Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

 • Wersja do druku
 • Zmniejsz tekst
 • Powiększ tekst
 • Włącz duży kontrast
 • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

Teva Pharmaceuticals Europe BV

Numer identyfikacyjny w rejestrze 27116427434-57
Data rejestracji: 11-12-14 15:34:05

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 14-11-19 19:07:25
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 14-11-19 19:07:25


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: Teva Pharmaceuticals Europe BV
Nazwa skrócona: Teva
Status prawny: BV
Strona internetowa: http://www.tevapharm.com

Sekcje

Sekcja: II - Lobbyści zatrudnieni w przedsiębiorstwach i stowarzyszenia handlowe/branżowe
A dokładniej: Przedsiębiorstwa i grupy

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię: Pan  Bhattacharjee Dipankar
Pełniona funkcja: President and CEO, Teva Pharmaceuticals Europe BV

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię: Pan  Tyssier Erick
Pełniona funkcja: Head of Government Affairs Europe

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: PIET HEINKADE  107
1019 Amsterdam
HOLANDIA (KRÓLESTWO NIDERLANDÓW)
Numer telefonu: (+31) 0202193000
Numer faksu: (+) 
Inne dane kontaktowe: Established in 1901, Teva is a global generic pharmaceuticals leader and one of the top 10 pharmaceutical companies in the world. Headquartered in Israel, Teva operates in 60 countries and has 46,000 employees worldwide, of which more than 15,000 in the European Union.

Teva specializes in development, production and marketing of a wide range of generic and branded products, as well as active pharmaceutical ingredients (API).

Teva's European Headquarters are in Amsterdam, the Netherlands.

Its Brussels office is at : Square Vergote 20, 1030 Brussels. Tel: 02.739.00.10

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: Established in 1901, Teva is a global generic pharmaceuticals leader and one of the top 10 pharmaceutical companies in the world. Headquartered in Israel, Teva operates in 60 countries and has 46,000 employees worldwide, of which more than 54,000 in the European Union.

Teva specializes in development, production and marketing of a wide range of generic and branded products, as well as active pharmaceutical ingredients (API).
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
 • krajowym
 • europejskim
 • światowym

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 3
Informacje uzupełniające:

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Imię Nazwisko Data rozpoczęcia Data zakończenia
Isabel Klinnert Vlachopoulou 14-12-13 15-12-11
Andrea Zanaglio 14-12-13 15-12-11
Erick Tyssier 14-04-17 15-04-15

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


Healthcare Policy (Access to medicines, sustainability of the healthcare systems)
Pharmaceutical legislation (Pharmaceutical Package, Falsified Medicines Directive, Transparency Directive,Pharmacovigilance)
Pharmaceutical industrial policy
Trade agreements
Competition
Intellectual Property (EU Patent and Patent Court)

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
 • badania naukowe i technologia
 • cła
 • handel
 • konkurencja
 • konsumenci
 • pomoc humanitarna
 • przedsiębiorstwa
 • rozszerzanie UE
 • rynek wewnętrzny
 • społeczeństwo informacyjne
 • sprawiedliwość i prawa podstawowe
 • sprawy gospodarcze i finansowe
 • środowisko
 • stosunki zewnętrzne
 • zdrowie publiczne

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc
European Generic Medicines Association
Friends of Europe
AECA
The ECPA

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 11/2013 - 11/2014
Szacunkowe koszty bezpośrednich działań lobbingowych prowadzonych przez organizację przy instytucjach europejskich w danym roku: 450000  €–500000  €
Wysokość i źródło finansowania uzyskanego od instytucji UE w roku budżetowym poprzedzającym rejestrację (n-1)
Zamówienia: 0 €
Dotacje: 0 €
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:


Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.