Sti

Flere værktøjer

  • Printversion
  • Mindre tekst
  • Større tekst
  • Vælg høj kontrast
  • Vælg version i standardfarver
Registreredes profil

The Scottish Tourist Guide Association Limited

Identifikationsnummer i registret: 27137546712-41
Registreringsdato: 16-09-11 19:25:29

Seneste ændring af oplysningerne om denne organisation 06-10-13 16:46:57
Seneste årlige opdatering 06-10-13 16:46:57


Registrerede: Organisation eller selvstændig

Organisationens navn: The Scottish Tourist Guide Association Limited
Forkortelse: STGA
Retlig form: private company limited by guarantee
Websted: http://www.stga.co.uk

Kategorier

Kategori II – Internt ansatte lobbyister og brancheforeninger
og mere præcist: Brancheforeninger

Juridisk ansvarlig

Efternavn, Fornavn: Norma Clarkson
Stilling: STGA Representative to FEG

Fast ansvarlig for forbindelser med EU

Efternavn, Fornavn: Norma Clarkson
Stilling: STGA Representative to FEG

Kontaktoplysninger:

Organisationens hovedadresse: Broad Street  18b
FK8 1EF Stirling
FORENEDE KONGERIGE, DET
Telefonnr.: (+01786) 447784
Faxnummer: (+01786) 451953
Andre kontaktoplysninger:

Mål og opgaver

Organisationens mål og opgaver: To establish, co-ordinate, service and help to sustain a national association of tourist guides in Scotland;
To provide assistance to tourist guides in Scotland who become members of the STGA by way of financial technical and managerial support and by the collation and dissemination of information relating to tourism and associated activirties for the benefit of such members;
To promote the widespread recognition of the STGA and of the services available from the STGA and its members within the tourism industry in the UK and elsewhere and amongst the general public;
To advance the reputation of tourist guides in Scotland who are members of the STGA with a view to raising the standards of tourist guiding in Scotland; and
To promote the employment of members of the STGA as tourist guides in Scotland.
Organisationen har interesser på:
  • nationalt plan

Antal personer, der udfører aktiviteter, der falder ind under åbenhedsregistrets anvendelsesområde

Antal personer: 500
Supplerende oplysninger:

Personer akkrediteret ved Europa-Parlamentet

Ingen akkrediterede

Aktiviteter

De vigtigste EU-initiativer, der blev dækket af aktiviteter, der falder ind under registrets anvendelsesområde, foregående år:


Green Paper on the proposed revised Directive on the Mutual Recognition of Professional Qualifications

Interesseområder for e-mails med underretning om høringer og køreplaner;

Organisationens interesseområder:
  • Det indre marked
  • Erhverv
  • Miljø

Netværk

Information om foreninger eller sammenslutninger, organisationen er medlem af, og/eller netværk, den indgår i .
European Federation of Tourist Guides Associations
World Federation of Tourist Guides Associations
Scottish Tourism Forum
Scottish Council for Development and Industry
Glasgow City Marketing Bureau

Finansielle oplysninger

Regnskabsår: 01/2012 - 09/2012
Anslåede omkostninger forbundet med organisationens direkte lobbyvirksomhed i EU-institutionerne i det pågældende regnskabsår: < 50000  €
Beløb og finansieringskilde ved støtte fra EU's institutioner i regnskabsåret n-1 i forhold til registreringtidspunktet
Offentlige kontrakter: 0 €
Tilskud: 0 €
Eventuelle andre finansielle oplysninger og yderligere relevant information:

The minimum amount able to be selected for "estimation of costs related to the direct representation of interests to EU institutions by our organisation in the current year" is well over what we spend. Realistic estimate would be £1,000

Adfærdskodeks

Organisationen har ved registrering accepteret åbenhedsregistrets adfærdskodeks.

Organisationen har desuden oplyst at være bundet af følgende kodeks:
The Law Society of Scotland