Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia    Profil zarejestrowanego podmiotu

Teva Pharmaceuticals Europe BV

Numer identyfikacyjny w rejestrze: 27116427434-57
Data rejestracji: 14/12/2011 15:34:05

Informacje o tym podmiocie ostatnio zmieniono w dniu: 28/04/2015 03:23:16
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 28/04/2015 03:23:16
Data następnej aktualizacji najpóźniej: 28/04/2016

    Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Teva Pharmaceuticals Europe BV

Teva

BV

    Kategoria rejestracji

II - Zatrudnieni lobbyści oraz stowarzyszenia branżowe/przemysłowe/zawodowe

Przedsiębiorstwa i grupy

    Dane kontaktowe

PIET HEINKADE, 107
1019 Amsterdam
HOLANDIA (KRÓLESTWO NIDERLANDÓW)

(+31) 0202193000

20 Square Vergote
1030 Brussels
BELGIA

(+32) 27390010

    Osoba prawnie odpowiedzialna

Pan  Bhattacharjee Dipankar

President and CEO, Teva Pharmaceuticals Europe BV

    Osoba odpowiedzialna za stosunki z UE

Pan  Tyssier Erick

Head of Government Affairs Europe

    Cele i zakres obowiązków

Established in 1901, Teva is a global generic pharmaceuticals leader and one of the top 10 pharmaceutical companies in the world. Headquartered in Israel, Teva operates in 60 countries and has 46,000 employees worldwide, of which more than 54,000 in the European Union.

Teva specializes in development, production and marketing of a wide range of generic and branded products, as well as active pharmaceutical ingredients (API).

 • europejskim
 • światowym
 • krajowym

    Poszczególne rodzaje działalności podlegające wpisowi do rejestru

Public Health, Industrial and IP Policies, Pricing and Reimbursement Policies, Pharmaceutical legislation, European external trade agenda, European semester, global health.

- stainability, Quality and Access to thcare systems
- ealth / mHealth
- industrial policy Initiatives
- corporate social responsibility


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

    Liczba osób zaangażowanych w działalność opisaną w polu powyżej

75%: 2   50%: 2   25%: 1

5

2,8

    Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Imię Nazwisko Data rozpoczęcia Data zakończenia
Andrea Zanaglio 13/12/2014 11/12/2015
Isabel Klinnert Vlachopoulou 13/12/2014 11/12/2015

    Obszary zainteresowania

 • badania naukowe i technologia
 • cła
 • handel
 • konkurencja
 • konsumenci
 • pomoc humanitarna
 • przedsiębiorstwa
 • rozszerzanie UE
 • rynek wewnętrzny
 • społeczeństwo informacyjne
 • sprawiedliwość i prawa podstawowe
 • sprawy gospodarcze i finansowe
 • środowisko
 • stosunki zewnętrzne
 • zdrowie publiczne

    Członkostwo i przynależność do organizacji

European Generic Medicines Association (EGA)
Friends of Europe
AECA
EPF

    Dane finansowe:

01/2014  -  12/2014

500 000 €–599 999 €

Nie uzyskiwano środków finansowych od instytucji UE w ostatnim zamkniętym roku obrotowym.

Brussels office is composed of 3 people. 2 spending 75% (one arrived in August, the other one in November 2014) of their time on policy and advocacy activities and 1 additional personal spending 50% of his time. Financial information includes project costs, trade organisation fees together with our office facilities and travel related costs.

    Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.

Organizacja zadeklarowała również, że jest związana następującym innym kodeksem:
EGA Code of Conduct