Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Zsolt Brillmann

Id-nummer i registret: 26756558197-34
Registreringsdag: 2012-02-29 08:59:44

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-03-15 21:39:44
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-03-15 21:39:44


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Zsolt Brillmann
Förkortning:
Associationsform (rättslig ställning): consultancies
Webbplats:

Sektioner

Sektion: I – Professionella konsulter/advokatbyråer/oberoende konsulter
och närmare bestämt: Oberoende konsulter

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Zsolt Brillmann
Befattning: consultancies

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Zsolt Brillmann
Befattning: consultancies

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Szeged Szekely sor 9  9
6724 Szeged
UNGERN
Telefon: (+36) 308453558
Fax: (+) 
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: Újonnan induló általános érdeklépviselet a megadott szakterületeken az arra rászorulók részére.
De intressen som organisationen företräder är:
 • Regionala/lokala
 • Nationella
 • Europeiska

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 1
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Nem volt ilyen.

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Allmänna och institutionella frågor
 • Ekonomi och finans
 • Energi
 • Forskning och teknik
 • Handel
 • Humanitärt bistånd
 • Informationssamhället
 • Inre marknaden
 • Jordbruk och landsbygdsutveckling
 • Konkurrens
 • Konsumentfrågor
 • Livsmedelssäkerhet
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter
 • Regionalpolitik
 • Skattepolitik
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
 • Transporter 
 • Utveckling
 • Utvidgning

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2013 - 12/2013
Omsättning med koppling till lobbyverksamhet som har utförts för kunders räkning vid EU:s institutioner:
100 €

Kunder som genererar en omsättning som är lägre än 50000 €.
 • Novo CV Ltd

Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.