Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

Chemicals, Health and Environment Monitoring Trust

Αριθμός μητρώου: 27053044762-72
ημερομηνία της εγγραφής: 13/12/2010 18:24:35

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 07/04/2015 13:25:56
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 07/04/2015 13:25:56
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 07/04/2016

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Chemicals, Health and Environment Monitoring Trust

CHEM Trust

UK Charity

    Τμήμα εγγραφής

III - Μη κυβερνητικές οργανώσεις

Μη κυβερνητικές οργανώσεις, πλατφόρμες, δίκτυα και συναφείς οργανώσεις

    Στοιχεία επικοινωνίας

Impact Hub Kings Cross
34b York Way
N1 9AB London
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

(+44) 7980742037

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κύριος  A. Michael Warhurst

Executive Director

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κύριος  A. Michael Warhurst

Executive Director

    Στόχοι και αποστολή

CHEM Trust's Vision is a world where humans and wildlife co-exist with a sustainable chemical industry, and where man-made chemicals play no part in causing impaired reproduction, deformities, disease, or deficits in neurological function.

CHEM Trust’s Mission Statement is to prevent man-made chemicals from causing long term damage to wildlife or humans by ensuring that chemicals which cause such harm are substituted with safer alternatives.

ευρωπαϊκού επιπέδου

    Συγκεκριμένες δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο

REACH implementation
Policies related to Endocrine disruption
Other areas of chemicals policy, including food contact packaging, pesticides and biocides.

Briefings, publications, presentations - see our web site for details


 

Όχι

Όχι

European Chemical Agency (ECHA): Accredited stakeholder, and Gwynne Lyons is a member of ECHA's Endocrine Disrupter Expert Group.

Όχι

Όχι

Chemicals and Health activities, including the implementation of REACH

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

75%: 2   50%: 2   25%: 1

5

2,8

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

    Τομείς ενδιαφέροντος

  • Ασφάλεια των τροφίμων
  • Δημόσια υγεία
  • Περιβάλλον

    Μέλη

7

  • ΓΕΡΜΑΝΙΑ
  • ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

    Οικονομικά στοιχεία

01/2013  -  12/2013

>= 100.000 € και < 199.999 €

314.156 €

 €

Δεν ελήφθη χρηματοδότηση από όργανα της ΕΕ κατά τη διάρκεια του πλέον πρόσφατου περατωθέντος οικονομικού έτους.

0 €

0 €

314.156 €

314.156 €

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.