Navigacijska pot

Dodatna orodja    Profil registracijskega zavezanca

Zsolt Brillmann

Identifikacijska številka v Registru: 26756558197-34
Datum registracije: 29/02/2012 08:59:44

Podatki o tem subjektu so bili nazadnje spremenjeni: 31/03/2015 00:21:10
Datum zadnje letne spremembe: 31/03/2015 00:21:10
Naslednjo posodobitev morate opraviti najpozneje : 31/03/2016

    Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

Zsolt Brillmann

consultancies

    Oddelek registracije

I - Poklicne svetovalne službe/odvetniške pisarne/samozaposleni svetovalci

Samozaposleni svetovalci

    Kontaktni podatki

Szeged Szekely sor 9
6724 Szeged
MADŽARSKA

(+36) 308453558

    Oseba, ki je pravno odgovorna

Zsolt Brillmann

consultancies

    Oseba, ki je odgovorna za odnose z EU

Zsolt Brillmann

consultancies

    Cilji in naloge

Újonnan induló általános érdeklépviselet a megadott szakterületeken az arra rászorulók részére.

 • evropski
 • nacionalni
 • regionalni/lokalni

    Dejavnosti, ki sodijo v področje uporabe registra

Élelmiszeripar, Információs technológia, foglalkoztatással kapcsolatos programok.


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Nem volt ilyen.

    Število oseb, ki se ukvarjajo z zgoraj opisanimi dejavnostmi

100%: 1  

1

1

    Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ni akreditiranih oseb

    Interesna področja

 • Energetika
 • Gospodarske in finančne zadeve
 • Humanitarna pomoč
 • Informacijska družba
 • Kmetijstvo in razvoj podeželja
 • Konkurenca
 • Kultura
 • Mladi
 • Notranji trg
 • Obdavčenje
 • Okolje
 • Podjetništvo
 • Potrošniki
 • Pravosodje in temeljnih pravic
 • Promet
 • Raziskave in tehnologija
 • Razvoj
 • Regionalna politika
 • Širitev
 • Splošne in institucionalne zadeve
 • Trgovina
 • Varnost živil
 • Vseevropska omrežja
 • Zaposlovanje in socialne zadeve

    Članstvo in povezanost z mrežami

    Finančni podatki

01/2013  -  12/2013

< 9.999 €

< 99.999 €

 • Innovációs szövetkezet

V zadnjem zaključenem finančnem letu ni prejetih finančnih sredstev od institucij EU.

    Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.