Navigointipolku

Lisätyökalut    Rekisteröityneen profiili

Hungarian Coeliac Society

Tunnistenumero rekisterissä: 27075983325-40
Rekisteröintipäivä: 12/03/2010 08:15:47

Tietoja päivitetty viimeksi: 10/03/2015 05:44:08
Edellinen vuotuinen päivitys: 10/03/2015 05:44:08
Päivitettävä viimeistään: 10/03/2016

    Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Hungarian Coeliac Society

HCS

NGO

    Ryhmä rekisterissä

VI - Paikallis-, alue- ja kunnallisviranomaisia, muita julkis- tai sekayhteisöjä jne. edustavat organisaatiot

Alueellisten tai muiden valtiotasoa alemman hallintotason viranomaisten ylikansalliset yhdistykset ja verkostot

    Yhteystiedot

Palanta utca, 11
1025 Budapest
UNKARI

(+36 1) 4380233

    Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Tunde Koltai

president

    EU-suhteista vastaava henkilö

Tunde Koltai

president

    Tavoitteet ja tehtävät

A coeliakiás (élethosszig gluténmentes diétát tartó) betegek speciális érdekeinek kéviselete.
A 1169/2009 EC rendeletbe beemelt 41/2009 EC rendeletet 2016 júniusától kötelezően alkalmazni kell, ennek gyakorlati megvalósításának kérdéseit szeretnénk mielőbb egyeztetni.
A fogyasztóvédelem kiterjesztése a coeliakiás betegek speciális érdekeinek védelmére.
A szociális és egészségügyi ellátó rendszerek EU-szintű összehangolásának elérése

kansallisia

    A. Rekisterin kattamat toiminnot

Consumer protection regulations
Internal market regulations
Food safety regulations
Public health issues

Codex Alimentarius CCMAS commission


 

En

En

En

En

En

Kapcsolatfelvétel állami szervekkel
Kapcsolatfelvétel hatóságokkal
Kapcsolatfelvétel EU-s intézményekkel (DG SANCO)
Kapcsolatfelvétel EU-s szakmai szervezetekkel (EFSA)

    Edellisessä kohdassa mainittuihin toimintoihin osallistuvien henkilöiden määrä

25%: 1

1

0,2

    Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

    Intressialueet

 • Aluepolitiikka
 • Elintarviketurva
 • Kansanterveys
 • Kauppapolitiikka
 • Koulutus
 • Kuluttaja-asiat
 • Maatalous ja maaseudun kehittäminen
 • Nuoret
 • Oikeusasiat ja perusoikeuksien
 • Sisämarkkinat
 • Ympäristö

    Jäsenet ja jäsenyydet

3 000

 • UNKARI

Tagszervezete vagyunk az Association of European Coeliac Societies (AOECS)-nek 1992 óta.

    Rahoitustiedot

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

32 000 €

20 000 €

Organisaatio ei saanut rahoitusta EU:n toimielimiltä viimeisimmän päättyneen tilikauden aikana.

1 200 €

2 800 €

16 000 €

12 000 €

0 €

7 000 €

5 000 €

Egyesületünk mérlege külső független szervezet által auditált.

    Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.