Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Hungarian Coeliac Society

Tunnistenumero rekisterissä: 27075983325-40
Rekisteröintipäivä: 12.3.2010 8:15:47

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 27.2.2014 16:02:33
Edellinen vuotuinen päivitys: 27.2.2014 16:02:33


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Hungarian Coeliac Society
Lyhenne: HCS
Organisaation oikeudellinen muoto: NGO
Internet-osoite: http://www.coeliac.hu

Ryhmät

Ryhmä: VI – Paikallis-, alue- ja kunnallisviranomaisia, muita julkis- tai sekayhteisöjä jne. edustavat organisaatiot
tarkemmin: Muut julkis- tai sekayhteisöt jne.

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Tunde Koltai
Tehtävä organisaatiossa: president

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Tunde Koltai
Tehtävä organisaatiossa: president

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Palanta utca  11
1025 Budapest
UNKARI
Puhelinnumero: (+36 1) 4380233
Faksinumero: (+36 1) 4380233
Muita yhteystietoja: We are full member of Association of European Coeliac Societies.
This European NGO is registered in Belgium.
Address: 4, rue de la Presse Brussels 1000

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: A coeliakiás (élethosszig gluténmentes diétát tartó) betegek speciális érdekeinek kéviselete.
A 41/2009 EC rendelet 2012.január 1. követő kötelező alkalmazásának gyakorlati megvalósításának kérdéseit szeretnénk mielőbb egyeztetni.
Az új PARNUT direktiva tartalmával kapcsolatos észrevételek megtétele.
A fogyasztóvédelem kiterjesztése a coeliakiás betegek speciális érdekeinek védelmére.
A szociális és egészségügyi ellátó rendszerek EU-szintű összehangolásának elérése
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • kansallisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 5000
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


Kapcsolatfelvétel állami szervekkel
Kapcsolatfelvétel hatóságokkal
Kapcsolatfelvétel EU-s intézményekkel (DG SANCO)
Kapcsolatfelvétel EU-s szakmai szervezetekkel (EFSA)

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Aluepolitiikka
 • Elintarviketurva
 • Kansanterveys
 • Kehitysyhteistyö
 • Kilpailu
 • Koulutus
 • Kuluttaja-asiat
 • Maatalous ja maaseudun kehittäminen
 • Nuoret
 • Oikeusasiat ja perusoikeuksien
 • Talous- ja raha-asiat
 • Ympäristö
 • Yritystoiminta

Rakenne

Jäseninä olevien luonnollisten henkilöiden lukumäärä: 2 000
Jäsenorganisaatioiden lukumäärä: 0
Jäsenorganisaatiot (Jäsenmäärä) :
Organisaatiolla on jäseniä tai se on edustettuna seuraavissa maissa:
 • UNKARI

Lisätietoja

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
Tagszervezete vagyunk az Association of European Coeliac Societies (AOECS)-nek 1992 óta.

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2013 - 12/2013
Kokonaisbudjetti: 32 000
josta julkista rahoitusta: 20 000
- EU-rahoitusta:
- Hankinnat: 0
- Avustukset: 0
- kansallisista rahoituslähteistä: 1 200
- paikallisista/alueellisista rahoituslähteistä: 2 800
SZJA 1 % : 16 000
muista rahoituslähteistä: 12 000
- lahjoitukset ja avustukset: 0
- jäsenmaksut: 7 000
saját bevételek : 5 000
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: < 50000  €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:

Egyesületünk mérlege külső független szervezet által auditált.

Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.