To advance the reputation of tourist guides in Scotland who are members of the STGA with a view to raising the standards of tourist guiding in Scotland; and
To promote the employment of members of the STGA as tourist guides in Scotland.
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
  • Nazzjonali

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 500
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

L-ebda persuna akkreditata

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


Green Paper on the proposed revised Directive on the Mutual Recognition of Professional Qualifications

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
  • Ambjent
  • Intrapriżi
  • Suq Intern

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.
European Federation of Tourist Guides Associations
World Federation of Tourist Guides Associations
Scottish Tourism Forum
Scottish Council for Development and Industry
Glasgow City Marketing Bureau

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2012 - 09/2012
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena: < 50000  €
Ammont u sors ta' finanzjament riċevut mill-istituzzjonijiet tal-UE fis-sena finanzjarja n-1 tar-reġistrazzjoni
Akkwisti: 0 €
Għotjiet: 0 €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:

The minimum amount able to be selected for "estimation of costs related to the direct representation of interests to EU institutions by our organisation in the current year" is well over what we spend. Realistic estimate would be £1,000

Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.

L-organizzazzjoni ddikjarat ukoll li tintrabat fil-Kodiċi li ġejja wkoll:
The Law Society of Scotland