Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Young Friends of the Countryside

Id-nummer i registret: 26831242561-76
Registreringsdag: 2009-10-28 12:30:31

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-10-29 17:14:34
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-10-29 17:14:34


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Young Friends of the Countryside
Förkortning: YFCS
Associationsform (rättslig ställning): AISBL
Webbplats: http://www.yfcs.eu

Sektioner

Sektion: III – Icke-statliga organisationer
och närmare bestämt: Icke-statliga organisationer, plattformar, nätverk och liknande

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Carl-Philipp von Croÿ
Befattning: president

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Francesco Kinsky dal Borgo
Befattning: Secretary General

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Rue de Trèves  67
1040 Brussels
BELGIEN
Telefon: (+32) 223520004
Fax: (+32) 223403009
Andra adressuppgifter: Secretary General
Francesco Kinsky
sg@yfcs.eu

Coordinator
Marie-Christine Schoenborn

mariechristineschoenborn@gmail.com
yfcs@yfcs.eu

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: YFCS is a European membership organisation for rural business people, rural entrepreneurs, future and young private landowners aged between 18 and 35 year old.

YFCS Objectives:
-To support the initiatives of our members in their fields of action.
- To raise awareness and support our members concerning opportunities for rural entrepreneurship.
-To represent our members at European Union level.
-To provide clarification on private inheritance processes linked to private estates and historic houses management.
-To create opportunities for our members to be involved in European processes.
-To develop a European network to share experiences, opinions, ideas and incentives.
-To raise awareness amongst future landowners and business managers to inform them about European environmental policies, inheritance processes and rural business opportunities.
Organisationens intressen är:
 • Europeiska

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 2
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


As representatives of the future generation of land managers, we must be aware of actions taking part on the agricultural and forestry sectors, namely in the CAP, as well as drivers of our environmental and cultural heritage.

Since the future of Europe’s countryside is dependent on the individual management decisions of its millions of entrepreneurs and landowners. On one hand we need to prepare the future generations to be able to take over this challenge and to enable YFCS to become an influential organization, with the capacity to spread its vision in the political, economic and social spheres; at national and European level. On the other hand it is important to communicate this message, not only internally but also externally in the form of constructive debates with EU institutions, NGOs, the academic world and national representatives.

Therefore, the YFCS launched the “Young Entrepreneurs’ Award”, within the framework of a yearly gathering called the "Forum for Countryside Entrepreneurship", in order to reward a personal or group project of YFCS members; launched the YFCS secured platform, which allows our members to keep in touch with each other and to have direct access to YFCS information; every month, our members receive a hard copy of the Countryside Magazine, published in five languages in cooperation with Friends of the Countryside, has the YFCS website “www.yfcs.eu” as an external communication tool; and YFCS organized and participate actively in various events, such as:
- YFCS Forum for Countryside Entrepreneurship: 15-17th February 2013 in Brussels (BE).
- Forum for the Future of Agriculture: 05th March 2014 in Brussels (BE), which was attended by over 500 delegates and speakers.
- Local YFCS's national activities: 20-22 June 2014 - Czech Republic. Aiming at recruiting new members, fostering the relationships between existing members and also promoting YFCS and its activities to external partners.
- Green Week 2014: 3d to 5th June 2014, Brussels (BE). Together with ELO and the FCS, YFCS attended various conferences and held an information stand.
- FCS General Assembly: 6th to 8th June 2014, Udine (IT).
- CLA Game Fair: 18th to 20th July 2014, Belvoir Castle (UK).
- 10th YFCS General Assembly: 11th to 14th September 2014, Lisbon (PT)

Other achievements in 2014:
- Increasing the visibility of the "Entrepreneurship Award" and securing a new sponsor.
- Increasing the number of local events in order to ensure an adequate turnover of members and to promote the organization.
- Greater focus has been given to the issue of "Successful succession of rural family businesses".
- We will continue to strengthen the ties with our "mother" organization: the Friends of the Countryside, so our members can benefit from the knowledge and experience of the older generation.
- Increased and more effective visibility for the organization thanks to a new Facebook page.

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Energi
 • Fiske och vattenbruk
 • Forskning och teknik
 • Informationssamhället
 • Jordbruk och landsbygdsutveckling
 • Kultur
 • Miljö
 • Regionalpolitik
 • Ungdom
 • Utbildning

Organisation

Antal medlemmar (”fysiska personer”): 222
Antal medlemsorganisationer: 13
Medlemsorganisationer (Medlemsantal) :
 • Land&Forst Betriebe Österreich (640 Medlemmar)
 • Landelijk Vlaanderen (700 Medlemmar)
 • WIRE (10 Medlemmar)
 • SVOL (530 Medlemmar)
 • Arbeitsgemeinschaft der Grundbesitzerverbände (1 600 Medlemmar)
 • Danske godser og herregarde (230 Medlemmar)
 • SAF-agriculteurs de France (1 000 Medlemmar)
 • CLA - Country Land and Business Association (1 907 Medlemmar)
 • AGRYA (3 000 Medlemmar)
 • Federazione Nazionale della proprieta fondiaria (1 946 Medlemmar)
 • Lithuanian Landowners Union (3 000 Medlemmar)
 • Latvian Forest Owner's Association (103 Medlemmar)
 • European Historical Houses Association (18 Medlemmar)
Organisationen har medlemmar eller är representerad i följande länder:
 • BELGIEN
 • DANMARK
 • FINLAND
 • FRANKRIKE
 • IRLAND
 • ITALIEN
 • LETTLAND
 • LITAUEN
 • LUXEMBURG
 • NEDERLÄNDERNA
 • ÖSTERRIKE
 • POLEN
 • PORTUGAL
 • SPANIEN
 • STORBRITANNIEN
 • SVERIGE
 • TJECKIEN
 • TYSKLAND
 • UNGERN

 • SCHWEIZ
Kompletterande upplysningar:

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
FCS - Friends of the Countryside
ELO - European Landowners' Organization

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2013 - 01/2014
Total budget: 21 607
därav offentlig finansiering: 0
- från europeiska källor:
- Upphandling:
- Bidrag:
- nationella källor: 0
- regionala/lokala källor: 0
därav andra källor: 21 607
- gåvor:
- medlemsavgifter: 21 607
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: < 50000  €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.