Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

OFE Limited

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 2702114689-05
Data Reġistrazzjoni: 28/11/2008 13:13:03

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 04/11/2013 12:11:45
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 04/11/2013 12:11:45


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: OFE Limited
Akronimu: OpenForum Europe
Statut legali: Limited company registered in England
Websajt: http://www.openforumeurope.org/

Taqsimiet

Taqsima: IV - Think tanks, istituzzjonijiet ta' riċerka u akkademiċi
u f'aktar dettall: Think tanks u istituzzjonijiet ta' riċerka

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjur  Graham Taylor
Kariga: CEO

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjur  Maël Brunet
Kariga: Policy Analyst

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 73 Hillside Road 
Ashtead KT21 1SD
IR-RENJU UNIT
Numru tat-telefon: (+44) 1372815168
Numru tal-faks: (+) 
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra: OpenForum Europe
BISCHOFFSHEIM BUSINESS CENTER
Bischoffsheimlaan 36,
1000 Brussel
BelgiumT: 0032 (0) 22 100280

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: OpenForum Europe pursues the vision of an open, competitive choice for IT users.
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • Ewropew

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 8
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

Isem Kunjom Data tal-bidu Data tat-tmiem
Maël Brunet 19/02/2014 12/02/2015

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


To raise awareness of Governments, Public Sector, Businesses, Consumers, and other Official Bodies of the European benefits of open standards and open source.

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Awdjoviżiv u mezzi ta’ xandir
 • Intrapriżi
 • Kompetizzjoni
 • Komunikazzjoni
 • Riċerka u teknoloġija
 • Soċjetà ta’ l-Informazzjoni
 • Suq Intern

Struttura

Numru totali ta’ "persuni fiżiċi" membri: 0
Numru ta’ organizzazzjonijiet membri: 0
Organizzazzjonijiet membri (Għadd ta’ membri) :
L-entità għandha membri jew hi rrappreżentata fil-pajjiżi segwenti:
 • FRANZA
 • ID-DANIMARKA
 • IL-PORTUGALL
 • IR-RENJU UNIT
 • IS-SLOVENJA
 • L-IRLANDA
 • L-IŻVEZJA
 • SPANJA

Informazzjoni Kumplimentari:

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 04/2011 - 03/2012
Baġit globali: 212,509
li l-finanzjament pubbliku tiegħu hu : 0
- minn sors Ewropew:
- Akkwisti: 0
- Għotjiet: 0
- minn sors nazzjonali:
- minn sors infranazzjonali:
minn sorsi oħrajn: 212,509
- donazzjonijiet:
- miżati tal-membri:
Project income : 0
Sponsorship : 73,087
Membership : 139,422
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena: >= 50000  € et < 100000  €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:


Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.

L-organizzazzjoni ddikjarat ukoll li tintrabat fil-Kodiċi li ġejja wkoll:
We Subscribe to the Code of Conduct