Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Alliance for Lobbying Transparency and Ethics Regulation

Identifikačné číslo v Registri: 2694372574-63
Dátum registrácie: 29.10.2008 14:50:22

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 16.10.2014 10:34:01
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 16.10.2014 10:34:01


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Alliance for Lobbying Transparency and Ethics Regulation
Skratka: ALTER-EU
Právna forma: None
Internetová stránka: http://www.alter-eu.org/

Oddiely

Oddiel: III – Mimovládne organizácie
Podrobnejšie informácie: Mimovládne organizácie, platformy, siete a podobné subjekty

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Erik Wesselius
Funkcia: Member of the Steering Committee

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Erik Wesselius
Funkcia: Member of the Steering Committee

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Rue d'Edimbourg  26
1050 Brussels
BELGICKO
Telefónne číslo: (+32) 02 8931062
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje: Members of ALTER-EU's Steering Committee (June 2014):
- Paul de Clerck (Friends of the Earth Europe)
- Helen Darbishire (Access Info Europe)
- William Dinan (Spinwatch)
- Yuklan Wong (European Federation of Journalists)
- Max Bank (LobbyControl)
- Jorgo Riss (Greenpeace European Unit)
- Erik Wesselius (Corporate Europe Observatory)

ALTER-EU Coalition Coordinator: Nicola Freeman

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: The Alliance for Lobbying Transparency and Ethics Regulation (ALTER-EU) is a coalition of over 200 civil society groups and trade unions concerned with the increasing influence exerted by corporate lobbyists on the political agenda in Europe, the resulting loss of democracy in EU decision-making and the postponement, weakening, or blockage even, of urgently needed progress on social, environmental and consumer-protection reforms

ALTER-EU is committed to transparency about EU interest representation. ALTER-EU believes that this register fails basic transparency standards and that it does not provide EU lobbying transparency. When registering, we have therefore chosen to give all relevant information that we consider necessary for lobbying transparency.

A credible EU lobbying transparency register should include names of individual lobbyists and the issues that they try to influence, provide precise and comparable financial information on lobbying, and have effective sanctions to ensure the accuracy and completeness of the information disclosed.

In an effort to arrive at a more objective way of calculating lobbying expenditures, we follow guidelines that result from consultations with public interest organisations, professionals working on lobby transparency as well as experts of US lobby disclosure legislation. Our registration is therefore providing a more comprehensive calculation of our expenses for activities that aim to influence the policy formulation and decision-making processes of the European institutions, and a list of those who, on behalf of ALTER-EU, carry out such activities.

Our registration is based on the guidelines for transparent registration developed by the Civil Society Contact Group and ALTER-EU. Find the guidelines on http://www.alter-eu.org/sites/default/files/documents/2012_ALTER-EU_CSCG_guidelines_Transparency_Register.pdf

The full list of ALTER-EU members is available here: http://www.alter-eu.org/about/demands
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • európskej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 14
Doplňujúce údaje: On behalf of ALTER-EU the persons listed below have had, during the year 2013, four or more contacts with members or officials of the EU institutions with the objective of influencing the policy formulation and decision-making processes of the European institutions; or they have spent 20 percent or more of their working time on behalf of ALTER-EU carrying out such activities:

- Vicky Cann (Corporate Europe Observatory)
- Olivier Hoedeman (Corporate Europe Observatory)
- Pascoe Sabido (Corporate Europe Observatory)
- Erik Wesselius (Corporate Europe Observatory)
- Rachel Tansey (Corporate Europe Observatory)
- Natacha Cingotti (Friends of the Earth Europe)
- Paul de Clerck (Friends of the Earth Europe)
- Jorgo Riss (Greenpeace European Unit)
- William Dinan (Spinwatch)
- Nina Katzemich (LobbyControl)
- Max Bank (LobbyControl)
- Timo Lange (LobbyControl)
- Uli Müller (LobbyControl)

- Koen Roovers (ALTER-EU Coordinator January-August 2013)
- Nicola Freeman (ALTER-EU Coordinator November-December 2013)

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


The main objective of the Alliance for Lobbying Transparency and Ethics Regulation in the EU is to promote transparency of the EU decision-making process and effective ethics regulations for EU decision-makers.

