Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

 • Версия за печат
 • Намаляване на шрифта
 • Увеличаване на шрифта
 • Висококонтрастна версия
 • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

Performing Arts Forum

Идентификационен номер в Регистъра: 26966582061-93
Дата на регистрация: 09-7-25 10:53:52

Последната промяна на данните за тази организация е от 14-7-10 11:18:28
Последната годишна актуализация е извършена на 14-7-10 11:18:28


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: Performing Arts Forum
Инициали: PAF
Правен статут: association Loi 1901
Уебсайт: http://www.pa-f.net

Раздели

Раздел: IV – Мозъчни тръстове, академични и научноизследователски институции
и по-специално: Академични институции

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Господин  Jan Ritsema
Длъжност: director

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Господин  Jan Ritsema
Длъжност: director

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: rue Haute  15
02820 St.Erme Outre et Ramecourt
ФРАНЦИЯ
Телефонен номер: (+33) 642806901
Факс: (+) 
Друга информация за връзка: Performing Arts Forum is an international residency for the professionals and not-yet-professionals in the field of performing arts, visual art, music, film, literature, new media, theory and cultural production, who seek to research and determine their own conditions of work.
PAF is for people who can motorize their own artistic and knowledge production, not only responding to the opportunities given by the institutional market.
Initiated and run by artists, theoreticians, practitioners and activists themselves,
PAF is a user-created informal institution. It is a platform for anyone who wants to expand possibilities and interests in his/her own working practice.
PAF is located in a former convent school (6.400 m2), on a 1.2 hectare garden in the village of St. Erme, France, approximately 130km northeast of Paris.
PAF is:
– a forum for producing knowledge in critical exchange and ongoing discursive practice
– a place for temporary autonomy and full focus on work
– a tool-machine where one can work on developing methods and procedures, not necessarily driven toward a product
– a place for experimenting with other than known modes of production and organization of work, e.g. open source production
- a place for self-education

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: Performing Arts Forum is an international residency for the professionals and not-yet-professionals in the field of performing arts, visual art, music, film, literature, new media, theory and cultural production, who seek to research and determine their own conditions of work.
PAF is for people who can motorize their own artistic and knowledge production, not only responding to the opportunities given by the institutional market.
Initiated and run by artists, theoreticians, practitioners and activists themselves,
PAF is a user-created informal institution. It is a platform for anyone who wants to expand possibilities and interests in his/her own working practice.
PAF is located in a former convent school (6.400 m2), on a 1.2 hectare garden in the village of St. Erme, France, approximately 130km northeast of Paris.
PAF is:
– a forum for producing knowledge in critical exchange and ongoing discursive practice
– a place for temporary autonomy and full focus on work
– a tool-machine where one can work on developing methods and procedures, not necessarily driven toward a product
– a place for experimenting with other than known modes of production and organization of work, e.g. open source production
- a place for self-education

Paf receives about 850 residents each year who stay an average of 6 days.
Интересите на организацията са на:
 • европейско равнище
 • световно равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 1
Допълнителна информация:

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


We lobby for the mobility of artists/scientists.
We lobby for an economy of sharing instead of that of appropriation (propriety).
We lobby for selforganisational principles. PAF almost is run without a staff.
We lobby for self-education. That means that the one who wants to learn, decides him- or herself, what,how and where but nonetheless can use the human and information resources available at PAF.

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
 • Аудиовизия и медии
 • Информационно общество
 • Култура
 • Младеж
 • Образование
 • Регионална политика
 • Трансевропейски мрежи

Структура

Общ брой на членовете „физически лица“: 498
Брой на членуващите организации:
Членуващи организации (Брой членове) :
Организацията има членове или представители в следните страни:
 • АВСТРИЯ
 • БЕЛГИЯ
 • БЪЛГАРИЯ
 • ГЕРМАНИЯ
 • ГЪРЦИЯ
 • ДАНИЯ
 • ЕСТОНИЯ
 • ИРЛАНДИЯ
 • ИСПАНИЯ
 • ИТАЛИЯ
 • ЛАТВИЯ
 • ЛИТВА
 • НИДЕРЛАНДИЯ
 • ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО
 • ПОЛША
 • ПОРТУГАЛИЯ
 • РУМЪНИЯ
 • СЛОВАКИЯ
 • СЛОВЕНИЯ
 • УНГАРИЯ
 • ФИНЛАНДИЯ
 • ФРАНЦИЯ
 • ХЪРВАТИЯ
 • ЧЕШКА РЕПУБЛИКА
 • ШВЕЦИЯ

 • AВСТРАЛИЯ
 • АНДОРА
 • АРЖЕНТИНА
 • БЕЛАРУС
 • БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
 • БРАЗИЛИЯ
 • ИЗРАЕЛ
 • ИНДИЯ
 • Иран, ислямска република
 • ИСЛАНДИЯ
 • КАНАДА
 • КОЛУМБИЯ
 • КОРЕЯ, РЕПУБЛИКА
 • ЛИВАН
 • МАКЕДОНИЯ, БИВША ЮГОСЛАВСКА РЕПУБЛИКА
 • МЕКСИКО
 • НОВА ЗЕЛАНДИЯ
 • НОРВЕГИЯ
 • ПАКИСТАН
 • СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ
 • СЪРБИЯ
 • ТУРЦИЯ
 • ЧИЛИ
 • ЯПОНИЯ
Допълнителна информация:

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.
www.resartis.nl

Финансови данни

Отчетна година: 01/2012 - 01/2013
Общ бюджет: 62 400
от който публични средства: 60 000
- от европейски източници:
- Обществени поръчки:
- Безвъзмездни средства:
- от национални източници: 0
- от регионални източници: 0
participation of costs by residents : 60 000
други източници: 2 400
- дарения: 0
- членски вноски: 2 400
Оценка на разходите, свързани с преки дейности по представяне на интереси, извършени от организацията през тази година: < 50000  €
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:

PAF is not subsidised.
They only receive from the region a subsidy for one employee. This subsidy started in 2008 and lasts 3 years.
The place is run by the socalled "participation aux frais" each resident pays per night per person.
The fee in 2008 was 11 euro per night.
In 2010 13 euro
In 2011 14 euro
In 2012 15 euro

Paf is run by quite a deficit. Which is taken by the owner of the building, who is at the same time the initiator and the (unpaid) director of PAF.

Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.