Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

Chemicals, Health and Environment Monitoring Trust

Αριθμός μητρώου: 27053044762-72
ημερομηνία της εγγραφής: 13/12/2010 18:24:35

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 17/11/2014 11:58:37
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 17/11/2014 10:35:57

Αυτή η εγγραφή ακολουθεί το μορφότυπο του προηγούμενου Μητρώου. Η μετάβαση στο νέο μορφότυπο θα γίνει κατά την επόμενη επικαιροποίηση.
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 27/04/2015

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Chemicals, Health and Environment Monitoring Trust

CHEM Trust

UK Charity

    Τμήμα εγγραφής

III - Μη κυβερνητικές οργανώσεις

Μη κυβερνητικές οργανώσεις, πλατφόρμες, δίκτυα και συναφείς οργανώσεις

    Στοιχεία επικοινωνίας

Old Vicarage Lane, The Old Vi
Bishops Lydeard
TA4 3DJ Taunton
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

(+44) 1823 619002

(+) 

About to move registered office to:
Impact Hub King's Cross,
34b York Way
London
N1 9AB
UK

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κύριος  A. Michael Warhurst

Executive Director

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κύριος  A. Michael Warhurst

Executive Director

    Στόχοι και αποστολή

CHEM Trust's Vision is a world where humans and wildlife co-exist with a sustainable chemical industry, and where man-made chemicals play no part in causing impaired reproduction, deformities, disease, or deficits in neurological function.

CHEM Trust’s Mission Statement is to prevent man-made chemicals from causing long term damage to wildlife or humans by ensuring that chemicals which cause such harm are substituted with safer alternatives.

ευρωπαϊκού επιπέδου

    Δραστηριότητες

Chemicals and Health activities, including the implementation of REACH

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

3,5

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

    Τομείς ενδιαφέροντος

  • Δημόσια υγεία
  • Περιβάλλον

    Μέλη

7

  • ΓΕΡΜΑΝΙΑ
  • ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

    Οικονομικά στοιχεία

01/2013  -  12/2013

277.172 €

0 €

 €

 €

0 €

0 €

277.172 €

 €

 €

277.172 €

>= 250.000  € και < 300.000  €

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.