Cale de navigare

Alte instrumente

 • Versiune imprimabilă
 • Micşorare text
 • Mărire text
 • Contrast puternic
 • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

Young Friends of the Countryside

Numărul de identificare din Registru: 26831242561-76
Data înscrierii: 28.10.2009 12:30:31

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 07.10.2013 10:22:31
Data ultimei actualizări anuale: 07.10.2013 10:22:31


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: Young Friends of the Countryside
Acronim: YFCS
Statut juridic: AISBL
Site internet: http://www.yfcs.eu

Categorii

Categorie: III – Organizaţii neguvernamentale
şi mai precis: Organizaţii neguvernamentale, platforme, reţele şi organizaţii similare

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Domnul  Carl-Philipp von Croÿ
Funcţie: president

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Domnul  Maximilian Seilern und Aspang
Funcţie: coordinator

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: Rue de Trèves  67
1040 Brussels
BELGIA
Numărul de telefon: (+32) 223520004
Număr de fax: (+32) 223403009
Alte informaţii cu privire la datele de contact: Secretary General
Francesco Kinsky
sg@yfcs.eu

Coordinator
Maximilian Seilern und Aspang
yfcs@yfcs.eu

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: YFCS is a European membership organisation for rural business people, rural entrepreneurs, future and young private landowners aged between 18 and 35 year old.

YFCS Objectives:
-To support the initiatives of our members in their fields of action.
-To represent our members at European Union level.
-To provide clarification on private inheritance processes linked to private estates and historic houses management.
-To create opportunities for our members to be involved in European processes.
-To develop a European network to share experiences, opinions, ideas and incentives.
-To raise awareness amongst future landowners and business managers to inform them about European environmental policies, inheritance processes and rural business opportunities.
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
 • european

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 2
Informații complementare:

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


As representatives of the future generation of land managers, we must be aware of actions taking part on the agricultural and forestry sectors, namely in the CAP, as well as drivers of our environmental and cultural heritage.

Since the future of Europe’s countryside is dependent on the individual management decisions of its millions of entrepreneurs and landowners. On one hand we need to prepare the future generations to be able to take over this challenge and to enable YFCS to become an influential organization, with the capacity to spread its vision in the political, economic and social spheres; at national and European level. On the other hand it is important to communicate this message, not only internally but also externally in the form of constructive debates with EU institutions, NGOs, the academic world and national representatives.

Therefore, the YFCS launched the “Young Entrepreneurs’ Award” in order to reward a personal or group project of YFCS members; launched the YFCS secured platform, which allows our members to keep in touch with each other and to have direct access to YFCS information; every month, our members receive a hard copy of the Countryside Magazine, published in five languages in cooperation with Friends of the Countryside, has the YFCS website “www.yfcs.eu” as an external communication tool; and YFCS organized and participate actively in various events, such:
- YFCS Financial Seminar: 23rd January in Paris (FR).
- 2nd Forum for the Future of Agriculture: 18th March in Brussels (BE), which was attended by over 500 delegates and speakers.
- Local YFCS's national activities: 18th May, Mezzana Bigli (IT). Aiming at recruiting new members, fostering the relationships between existing members and also promoting YFCS and its activities to external partners.
- Green Week 2009: 23rd to 26th June, Brussels (BE). Together with ELO and the FCS, YFCS attended various conferences and held an information stand. The winner of the “Young Entrepreneurs’ Award”, Tanguy du MONCEAU, was present with his project CO2logic.
- FCS General Assembly: 11th to 14th June, Prague (CZ).
- CLA Game Fair: 25th July, Belvoir Castle (UK).

Other achievements in 2009:
- focus was laid on structured communication. Improving visibility within the organisation was a crucial step for ensuring the commitment of our members. Therefore, members have access to a secured platform «https://yfcs.trustedfamily.net/», which allows them to keep in touch and to have direct access to YFCS information. Inter alia, they are able to consult the calendar, pay annual fees, and download presentations and pictures;
- the second challenge was to ensure further qualitative member growth. This was achieved thanks to the active involvement of the Board and ELC (European liaison Committee;
- the toughest challenge we are confronted with is financial growth. Our finances are promising thanks to the valuable support of BNP Paribas and our membership fee revenues that are increasing yearly. We are also in the process of obtaining financial support from the EU.

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
 • Agricultură şi dezvoltare rurală
 • Cultură
 • Educaţie
 • Energie
 • Mediu
 • Pescuit şi acvacultură
 • Politică regională
 • Societate informaţională
 • Tineret

Structură

Numărul total al membrilor care sunt „persoane fizice”: 191
Numărul organizaţiilor membre: 13
Organizaţii membre (Numărul membrilor) :
 • Land&Forst Betriebe Österreich (640 Membri)
 • Landelijk Vlaanderen (700 Membri)
 • WIRE (10 Membri)
 • SVOL (530 Membri)
 • Arbeitsgemeinschaft der Grundbesitzerverbände (1.600 Membri)
 • Danske godser og herregarde (230 Membri)
 • SAF-agriculteurs de France (1.000 Membri)
 • CLA - Country Land and Business Association (1.907 Membri)
 • AGRYA (3.000 Membri)
 • Federazione Nazionale della proprieta fondiaria (1.946 Membri)
 • Lithuanian Landowners Union (3.000 Membri)
 • Latvian Forest Owner's Association (103 Membri)
 • European Historical Houses Association (18 Membri)
Organizaţia dumneavoastră are membri sau este reprezentată în următoarele ţări:
 • AUSTRIA
 • BELGIA
 • DANEMARCA
 • FINLANDA
 • FRANȚA
 • GERMANIA
 • IRLANDA
 • ITALIA
 • LETONIA
 • LITUANIA
 • LUXEMBURG
 • POLONIA
 • PORTUGALIA
 • REGATUL UNIT
 • REPUBLICA CEHĂ
 • SPANIA
 • SUEDIA
 • ȚĂRILE DE JOS
 • UNGARIA

Informații complementare:

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.
Friends of the Countryside
ELO - European Landowners' Organization

Date financiare

Anul exerciţiului: 01/2012 - 12/2012
Buget total: 21.607
din care finanţare publică: 0
- din surse europene:
- Achiziții publice:
- Granturi:
- din surse naţionale: 0
- din surse locale/regionale: 0
din alte surse: 21.607
- donaţii:
- cotizaţii ale membrilor: 21.607
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu: < 50000  €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:


Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.