Cale de navigare

Alte instrumente

  • Versiune imprimabilă
  • Micşorare text
  • Mărire text
  • Contrast puternic
  • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

National Energy Foundation

Numărul de identificare din Registru: 26816769326-91
Data înscrierii: 13.08.2012 19:07:33

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 17.07.2014 10:28:17
Data ultimei actualizări anuale: 17.07.2014 10:28:17


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: National Energy Foundation
Acronim: NEF
Statut juridic: UK company limited by guarantee & registered charity (not for profit)
Site internet: http://www.nef.org.uk/

Categorii

Categorie: III – Organizaţii neguvernamentale
şi mai precis: Organizaţii neguvernamentale, platforme, reţele şi organizaţii similare

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Domnul  Ian Byrne
Funcţie: Company Secretary

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Domnul  Ian Byrne
Funcţie: Deputy Director

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: National Energy Centre, Davy Avenue Knowlhill, Milton Keynes 0
MK5 8NG Milton Keynes
REGATUL UNIT
Numărul de telefon: (+44) 1908665555
Număr de fax: (+) 
Alte informaţii cu privire la datele de contact: Public e-mail: enquiries@nef.org.uk

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: The National Energy Foundation is an independent UK charity (not for profit organisation) dedicated to improving the use of energy in buildings and raising the energy literacy of citizens. It works towards these objectives through undertaking projects and capacity building in the areas of energy efficiency, suitable integration of small scale renewable energy, supporting standardisation, and better energy management with the aim of reducing carbon emissions and providing safe and sustainable energy for all. Established 25 years ago, it is independent of all commercial interests and seeks to provide impartial advice and support to individuals, communities, public bodies and SMEs.
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
  • naţional

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 28
Informații complementare:

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


Participant in EU collaborative projects including:
ENERFISH (7th framework)
WINforRES (IEE)
ACE Academy for Champions of Energy (Interreg)

Ran a small number of events to coincide with EU Sustainable Energy Week (EUSEW)

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
  • Energie

Structură

Numărul total al membrilor care sunt „persoane fizice”: 15
Numărul organizaţiilor membre:
Organizaţii membre (Numărul membrilor) :
Organizaţia dumneavoastră are membri sau este reprezentată în următoarele ţări:
  • REGATUL UNIT

Informații complementare: The Members are the Trustees of the Charity, and have no financial interest in its activities.

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.
Association of UK Energy Agencies
Community Energy Practitioners' Forum
Energy Services & Technology Association
EGEC (European Geothermal Energy Council)
Local United
Parliamentary Renewable and Sustainable Energy Group (PRASEG)
UK Green Building Council (UKGBC)

Date financiare

Anul exerciţiului: 04/2012 - 03/2013
Buget total: 1.608.000
din care finanţare publică: 233.000
- din surse europene:
- Achiziții publice: 0
- Granturi: 25.500
- din surse naţionale: 87.500
- din surse locale/regionale:
UK Charitable Trusts : 120.000
din alte surse: 1.375.000
- donaţii:
- cotizaţii ale membrilor:
consultancy & projects : 1.237.000
rental income : 138.000
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu: < 50000  €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:

We spend no money (zero) representing its interests to the European institutions.

Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.