Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Young Friends of the Countryside

Identifikačné číslo v Registri: 26831242561-76
Dátum registrácie: 28.10.2009 12:30:31

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 7.10.2013 10:22:31
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 7.10.2013 10:22:31


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Young Friends of the Countryside
Skratka: YFCS
Právna forma: AISBL
Internetová stránka: http://www.yfcs.eu

Oddiely

Oddiel: III – Mimovládne organizácie
Podrobnejšie informácie: Mimovládne organizácie, platformy, siete a podobné subjekty

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Carl-Philipp von Croÿ
Funkcia: president

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Maximilian Seilern und Aspang
Funkcia: coordinator

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Rue de Trèves  67
1040 Brussels
BELGICKO
Telefónne číslo: (+32) 223520004
Fax: (+32) 223403009
Ďalšie kontaktné údaje: Secretary General
Francesco Kinsky
sg@yfcs.eu

Coordinator
Maximilian Seilern und Aspang
yfcs@yfcs.eu

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: YFCS is a European membership organisation for rural business people, rural entrepreneurs, future and young private landowners aged between 18 and 35 year old.

YFCS Objectives:
-To support the initiatives of our members in their fields of action.
-To represent our members at European Union level.
-To provide clarification on private inheritance processes linked to private estates and historic houses management.
-To create opportunities for our members to be involved in European processes.
-To develop a European network to share experiences, opinions, ideas and incentives.
-To raise awareness amongst future landowners and business managers to inform them about European environmental policies, inheritance processes and rural business opportunities.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • európskej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 2
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


As representatives of the future generation of land managers, we must be aware of actions taking part on the agricultural and forestry sectors, namely in the CAP, as well as drivers of our environmental and cultural heritage.

Since the future of Europe’s countryside is dependent on the individual management decisions of its millions of entrepreneurs and landowners. On one hand we need to prepare the future generations to be able to take over this challenge and to enable YFCS to become an influential organization, with the capacity to spread its vision in the political, economic and social spheres; at national and European level. On the other hand it is important to communicate this message, not only internally but also externally in the form of constructive debates with EU institutions, NGOs, the academic world and national representatives.

Therefore, the YFCS launched the “Young Entrepreneurs’ Award” in order to reward a personal or group project of YFCS members; launched the YFCS secured platform, which allows our members to keep in touch with each other and to have direct access to YFCS information; every month, our members receive a hard copy of the Countryside Magazine, published in five languages in cooperation with Friends of the Countryside, has the YFCS website “www.yfcs.eu” as an external communication tool; and YFCS organized and participate actively in various events, such:
- YFCS Financial Seminar: 23rd January in Paris (FR).
- 2nd Forum for the Future of Agriculture: 18th March in Brussels (BE), which was attended by over 500 delegates and speakers.
- Local YFCS's national activities: 18th May, Mezzana Bigli (IT). Aiming at recruiting new members, fostering the relationships between existing members and also promoting YFCS and its activities to external partners.
- Green Week 2009: 23rd to 26th June, Brussels (BE). Together with ELO and the FCS, YFCS attended various conferences and held an information stand. The winner of the “Young Entrepreneurs’ Award”, Tanguy du MONCEAU, was present with his project CO2logic.
- FCS General Assembly: 11th to 14th June, Prague (CZ).
- CLA Game Fair: 25th July, Belvoir Castle (UK).

Other achievements in 2009:
- focus was laid on structured communication. Improving visibility within the organisation was a crucial step for ensuring the commitment of our members. Therefore, members have access to a secured platform «https://yfcs.trustedfamily.net/», which allows them to keep in touch and to have direct access to YFCS information. Inter alia, they are able to consult the calendar, pay annual fees, and download presentations and pictures;
- the second challenge was to ensure further qualitative member growth. This was achieved thanks to the active involvement of the Board and ELC (European liaison Committee;
- the toughest challenge we are confronted with is financial growth. Our finances are promising thanks to the valuable support of BNP Paribas and our membership fee revenues that are increasing yearly. We are also in the process of obtaining financial support from the EU.

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Energetika
 • Informačná spoločnosť
 • Kultúra
 • Mládež
 • Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • Regionálna politika
 • Rybolov a akvakultúra
 • Vzdelávanie
 • Životné prostredie

Štruktúra

Celkový počet fyzických osôb: 191
Počet členských organizácií: 13
Členské organizácie (Počet členov) :
 • Land&Forst Betriebe Österreich (640 Členovia)
 • Landelijk Vlaanderen (700 Členovia)
 • WIRE (10 Členovia)
 • SVOL (530 Členovia)
 • Arbeitsgemeinschaft der Grundbesitzerverbände (1 600 Členovia)
 • Danske godser og herregarde (230 Členovia)
 • SAF-agriculteurs de France (1 000 Členovia)
 • CLA - Country Land and Business Association (1 907 Členovia)
 • AGRYA (3 000 Členovia)
 • Federazione Nazionale della proprieta fondiaria (1 946 Členovia)
 • Lithuanian Landowners Union (3 000 Členovia)
 • Latvian Forest Owner's Association (103 Členovia)
 • European Historical Houses Association (18 Členovia)
Organizácia má členov alebo zastúpenie v týchto krajinách:
 • BELGICKO
 • ČESKÁ REPUBLIKA
 • DÁNSKO
 • FÍNSKO
 • FRANCÚZSKO
 • HOLANDSKO
 • ÍRSKO
 • LITVA
 • LOTYŠSKO
 • LUXEMBURSKO
 • MAĎARSKO
 • NEMECKO
 • POĽSKO
 • PORTUGALSKO
 • RAKÚSKO
 • ŠPANIELSKO
 • SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO
 • ŠVÉDSKO
 • TALIANSKO

Doplňujúce údaje:

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
Friends of the Countryside
ELO - European Landowners' Organization

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2012 - 12/2012
Celkový rozpočet: 21 607
z toho financovanie z verejných zdrojov: 0
- z európskych zdrojov:
- Verejné obstarávanie:
- Granty:
- zo štátnych zdrojov: 0
- z miestnych a regionálnych zdrojov: 0
z iných zdrojov: 21 607
- dary:
- členské: 21 607
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: < 50000  €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.