The dossiers in which we engaged regarding transparency and ethics regulation include:

• 2014/2010(ACI) Inter-Institutional Agreement on the Transparency Register
• Report on the modification of the inter-institutional agreement on the Transparency Register (2014/2010(ACI))/ Committee on Constitutional Affairs, Rapporteur: Roberto Gualtieri
• Code of Conduct for Members of the European Parliament with respect to financial interests and conflicts of interest (2011/2174(REG))
• Review of the Staff Regulations (COM(2011)0890 – C7-0507/2011 – 2011/0455(COD))
• Framework for Commission’s expert groups:
Horizontal Rules and Public Register (C(2005)2817)

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti

Štruktúra

Celkový počet fyzických osôb: 0
Počet členských organizácií: 1
Členské organizácie (Počet členov) :
 • http://www.alter-eu.org/about/demands (221 Členovia)
Organizácia má členov alebo zastúpenie v týchto krajinách:
 • BELGICKO
 • ČESKÁ REPUBLIKA
 • CHORVÁTSKO
 • DÁNSKO
 • ESTÓNSKO
 • FÍNSKO
 • FRANCÚZSKO
 • GRÉCKO
 • HOLANDSKO
 • ÍRSKO
 • LOTYŠSKO
 • LUXEMBURSKO
 • MAĎARSKO
 • MALTA
 • NEMECKO
 • POĽSKO
 • PORTUGALSKO
 • RAKÚSKO
 • RUMUNSKO
 • SLOVENSKO
 • ŠPANIELSKO
 • SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO
 • ŠVÉDSKO
 • TALIANSKO

Doplňujúce údaje: The work of ALTER-EU is supported by ALTER-EU asbl, an organisation with legal not for profit status registered under Belgian law, which looks for and administrates funding opportunities and provides administrative support to allow the Coalition to organise its activities.

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2013 - 12/2013
Celkový rozpočet: 206 240
z toho financovanie z verejných zdrojov: 0
- z európskych zdrojov:
- Verejné obstarávanie:
- Granty:
- zo štátnych zdrojov: 0
- z miestnych a regionálnych zdrojov: 0
z iných zdrojov: 206 240
- dary: 0
- členské: 158 240
Isvara Foundation : 48 000
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: >= 150000  € a < 200000  €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.

ALTER-EU is a coalition of organisations, and has no staff of its own, except for a coalition coordinator and occasional interns. The organisational budget was administered by a steering committee member and covered salary costs and office expenses of the coordinator in 2013 (a grant of 48,000 from the Isvara Foundation).

Lobbying expenditures were covered by voluntary contributions by the members of the Steering Committee and other members of the coalition. Our members contribute in kind (staff time) and share the costs for specific activities (rent of venues, cost of adverts and publications).

Following the guidelines of the EU Civil Society Contact Group and ALTER-EU, we have calculated that ALTER-EU spent an estimated 158,240 Euro in 2013 on activities carried out with the objective of influencing the policy formulation and decision-making processes of the European institutions. The estimated contributions from each of the organisations represented in the steering committee was:

- AccessInfo €7192
- Corporate Europe Observatory €73,500
- Friends of the Earth Europe €20,292
- Greenpeace €10,000
- LobbyControl €42,714
- SpinWatch €4542

Please note that the above-mentioned organisations have also registered individually and reported in detail about their lobbying expenses (including the amounts declared above for ALTER-EU lobbying activities).

The role of the ALTER-EU coalition coordinator is largely focussed on administration and coalition support and outreach tasks, but does include a small amount of external advocacy work, with costs estimated at €8,884 for 2013.

Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.