Kruimelpad

Extra tools

 • Printbare versie
 • Tekst kleiner
 • Tekst groter
 • Zwarte achtergrond
 • Standaardkleur
Profiel van de inschrijver

CSR INSIGHT LLC

Inschrijvingsnummer in het register 26809315125-54
Inschrijvingsdatum: 27-1-11 21:00:37

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 26-1-14 23:36:36
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 26-1-14 23:36:36


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: CSR INSIGHT LLC
Acroniem:
Rechtsvorm: private company
Website: http://www.cvent.com/d/f4q9zg

Categorie

Categorie I - Professionele adviesbureaus/advocatenkantoren/zelfstandige adviseurs
Meer specifiek: Professionele adviesbureaus

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: Mejuffrouw  Linda Lowson, Esq.
Functie: CEO and Chief Counsel

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: Mejuffrouw  Linda Lowson, Esq.
Functie: CEO and Chief Counsel

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor Wall Street  223
Postbus: 134
11743 Huntington
VERENIGDE STATEN
Telefoon: (+1631) 4701514
Faxnummer: (+) 
Overige contactgegevens: All inquiries can be sent to: inquiry@globalregulatoryacademy.com

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: We provide the first independent professional education on global ESG regulation to all market sectors, including public companies, boards, institutional asset owners and managers, civil society, and policymakers. We cover U.S. and international securities regulation, accounting regulation, stock exchange regulation, and environmental regulation. We also educate on the correlations between voluntary global ESG frameworks and regulatory ESG requirements, and capital market issues. Our regulatory educational services are based upon a five-year, multi-million-dollar, independently funded Global ESG Regulatory Research Program and development of a comprehensive proprietary Knowledge Base, during which we conducted complex technical legal analyses of existing financial regulatory regimes worldwide.
Schaal waarop de organisatie actief is:
 • wereldwijd

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 3
Aanvullende informatie:

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Geen accreditaties

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


Research and analysis of EU regulation.

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
 • Algemene en bestuurszaken
 • Belastingen
 • Buitenlandse betrekkingen
 • Economische en financiële zaken
 • Energie
 • Handel
 • Interne markt
 • Klimaatactie
 • Landbouw en plattelandsontwikkeling
 • Milieu
 • Ondernemingen
 • Regionaal beleid
 • Trans-Europese netwerken
 • Veiligheid van de voedselvoorziening
 • Visserij en aquacultuur

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.

Financiële gegevens

Boekjaar: 01/2013 - 12/2013
Omzet van de organisatie voor de behartiging van de belangen van haar cliënten bij de Europese instellingen:
< 50000  €

Cliënten waarmee een omzet van minder dan 50000 € wordt gerealiseerd
 • CSR INSIGHT LLC

Bedrag en herkomst van EU-steun in boekjaar n-1 voor registratie
Aanbestedingen: 0 €
Subsidies: 0 €
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:


Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.