Navigacijska pot

Dodatna orodja

 • Natisni
 • Pomanjšaj besedilo
 • Povečaj besedilo
 • Različica z močnim kontrastom
 • Standardna barvna različica
Profil registracijskega zavezanca

Young Friends of the Countryside

Identifikacijska številka v Registru: 26831242561-76
Datum registracije: 28.10.09 12:30:31

Podatki o tej organizaciji so bili nazadnje spremenjeni dne: 7.10.13 10:22:31
Datum zadnje letne spremembe: 7.10.13 10:22:31


Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

Ime ali naziv podjetja: Young Friends of the Countryside
Kratica: YFCS
Pravni status: AISBL
Spletna stran: http://www.yfcs.eu

Oddelki

Oddelek: III. – Nevladne organizacije
natančneje: Nevladne organizacije, forumi, mreže in podobno

Oseba, ki je pravno odgovorna

Priimek, ime Carl-Philipp von Croÿ
Položaj: president

Stalna oseba, ki je pristojna za stike z EU:

Priimek, ime Maximilian Seilern und Aspang
Položaj: coordinator

Kontaktni podatki:

Podatki o sedežu organizacije: Rue de Trèves  67
1040 Brussels
BELGIJA
Telefon: (+32) 223520004
Telefaks: (+32) 223403009
Drugi podatki: Secretary General
Francesco Kinsky
sg@yfcs.eu

Coordinator
Maximilian Seilern und Aspang
yfcs@yfcs.eu

Cilji in naloge

Cilji in naloge organizacije: YFCS is a European membership organisation for rural business people, rural entrepreneurs, future and young private landowners aged between 18 and 35 year old.

YFCS Objectives:
-To support the initiatives of our members in their fields of action.
-To represent our members at European Union level.
-To provide clarification on private inheritance processes linked to private estates and historic houses management.
-To create opportunities for our members to be involved in European processes.
-To develop a European network to share experiences, opinions, ideas and incentives.
-To raise awareness amongst future landowners and business managers to inform them about European environmental policies, inheritance processes and rural business opportunities.
Interesi organizacije so na ravni:
 • evropski

Število oseb, ki se ukvarjajo z dejavnostmi iz področja uporabe registra za preglednost

Število oseb: 2
Dodatne informacije:

Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ni akreditiranih oseb

Dejavnosti

Glavne pobude EU, ki so jim bile v predhodnem letu namenjene dejavnosti iz področja uporabe registra za preglednost:


As representatives of the future generation of land managers, we must be aware of actions taking part on the agricultural and forestry sectors, namely in the CAP, as well as drivers of our environmental and cultural heritage.

Since the future of Europe’s countryside is dependent on the individual management decisions of its millions of entrepreneurs and landowners. On one hand we need to prepare the future generations to be able to take over this challenge and to enable YFCS to become an influential organization, with the capacity to spread its vision in the political, economic and social spheres; at national and European level. On the other hand it is important to communicate this message, not only internally but also externally in the form of constructive debates with EU institutions, NGOs, the academic world and national representatives.

Therefore, the YFCS launched the “Young Entrepreneurs’ Award” in order to reward a personal or group project of YFCS members; launched the YFCS secured platform, which allows our members to keep in touch with each other and to have direct access to YFCS information; every month, our members receive a hard copy of the Countryside Magazine, published in five languages in cooperation with Friends of the Countryside, has the YFCS website “www.yfcs.eu” as an external communication tool; and YFCS organized and participate actively in various events, such:
- YFCS Financial Seminar: 23rd January in Paris (FR).
- 2nd Forum for the Future of Agriculture: 18th March in Brussels (BE), which was attended by over 500 delegates and speakers.
- Local YFCS's national activities: 18th May, Mezzana Bigli (IT). Aiming at recruiting new members, fostering the relationships between existing members and also promoting YFCS and its activities to external partners.
- Green Week 2009: 23rd to 26th June, Brussels (BE). Together with ELO and the FCS, YFCS attended various conferences and held an information stand. The winner of the “Young Entrepreneurs’ Award”, Tanguy du MONCEAU, was present with his project CO2logic.
- FCS General Assembly: 11th to 14th June, Prague (CZ).
- CLA Game Fair: 25th July, Belvoir Castle (UK).

Other achievements in 2009:
- focus was laid on structured communication. Improving visibility within the organisation was a crucial step for ensuring the commitment of our members. Therefore, members have access to a secured platform «https://yfcs.trustedfamily.net/», which allows them to keep in touch and to have direct access to YFCS information. Inter alia, they are able to consult the calendar, pay annual fees, and download presentations and pictures;
- the second challenge was to ensure further qualitative member growth. This was achieved thanks to the active involvement of the Board and ELC (European liaison Committee;
- the toughest challenge we are confronted with is financial growth. Our finances are promising thanks to the valuable support of BNP Paribas and our membership fee revenues that are increasing yearly. We are also in the process of obtaining financial support from the EU.

Področja, za katera želite prejemati elektronska obvestila o posvetovanjih in časovnicah;

Področja interesov, ki jih je navedla organizacija:
 • Energetika
 • Informacijska družba
 • Izobraževanje
 • Kmetijstvo in razvoj podeželja
 • Kultura
 • Mladi
 • Okolje
 • Regionalna politika
 • Ribištvo in ribogojstvo

Sestava

Število včlanjenih „fizičnih oseb“ skupaj: 191
Število včlanjenih organizacij: 13
Včlanjene organizacije (Število članov) :
 • Land&Forst Betriebe Österreich (640 Člani)
 • Landelijk Vlaanderen (700 Člani)
 • WIRE (10 Člani)
 • SVOL (530 Člani)
 • Arbeitsgemeinschaft der Grundbesitzerverbände (1.600 Člani)
 • Danske godser og herregarde (230 Člani)
 • SAF-agriculteurs de France (1.000 Člani)
 • CLA - Country Land and Business Association (1.907 Člani)
 • AGRYA (3.000 Člani)
 • Federazione Nazionale della proprieta fondiaria (1.946 Člani)
 • Lithuanian Landowners Union (3.000 Člani)
 • Latvian Forest Owner's Association (103 Člani)
 • European Historical Houses Association (18 Člani)
Organizacija ima člane oziroma je zastopana v naslednjih državah:
 • AVSTRIJA
 • BELGIJA
 • ČEŠKA
 • DANSKA
 • FINSKA
 • FRANCIJA
 • IRSKA
 • ITALIJA
 • LATVIJA
 • LITVA
 • LUKSEMBURG
 • MADŽARSKA
 • NEMČIJA
 • NIZOZEMSKA
 • POLJSKA
 • PORTUGALSKA
 • ŠPANIJA
 • ŠVEDSKA
 • ZDRUŽENO KRALJESTVO

Dodatne informacije:

Omrežja

Informacije o članstvu organizacije v enem ali več združenjih ali zvezah ali morebitni povezanosti v mrežo, četudi začasni.
Friends of the Countryside
ELO - European Landowners' Organization

Finančni podatki

Finančno leto: 01/2012 - 12/2012
Skupni proračun: 21.607
pri čemer so javna finančna sredstva: 0
- iz evropskega vira:
- Javno naročilo:
- Subvencije:
- iz nacionalnega vira: 0
- iz regionalnega/lokalnega vira: 0
pri čemer so drugi viri: 21.607
- donacije:
- prispevki članov: 21.607
Ocena stroškov neposrednih dejavnosti pri zastopanju interesov, ki jih je v navedenem finančnem letu izvedla organizacija pri evropskih institucijah: < 50000  €
Dodatne finančne informacije, ki jih je zaradi preglednosti dala organizacija:


Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.