Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

The Chartered Institute of Public Finance and Accountancy

Id-nummer i registret: 26919006743-37
Registreringsdag: 2011-09-20 11:49:30

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2013-09-09 12:10:14
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2013-09-09 12:10:14


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: The Chartered Institute of Public Finance and Accountancy
Förkortning: CIPFA
Associationsform (rättslig ställning): Charity
Webbplats: http://www.cipfa.org.uk/corporate/

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Bransch- och yrkesorganisationer

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Rob Whiteman
Befattning: Chief Executive

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Pulham Adrian
Befattning: Director

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Robert street  3
WC2N 6RL London
STORBRITANNIEN
Telefon: (+0207) 543 5600
Fax: (+0207) 543 5700
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: CIPFA operates under a Royal Charter, working in the public interest.

The Chartered Institute of Public Finance and Accountancy (CIPFA) is the only professional accountancy body and member of the International Federation of Accountants (IFAC) that specialises in the public sector. Our strategic purpose is “Working in the public interest, to promote high standards and deliver excellence in governance and financial management throughout the public services”. CIPFA’s role is to advance public financial management and promote best practice. Internationally CIPFA strengthens the performance of public services around the world to increase the effective and efficient use of public money.

CIPFA is the awarding professional body for CPFAs (Chartered Public Finance Accountants), the global gold standard for professional public financial management (PFM). We also award qualifications in PFM, including our International Certificate and Diploma as well as specialist qualifications in areas like internal audit, treasury management and IFRS/IPSAS, to students around the world.

From our beginning we have advocated excellence in financial management as a lever to improve public sector performance. Now on a global stage we promote sustainable holistic approaches to developing capacity in public financial management (PFM) based upon a proven model of professionalisation. We recognise the potential for sustained improvements in PFM through strong relationships between professional bodies, training providers and governments. To achieve that we work closely with donors and international accounting bodies.

CIPFA is currently working to promote stronger PFM in a number of countries around the world, including in Africa (Lesotho, Tanzania, South Africa and Nigeria, among others), South Eastern Europe (Serbia, Kosovo and Slovenia), Canada, Australia and New Zealand. We work in partnership with a wide range of organisations and would welcome discussions with parties interested in developing stronger PFM around the world.
Organisationens intressen är:
 • Globala

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 5
Kompletterande upplysningar: None

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


None

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Allmänna och institutionella frågor
 • Budget
 • Ekonomi och finans
 • Handel
 • Inre marknaden
 • Konsumentfrågor
 • Näringsliv
 • Skattepolitik
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
 • Utbildning
 • Utveckling

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
CIPFA is a member of a number of bodies and contributes to the development of policy positions within such bodies - although only views expressed directly by CIPFA should be attributed to CIPFA.

Those bodies with a focus on issues also dealt with at EU level include: the Federation of European Accountants / Confédération Fiscale Européenne / British Chambers of Commerce in Belgium / Consultative Committee of Accountancy Bodies / the European Council of the Liberal Professions (via the UK Inter-Professional Group).

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2012 - 12/2012
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: < 50000  €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.