Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

 • Wersja do druku
 • Zmniejsz tekst
 • Powiększ tekst
 • Włącz duży kontrast
 • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

Zsolt Brillmann

Numer identyfikacyjny w rejestrze 26756558197-34
Data rejestracji: 12-02-29 08:59:44

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 14-03-15 21:39:44
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 14-03-15 21:39:44


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: Zsolt Brillmann
Nazwa skrócona:
Status prawny: consultancies
Strona internetowa:

Sekcje

Sekcja: I - Firmy konsultingowe/kancelarie prawne/niezależni konsultanci
A dokładniej: Niezależni konsultanci

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię: Zsolt Brillmann
Pełniona funkcja: consultancies

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię: Pan  Zsolt Brillmann
Pełniona funkcja: consultancies

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: Szeged Szekely sor 9  9
6724 Szeged
WĘGRY
Numer telefonu: (+36) 308453558
Numer faksu: (+) 
Inne dane kontaktowe:

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: Újonnan induló általános érdeklépviselet a megadott szakterületeken az arra rászorulók részére.
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
 • niższym niż krajowy
 • krajowym
 • europejskim

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 1
Informacje uzupełniające:

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


Nem volt ilyen.

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
 • badania naukowe i technologia
 • bezpieczeństwo żywności
 • energia
 • handel
 • konkurencja
 • konsumenci
 • podatki
 • polityka regionalna
 • pomoc humanitarna
 • przedsiębiorstwa
 • rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich
 • rozszerzanie UE
 • rozwój
 • rynek wewnętrzny
 • społeczeństwo informacyjne
 • sprawiedliwość i prawa podstawowe
 • sprawy gospodarcze i finansowe
 • sprawy ogólne i instytucjonalne
 • środowisko
 • transport  
 • zatrudnienie i sprawy społeczne

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 01/2013 - 12/2013
Wysokość obrotu organizacji z tytułu działalności lobbingowej prowadzonej w imieniu klientów przy instytucjach europejskich:
100 €

Klienci generujący obroty poniżej 50000 €
 • Novo CV Ltd

Wysokość i źródło finansowania uzyskanego od instytucji UE w roku budżetowym poprzedzającym rejestrację (n-1)
Zamówienia: 0 €
Dotacje: 0 €
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:


Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.