Navigācijas ceļš

Citi rīki

  • Izdrukas versija
  • Samazināt tekstu
  • Palielināt tekstu
  • Izveleties tumšu fonu
  • Izvēlieties standarta krāsu
Reģistrētās personas profils

National Energy Foundation

Identitātes numurs Reģistrā: 26816769326-91
Reģistrācijas datums: 12.13.8 19:07:33

Informācija par šo organizāciju pēdējo reizi atjaunināta: 14.17.7 10:28:17
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 14.17.7 10:28:17


Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Vārds vai organizācijas nosaukums: National Energy Foundation
Akronīms: NEF
Juridiskais statuss: UK company limited by guarantee & registered charity (not for profit)
Tīmekļa vietne: http://www.nef.org.uk/

Nodaļas

Nodaļa: III - Nevalstiskās organizācijas
un precīzāk: Nevalstiskās organizācijas, platformas, tīkli u.tml.

Juridiski atbildīgā persona

Uzvārds, vārds: Godātais  Ian Byrne
Amats Company Secretary

Pastāvīgs darbinieks, kas atbild par ES jautājumiem

Uzvārds, vārds: Godātais  Ian Byrne
Amats Deputy Director

Kontaktinformācija

Organizācijas galvenā biroja kontaktinformācija: National Energy Centre, Davy Avenue Knowlhill, Milton Keynes 0
Milton Keynes MK5 8NG
APVIENOTĀ KARALISTE
Tālruņa numurs: (+44) 1908665555
Faksa numurs: (+) 
Papildu kontaktinformācija: Public e-mail: enquiries@nef.org.uk

Mērķi un uzdevumi

Organizācijas mērķi un uzdevumi: The National Energy Foundation is an independent UK charity (not for profit organisation) dedicated to improving the use of energy in buildings and raising the energy literacy of citizens. It works towards these objectives through undertaking projects and capacity building in the areas of energy efficiency, suitable integration of small scale renewable energy, supporting standardisation, and better energy management with the aim of reducing carbon emissions and providing safe and sustainable energy for all. Established 25 years ago, it is independent of all commercial interests and seeks to provide impartial advice and support to individuals, communities, public bodies and SMEs.
Jūsu organizācijas norādītās interešu jomas ir:
  • valsts līmeņa

To personu skaits, kas veic darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma

Personu skaits: 28
Papildu informācija:

Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Akreditētu personu nav

Darbības

Svarīgākās ES iniciatīvas, ar kurām organizācija strādāja iepriekšējā gadā, veicot darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma:


Participant in EU collaborative projects including:
ENERFISH (7th framework)
WINforRES (IEE)
ACE Academy for Champions of Energy (Interreg)

Ran a small number of events to coincide with EU Sustainable Energy Week (EUSEW)

Interešu jomas elektroniskajiem brīdinājumiem par apspriešanām un rīcības plāniem

Paziņotās jomas, kuras interesē organizāciju:
  • Enerģētika

Struktūra

Kopējais to dalībnieku skaits, kuri ir fiziskās personas: 15
Organizāciju dalībnieču skaits:
Organizācijas dalībnieces (Dalībnieku skaits) :
Organizācijai ir dalībnieki vai pārstāvji šādā valstī (valstīs):
  • APVIENOTĀ KARALISTE

Papildu informācija: The Members are the Trustees of the Charity, and have no financial interest in its activities.

Sadarbības tīkli

Informācija par organizācijas dalību vienā vai vairākās asociācijās/federācijās/konfederācijās vai, ja organizācija pieder kādam sadarbības tīklam (arī neoficiāli), informācija par šīm attiecībām.
Association of UK Energy Agencies
Community Energy Practitioners' Forum
Energy Services & Technology Association
EGEC (European Geothermal Energy Council)
Local United
Parliamentary Renewable and Sustainable Energy Group (PRASEG)
UK Green Building Council (UKGBC)

Finansiālie dati

Finanšu gads: 04/2012 - 03/2013
Kopējais budžets: 1 608 000
tostarp publiskais finansējums: 233 000
- no Eiropas avotiem:
- Publiskais iepirkums. 0
- Piešķīrumi: 25 500
- no valsts finansējuma avotiem: 87 500
- no vietējiem/ reģionāliem finansējuma avotiem:
UK Charitable Trusts : 120 000
no citiem avotiem: 1 375 000
- ziedojumi:
- dalībnieku iemaksas:
consultancy & projects : 1 237 000
rental income : 138 000
Aprēķins izmaksām, kas jūsu organizācijai minētajā gadā radušās, nodarbojoties ar lobēšanu ES institūcijās. < 50000  €
Cita finansiāla informācija vai papildu dati, kuru organizācija sniegusi pārredzamības interesēs:

We spend no money (zero) representing its interests to the European institutions.

Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.