Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

Teva Pharmaceuticals Europe BV

Identifikační číslo v rejstříku: 27116427434-57
Datum registrace: 14.12.11 15:34:05

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 2.1.14 14:12:26
Datum poslední roční aktualizace je 20.11.13 13:29:40


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: Teva Pharmaceuticals Europe BV
Zkratka: Teva
Právní forma BV
Internetové stránky: http://www.tevapharm.com

Oddíly

Oddíl: II – „In-house“ lobbisté, obchodní/profesní sdružení
Upřesnění: podniky a skupiny

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Rob Koremans
Funkce: President and CEO, Teva Pharmaceuticals Europe BV

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: pan  Marcel Daniëls
Funkce: Vice-President European Government Affairs

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Computerweg  10
3542 DR Utrecht
NIZOZEMSKO
Telefon: (+31346) 290200
Číslo faxu: (+31346) 290289
Další kontaktní údaje: Established in 1901, Teva is a global generic pharmaceuticals leader and one of the top 15 pharmaceutical companies in the world. Headquartered in Israel, Teva operates in 60 countries and has 47,000 employees worldwide, of which more than 14,000 in the European Union.

Teva specializes in development, production and marketing of a wide range of generic and branded products, as well as active pharmaceutical ingredients (API).

Teva's European Headquarters are in Utrecht, the Netherlands.

Its Brussels office is at : Square Vergote 20, 1030 Brussels. Tel: 02.739.00.10

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: Established in 1901, Teva is a global generic pharmaceuticals leader and one of the top 15 pharmaceutical companies in the world. Headquartered in Israel, Teva operates in 60 countries and has 47,000 employees worldwide, of which more than 14,000 in the European Union.

Teva specializes in development, production and marketing of a wide range of generic and branded products, as well as active pharmaceutical ingredients (API).
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • celostátní
 • evropské
 • celosvětové

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 2
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Erick Tyssier 17.4.14 15.4.15

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


Health and Consumer Affairs
Pharmaceutical legislation (Pharmaceutical Package, Falsified Medicines Directive, Transparency Directive)
Trade agreements
Competition (mergers and acquisition)
EU Patent and Patent Court
Access to Medicines

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Cla
 • Hospodářská soutěž
 • Hospodářské a finanční věci
 • Humanitární pomoc
 • Informační společnost
 • Obchod
 • Ochrana spotřebitele
 • Podnikání
 • Rozšíření
 • Spravedlnost a základní práva
 • Veřejné zdraví
 • Vnější vztahy
 • Vnitřní trh
 • Výzkum a technologie

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.
European Generic Medicines Association
Friends of Europe
AECA

Finanční údaje

Rok: 11/2012 - 11/2013
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: >= 100000  € a < 150000  €
Výše a zdroj finančních prostředků získaných od orgánů EU v účetním období n-1 před registrací
Veřejné zakázky: 0 €
Granty: 0 €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.