Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

Royal Pharmaceutical Society of Great Britain

Αριθμός μητρώου: 26683956563-83
ημερομηνία της εγγραφής: 05/09/2011 12:26:38

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 04/03/2015 16:57:45
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 04/03/2015 16:57:45
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 04/03/2016

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Royal Pharmaceutical Society of Great Britain

RPS

Company incorporated by Royal Charter

    Τμήμα εγγραφής

II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων και εμπορικές/επιχειρηματικές/επαγγελματικές ενώσεις

Εμπορικές και επιχειρηματικές ενώσεις

    Στοιχεία επικοινωνίας

Lambeth High Street, 1
SE1 7JN London
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

(+44) 2075722737

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κυρία  Kimberley Shields

Commercial Lawyer

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κυρία  Alina Lourie

Managing Director - Pharmaceutical Press

    Στόχοι και αποστολή

The Royal Pharmaceutical Society believes that pharmacists should be:

•The recognised professional member of the healthcare team responsible for choosing
Pharmacotherapy

•The universally accessible frontline clinical provider of all aspects of pharmaceutical care

•The healthcare professional entrusted by patients to take care of their every pharmaceutical need

•The recognised expert professional for medicines governance, information and management

•The guardian of patient safety and welfare, maximising the benefits of medicines and minimising the risks caused by adverse effects

•The leader in pharmaceutical innovation, research and developments of medicines, and of the delivery of pharmaceutical services

•The patient’s safeguard in the research, design, manufacture and supply of quality assured medicines

•The educator of all health professionals, the public and patients on the safe and effective use of medicines

•Accessible to all patients as a source of advice on health improvement and well-being

 • ευρωπαϊκού επιπέδου
 • παγκόσμιου επιπέδου
 • εθνικού επιπέδου

    Συγκεκριμένες δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο

Any policy pertaining to pharmacy professional practice.

We influence at EU, UK, Scotland and Wales government.

We are also members of campaigning coalitions who influence government policy at those levels as well.


 

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

N/A

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

25%: 2

2

0,5

Approximately 200 people are employed by RPS who all contribute to the organisations interests and values.

1 person is employed for a maximum of 4 days a month and another is elected member for again 4 days a month to undertake activities set out in section 9.

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

    Τομείς ενδιαφέροντος

 • Ανταγωνισμός
 • Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις
 • Γενικές και θεσμικές υποθέσεις
 • Δημόσια υγεία
 • Διευρωπαϊκά δίκτυα
 • Δικαιοσύνης και θεμελιωδών δικαιωμάτων
 • Εκπαίδευση
 • Έρευνα και τεχνολογία
 • Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις
 • Οπτικοακουστικός τομέας και μέσα μαζικής ενημέρωσης
 • Περιφερειακή πολιτική
 • Προϋπολογισμός
 • Τελωνεία
 • Φορολογία

    Μέλη

Same as above

http://www.rpharms.com/talking-to-government/european-union-activity.asp

RPS is a membership organisation

FIP - Federation International Pharmaceutical
PGEU - Pharmaceutical Group of the European Union

    Οικονομικά στοιχεία

04/2013  -  04/2014

>= 25.000 € και < 49.999 €

Δεν ελήφθη χρηματοδότηση από όργανα της ΕΕ κατά τη διάρκεια του πλέον πρόσφατου περατωθέντος οικονομικού έτους.

N/A

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.

Η οργάνωση έχει επίσης δηλώσει ότι δεσμεύεται επίσης από τον ακόλουθο Κώδικα:
Solicitor's Code of Conduct