Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Royal Pharmaceutical Society of Great Britain

Id-nummer i registret: 26683956563-83
Registreringsdag: 2011-09-05 12:26:38

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-08-12 11:03:26
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-08-12 11:03:26


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Royal Pharmaceutical Society of Great Britain
Förkortning: RPS
Associationsform (rättslig ställning): Company incorporated by Royal Charter
Webbplats: http://www.rpharms.com/home/home.asp

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Bransch- och yrkesorganisationer

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Kimberley Shields
Befattning: Commercial Lawyer

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Alina Lourie
Befattning: Managing Director - Pharmaceutical Press

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Lambeth High Street  1
SE1 7JN London
STORBRITANNIEN
Telefon: (+44) 2075722737
Fax: (+) 
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: The Royal Pharmaceutical Society believes that pharmacists should be:

•The recognised professional member of the healthcare team responsible for choosing
Pharmacotherapy

•The universally accessible frontline clinical provider of all aspects of pharmaceutical care

•The healthcare professional entrusted by patients to take care of their every pharmaceutical need

•The recognised expert professional for medicines governance, information and management

•The guardian of patient safety and welfare, maximising the benefits of medicines and minimising the risks caused by adverse effects

•The leader in pharmaceutical innovation, research and developments of medicines, and of the delivery of pharmaceutical services

•The patient’s safeguard in the research, design, manufacture and supply of quality assured medicines

•The educator of all health professionals, the public and patients on the safe and effective use of medicines

•Accessible to all patients as a source of advice on health improvement and well-being
Organisationens intressen är:
 • Nationella
 • Europeiska
 • Globala

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 200
Kompletterande upplysningar: Approximately 200 people are employed by RPS who all contribute to the organisations interests and values.

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


N/A

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Allmänna och institutionella frågor
 • Audiovisuella frågor och medier
 • Budget
 • Ekonomi och finans
 • Folkhälsa
 • Forskning och teknik
 • Konkurrens
 • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter
 • Regionalpolitik
 • Skattepolitik
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
 • Transeuropeiska nät
 • Tullar
 • Utbildning

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 04/2013 - 04/2014
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: < 50000  €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.