Kruimelpad

Extra tools

 • Printbare versie
 • Tekst kleiner
 • Tekst groter
 • Zwarte achtergrond
 • Standaardkleur
Profiel van de inschrijver

Young Friends of the Countryside

Inschrijvingsnummer in het register 26831242561-76
Inschrijvingsdatum: 28-10-09 12:30:31

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 7-10-13 10:22:31
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 7-10-13 10:22:31


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: Young Friends of the Countryside
Acroniem: YFCS
Rechtsvorm: AISBL
Website: http://www.yfcs.eu

Categorie

Categorie III - Niet-gouvernementele organisaties
Meer specifiek: Niet-gouvernementele organisaties, platformen & netwerken e.d.

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Carl-Philipp von Croÿ
Functie: president

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Maximilian Seilern und Aspang
Functie: coordinator

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor Rue de Trèves  67
1040 Brussels
BELGIË
Telefoon: (+32) 223520004
Faxnummer: (+32) 223403009
Overige contactgegevens: Secretary General
Francesco Kinsky
sg@yfcs.eu

Coordinator
Maximilian Seilern und Aspang
yfcs@yfcs.eu

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: YFCS is a European membership organisation for rural business people, rural entrepreneurs, future and young private landowners aged between 18 and 35 year old.

YFCS Objectives:
-To support the initiatives of our members in their fields of action.
-To represent our members at European Union level.
-To provide clarification on private inheritance processes linked to private estates and historic houses management.
-To create opportunities for our members to be involved in European processes.
-To develop a European network to share experiences, opinions, ideas and incentives.
-To raise awareness amongst future landowners and business managers to inform them about European environmental policies, inheritance processes and rural business opportunities.
Schaal waarop de organisatie actief is:
 • Europees

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 2
Aanvullende informatie:

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Geen accreditaties

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


As representatives of the future generation of land managers, we must be aware of actions taking part on the agricultural and forestry sectors, namely in the CAP, as well as drivers of our environmental and cultural heritage.

Since the future of Europe’s countryside is dependent on the individual management decisions of its millions of entrepreneurs and landowners. On one hand we need to prepare the future generations to be able to take over this challenge and to enable YFCS to become an influential organization, with the capacity to spread its vision in the political, economic and social spheres; at national and European level. On the other hand it is important to communicate this message, not only internally but also externally in the form of constructive debates with EU institutions, NGOs, the academic world and national representatives.

Therefore, the YFCS launched the “Young Entrepreneurs’ Award” in order to reward a personal or group project of YFCS members; launched the YFCS secured platform, which allows our members to keep in touch with each other and to have direct access to YFCS information; every month, our members receive a hard copy of the Countryside Magazine, published in five languages in cooperation with Friends of the Countryside, has the YFCS website “www.yfcs.eu” as an external communication tool; and YFCS organized and participate actively in various events, such:
- YFCS Financial Seminar: 23rd January in Paris (FR).
- 2nd Forum for the Future of Agriculture: 18th March in Brussels (BE), which was attended by over 500 delegates and speakers.
- Local YFCS's national activities: 18th May, Mezzana Bigli (IT). Aiming at recruiting new members, fostering the relationships between existing members and also promoting YFCS and its activities to external partners.
- Green Week 2009: 23rd to 26th June, Brussels (BE). Together with ELO and the FCS, YFCS attended various conferences and held an information stand. The winner of the “Young Entrepreneurs’ Award”, Tanguy du MONCEAU, was present with his project CO2logic.
- FCS General Assembly: 11th to 14th June, Prague (CZ).
- CLA Game Fair: 25th July, Belvoir Castle (UK).

Other achievements in 2009:
- focus was laid on structured communication. Improving visibility within the organisation was a crucial step for ensuring the commitment of our members. Therefore, members have access to a secured platform «https://yfcs.trustedfamily.net/», which allows them to keep in touch and to have direct access to YFCS information. Inter alia, they are able to consult the calendar, pay annual fees, and download presentations and pictures;
- the second challenge was to ensure further qualitative member growth. This was achieved thanks to the active involvement of the Board and ELC (European liaison Committee;
- the toughest challenge we are confronted with is financial growth. Our finances are promising thanks to the valuable support of BNP Paribas and our membership fee revenues that are increasing yearly. We are also in the process of obtaining financial support from the EU.

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
 • Cultuur
 • Energie
 • Informatiemaatschappij
 • Jeugd
 • Landbouw en plattelandsontwikkeling
 • Milieu
 • Onderwijs
 • Regionaal beleid
 • Visserij en aquacultuur

Structuur

Totaal aantal aangesloten natuurlijke personen: 191
Aantal aangesloten organisaties: 13
Aangesloten organisatie (Aantal leden) :
 • Land&Forst Betriebe Österreich (640 Ingeschrevenen)
 • Landelijk Vlaanderen (700 Ingeschrevenen)
 • WIRE (10 Ingeschrevenen)
 • SVOL (530 Ingeschrevenen)
 • Arbeitsgemeinschaft der Grundbesitzerverbände (1.600 Ingeschrevenen)
 • Danske godser og herregarde (230 Ingeschrevenen)
 • SAF-agriculteurs de France (1.000 Ingeschrevenen)
 • CLA - Country Land and Business Association (1.907 Ingeschrevenen)
 • AGRYA (3.000 Ingeschrevenen)
 • Federazione Nazionale della proprieta fondiaria (1.946 Ingeschrevenen)
 • Lithuanian Landowners Union (3.000 Ingeschrevenen)
 • Latvian Forest Owner's Association (103 Ingeschrevenen)
 • European Historical Houses Association (18 Ingeschrevenen)
De organisatie heeft leden of is vertegenwoordigd in de volgende landen:
 • BELGIË
 • DENEMARKEN
 • DUITSLAND
 • FINLAND
 • FRANKRIJK
 • HONGARIJE
 • IERLAND
 • ITALIË
 • LETLAND
 • LITOUWEN
 • LUXEMBURG
 • NEDERLAND
 • OOSTENRIJK
 • POLEN
 • PORTUGAL
 • SPANJE
 • TSJECHIË
 • VERENIGD KONINKRIJK
 • ZWEDEN

Aanvullende informatie:

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.
Friends of the Countryside
ELO - European Landowners' Organization

Financiële gegevens

Boekjaar: 01/2012 - 12/2012
Totaalbudget: 21.607
waarvan gefinancierd door de overheid: 0
- EU:
- Aanbestedingen:
- Subsidies:
- nationale overheid: 0
- subnationale overheden: 0
waarvan uit andere bronnen: 21.607
- giften:
- contributies van de leden: 21.607
Schatting van de kosten die uw organisatie in dit boekjaar heeft gemaakt voor belangenbehartiging bij de Europese instellingen: < 50000  €
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:


Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.