Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Zsolt Brillmann

Identifikační číslo v rejstříku: 26756558197-34
Datum registrace: 29/02/2012 08:59:44

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 15/03/2014 21:39:44
Datum poslední roční aktualizace je: 15/03/2014 21:39:44

Tato položka má formát podle předchozího rejstříku. Bude přizpůsobena novému formátu poté, co subjekt provede další aktualizaci.
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 27/04/2015

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Zsolt Brillmann

consultancies

    Oddíl Registrace

I – Odborné poradenské společnosti / právnické firmy / samostatně výdělečně činní poradci

samostatně výdělečně činní poradci

    Kontaktní údaje

Szeged Szekely sor 9
6724 Szeged
MAĎARSKO

(+36) 308453558

(+) 

    Osoba s právní odpovědností

Zsolt Brillmann

consultancies

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Zsolt Brillmann

consultancies

    Cíle a úkoly

Újonnan induló általános érdeklépviselet a megadott szakterületeken az arra rászorulók részére.

 • evropské
 • celostátní
 • na regionální/místní úrovni

    Činnosti

Nem volt ilyen.

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

1

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

 • Bezpečnost potravin
 • Daně
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodářská soutěž
 • Hospodářské a finanční věci
 • Humanitární pomoc
 • Informační společnost
 • Obchod
 • Obecné a institucionální záležitosti
 • Ochrana spotřebitele
 • Podnikání
 • Regionální politika
 • Rozšíření
 • Rozvoj
 • Spravedlnost a základní práva
 • Vnitřní trh
 • Výzkum a technologie
 • Zaměstnanost a sociální věci
 • Zemědělství a rozvoj venkova
 • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

    Finanční údaje

01/2013  -  12/2013

100 €

 • Novo CV Ltd

0 €

0 €

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.