Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

OFE Limited

Tunnusnumber registris: 2702114689-05
Registreerimise kuupäev: 28/11/2008 13:13:03

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 06/02/2015 16:36:40
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 06/02/2015 16:36:40
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 06/02/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

OFE Limited

OpenForum Europe

Limited company registered in England

    Jagu registris

IV - Mõttekojad, teadusasutused ja akadeemilised asutused

Mõttekojad ja teadusasutused

    Kontaktandmed

Hillside Road, 73
KT21 1SD Ashtead
ÜHENDKUNINGRIIK

(+44) 1372815168

36 boulevard Bischoffsheim
1000 Brussels
BELGIA

(+32) 22100280

    Juriidiliselt vastutav isik

Graham Taylor

CEO

    ELi asjade eest vastutav isik

Maël Brunet

Director

    Eesmärgid ja ülesanded

OpenForum Europe (OFE) is a not-for-profit industry organization which was originally launched in 2002 to accelerate and broaden the use of Open Source Software (OSS) among businesses, consumers and governments. OFE's role has since evolved and its primary role now is to promote the use of open standards in ICT as a means of achieving full openness and interoperability of computer systems throughout Europe. It continues to promote open source software, as well as openness more generally as part of a vision to facilitate open, competitive choice for IT users.

üleeuroopalised

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

The following is a non-exclusive list of the main topics followed by OFE in 2014 :
- European Cloud Computing Strategy ;
- European Multi Stakeholder Platform on ICT Standardisation ;
- 'Connected Continent' Telecom Market Package ;
- Review of the EU copyright rules ;
- Review of Europe’s Standardisation System ;
- Digital Agenda Action 23: Provide guidance on ICT standardisation and public procurement ;
- Revision of public procurement directive 2004/17/EC.


 

Ei

Ei

European Multi Stakeholder Platform on ICT Standardisation

Ei

Ei

To raise awareness of Governments, Public Sector, Businesses, Consumers, and other Official Bodies of the European benefits of open standards and open source.

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

100%: 2   25%: 4

6

3

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Eesnimi Perekonnanimi Alguskuupäev Lõppkuupäev
Diana Cocoru 28/08/2014 22/08/2015

    Huvivaldkonnad

  • Audiovisuaalne ja muu meedia
  • Ettevõtlus
  • Infoühiskond
  • Konkurents
  • Siseturg
  • Teabevahetus
  • Teadusuuringud ja tehnoloogia

    Liikmed ja liikmesus

0

    Finantsandmed

04/2013  -  03/2014

>= 100 000 € ja < 199 999 €

174 964 €

0 €

Ei ole saanud rahalisi vahendeid ELi institutsioonidelt viimase lõpetatud eelarveaasta jooksul.

174 964 €

0 €

36 098 €

138 866 €

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.