Cale de navigare

Alte instrumente

 • Versiune imprimabilă
 • Micşorare text
 • Mărire text
 • Contrast puternic
 • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

AGC Glass Europe

Numărul de identificare din Registru: 26640451032-87
Data înscrierii: 30.01.2009 12:13:01

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 08.04.2014 16:29:47
Data ultimei actualizări anuale: 13.01.2014 18:33:50


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: AGC Glass Europe
Acronim: AGC
Statut juridic: SA / NV
Site internet: http://www.agc-glass.eu

Categorii

Categorie: II – Reprezentanţi interni şi asociaţii comerciale/profesionale
şi mai precis: Companii şi grupuri

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Domnul  Jean-François Heris
Funcţie: President & CEO

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Domnul  Niels Schreuder
Funcţie: Public Affairs Manager

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: Avenue Jean Monnet  4
B - 1348 Louvain-la-Neuve
BELGIA
Numărul de telefon: (+32) 02 409 3002
Număr de fax: (+) 
Alte informaţii cu privire la datele de contact: Public Affairs:

Niels Schreuder
Public Affairs Manager

Phone:(+32) 02 409 30 02
Email: niels.schreuder@eu.agc.com

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: AGC Glass Europe produces and processes flat glass for the construction industry (exterior glazing and interior decorative glass), the automotive industry, the energy solar industry and for specialised industries. Based in Louvain-la-Neuve, Belgium, it is the European branch of AGC Glass, the world’s largest producer of flat glass.
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
 • subnaţional
 • naţional
 • european
 • mondial

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 1,5
Informații complementare: Within the Corporate Responsability department, the public affairs manager works full-time on EU-level issues and public relations. Together with some expert-colleagues, that decidate a small part of their time to this kind of adcvocacy activities, we represent our company directly and indirectly through membership of national and European sector associations.

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Prenume Nume Data de început Data de sfârșit
Cornelis SCHREUDER 10.04.2014 08.04.2015

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


AGC Glass Europe aims to follow the developments in EU legislation that are relevant to the flat glass industry and aims to make timely and constructive input to the different policy-making processes.

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
 • Cercetare şi tehnologie
 • Combaterea schimbărilor climatice
 • Comerţ
 • Concurenţă
 • Energie
 • Impozitare
 • Întreprinderi
 • Mediu
 • Piaţă internă
 • Sănătate publică
 • Transporturi
 • Vamă

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.
AGC Glass Europe is a member of Glass for Europe, the European association for Europe's manufacturers of building, automotive, and energy-solar glass.

Date financiare

Anul exerciţiului: 01/2012 - 12/2012
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu: >= 100000  € şi < 150000  €
Suma şi sursa de finanţare primită din partea instituţiilor UE în cursul exerciţiului financiar n -1 al înregistrării
Achiziții publice: 0 €
Granturi: 0 €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:


Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.