Navigācijas ceļš

Citi rīki

 • Izdrukas versija
 • Samazināt tekstu
 • Palielināt tekstu
 • Izveleties tumšu fonu
 • Izvēlieties standarta krāsu
Reģistrētās personas profils

OFE Limited

Identitātes numurs Reģistrā: 2702114689-05
Reģistrācijas datums: 08.28.11 13:13:03

Informācija par šo organizāciju pēdējo reizi atjaunināta: 13.4.11 12:11:45
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 13.4.11 12:11:45


Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Vārds vai organizācijas nosaukums: OFE Limited
Akronīms: OpenForum Europe
Juridiskais statuss: Limited company registered in England
Tīmekļa vietne: http://www.openforumeurope.org/

Nodaļas

Nodaļa: IV – Ideju laboratorijas, pētniecības un akadēmiskās iestādes
un precīzāk: Ideju laboratorijas un pētniecības iestādes

Juridiski atbildīgā persona

Uzvārds, vārds: Godātais  Graham Taylor
Amats CEO

Pastāvīgs darbinieks, kas atbild par ES jautājumiem

Uzvārds, vārds: Godātais  Maël Brunet
Amats Policy Analyst

Kontaktinformācija

Organizācijas galvenā biroja kontaktinformācija: Hillside Road  73
Ashtead KT21 1SD
APVIENOTĀ KARALISTE
Tālruņa numurs: (+44) 1372815168
Faksa numurs: (+) 
Papildu kontaktinformācija: OpenForum Europe
BISCHOFFSHEIM BUSINESS CENTER
Bischoffsheimlaan 36,
1000 Brussel
BelgiumT: 0032 (0) 22 100280

Mērķi un uzdevumi

Organizācijas mērķi un uzdevumi: OpenForum Europe pursues the vision of an open, competitive choice for IT users.
Jūsu organizācijas norādītās interešu jomas ir:
 • Eiropas līmeņa

To personu skaits, kas veic darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma

Personu skaits: 8
Papildu informācija:

Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Vārds Uzvārds Sākuma datums Beigu datums
Maël Brunet 14.19.2 15.12.2

Darbības

Svarīgākās ES iniciatīvas, ar kurām organizācija strādāja iepriekšējā gadā, veicot darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma:


To raise awareness of Governments, Public Sector, Businesses, Consumers, and other Official Bodies of the European benefits of open standards and open source.

Interešu jomas elektroniskajiem brīdinājumiem par apspriešanām un rīcības plāniem

Paziņotās jomas, kuras interesē organizāciju:
 • Audiovizuālā nozare un mediji
 • Iekšējais tirgus
 • Informācijas sabiedrība
 • Komunikācija
 • Konkurence
 • Pētniecība un tehnoloģija
 • Uzņēmumi

Struktūra

Kopējais to dalībnieku skaits, kuri ir fiziskās personas: 0
Organizāciju dalībnieču skaits: 0
Organizācijas dalībnieces (Dalībnieku skaits) :
Organizācijai ir dalībnieki vai pārstāvji šādā valstī (valstīs):
 • APVIENOTĀ KARALISTE
 • DĀNIJA
 • FRANCIJA
 • ĪRIJA
 • PORTUGĀLE
 • SLOVĒNIJA
 • SPĀNIJA
 • ZVIEDRIJA

Papildu informācija:

Sadarbības tīkli

Informācija par organizācijas dalību vienā vai vairākās asociācijās/federācijās/konfederācijās vai, ja organizācija pieder kādam sadarbības tīklam (arī neoficiāli), informācija par šīm attiecībām.

Finansiālie dati

Finanšu gads: 04/2011 - 03/2012
Kopējais budžets: 212 509
tostarp publiskais finansējums: 0
- no Eiropas avotiem:
- Publiskais iepirkums. 0
- Piešķīrumi: 0
- no valsts finansējuma avotiem:
- no vietējiem/ reģionāliem finansējuma avotiem:
no citiem avotiem: 212 509
- ziedojumi:
- dalībnieku iemaksas:
Project income : 0
Sponsorship : 73 087
Membership : 139 422
Aprēķins izmaksām, kas jūsu organizācijai minētajā gadā radušās, nodarbojoties ar lobēšanu ES institūcijās. >= 50000  € un < 100000  €
Cita finansiāla informācija vai papildu dati, kuru organizācija sniegusi pārredzamības interesēs:


Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.

Organizācija ir arī deklarējusi, ka ievēro šādu citu kodeksu:
We Subscribe to the Code of Conduct